Politik

Blå blok: Lav en domstol for unge ned til 12 år

Højrefløjen i dansk politik kommer nu med et forslag til en fælles linje omkring den kriminelle lavalder. I en kronik skriver Lars Løkke Rasmussen(Venstre), Kristian Thulesen Dahl(Dansk Folkeparti), Søren Pape Poulsen(Konservative) og Anders Samuelsen(Liberal Alliance), at Danmark bør have en ungdomsdomstol og en ungdomskriminalforsorg for unge i alderen 12-17 år. Det skal blive til et beslutningsforslag i det kommende folketingsår.

Forslaget vil samtidig sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 12 år.

- Ungdomskriminaliteten er faldende, og det skriver de fire partiledere også i kronikken, men desværre får noget af kriminaliteten en grovere standard. Vi har for nylig set de her pigebander, som har overfaldet andre unge piger, og som alligevel kan vade ind ud og af institutioner, som de har lyst til, og det synes jeg ikke, er acceptabelt, siger retsordfører hos Liberal Alliance, Simon Emil Ammitzbøll, til TV 2.

Han vil ikke hæfte sig ved, om det er blevet et større problem, siden det ifølge Blå Blok er nødvendigt at ændre på.

- For mig er det ikke statistikken, der er afgørende. Men for mig er det, hvis der er grov kriminalitet blandt de 12- til 15-årige, så skal der sættes ind med andet end svingdørsinstitutioner, hvor ofrene bare kan blive trådt på.

Hvad mener du? Deltag i debatten her via Facebook:

Det samme mener Venstres formand:

- Vi har et problem med en gruppe unge, som begår ret alvorlig kriminalitet, og som vi ikke håndterer godt nok. Tanken med det her forslag er at angribe problemet på en ny måde, siger Lars Løkke Rasmussen til Berlingske.

Kristian Thulesen Dahl siger til avisen, at det længe har været et ønske fra Dansk Folkepartis side, og de fire partiers forslag er, at ungdomsdomstolen skal bestå af dommere samt børnesagkyndige, der er uddannet til at arbejde med helt unge kriminelle.

Når sagerne vil være alvorlige nok, så kan domstolen flytte dem til det "voksne system".

- Det betyder, at hvis der er nogen, der slår folk ihjel, så vil det være almindelige domstole, der vil tage sig af det, men de vil stadig være sådan, at de 12-17-årige vil være i et sanktionsmiljø, der passer til deres alder og forbrydelse. Det er ikke vores specielle ønske at spærre unge inde, men der har været utilfredsstillende forskel i, hvad en 14- eller 15-årig er blevet udsat for, selvom de har været sammen om den samme overtrædelse, siger retsordfører hos Liberal Alliance, Simon Emil Ammitzbøll til TV 2.

- Vores forslag kommer til at skabe debat, og der vil utvivlsomt blive malet skræmmebilleder af, hvordan vi vil sætte børn i fængsel. Det er selvfølgelig forkert. Børn og unge under 18 år skal nøjagtigt som i dag ikke sidde i almindelige fængsler med voksne kriminelle, skriver partilederne i kronikken i avisen.

Thulesen Dahl henviser især til denne sommers sag, hvor Naser Khader stod frem i medierne og fortalte om sin datter, der var blevet overfaldet af to 14-årige piger, der boede på en åben institution.