Politik

DF frygter Danmark bliver mekka for dyresexturisme

Dansk Folkeparti vækker opsigt ved at foreslå, at der bliver oprettet et dyrevelfærds-ministerium. Her ser vi nærmere på de forskellige forslag:

Dyremishandling:

Her skal strafferammen sættes op og der skal indsættes et dyreværnspoliti, som skal føre opsyn med dyrenes velfærd.

Kæledyr:

Der skal være mere detaljerede regler for, kæledyrenes forhold i forbindelse med f.eks. størrelse på bure og der skal f.eks. tages hensyn til, hvorvidt der er tale om par- eller flokdyr.

Desuden foreslår Dansk Folkeparti, at dyrehandlere skal have en autorisation. Således skal dyrehandleren have mulighed for at afvise en kunde, hvis vedkommende ikke ser ud til at kunne passe dyret ordentligt.

Dyrehandler og dyrekenneler skal have en smiley-ordning, som man kan gennemskue, hvor godt dyr bliver behandlet.

Nyttedyr:

Her kræver Dansk Folkeparti mere kontrol, hårdere straffe og at man nedbringer brugen af antibiotika hos grise. Det tilføjes dog, at Dansk Folkeparti ikke vil forbyde produktion af mink i Danmark. Argumentet er, at produktionen i så fald bare vil blive flyttet til andre lande med endnu dårligere forhold. 

Derimod vil Dansk Folkeparti kæmpe imod at dyr bliver brugt i sportsgrene, som for eksempel rodeo eller tyrefægtning. Her vil Dansk Folkeparti gå et skridt videre ved at bringe emnet på banen i Europa-Parlamentet.

Dyretransporter:

Transporttiden for slagtedyr må ikke overskride fire timer og der skal sikres pauser undervejs. Også her vil Dansk Folkeparti arbejde videre i EU.

Dyreforsøg: Dyreforsøg skal begrænses og der skal findes alternativer.

Import og krybskytteri:

Ulovlig import af dyrearter skal stoppes og det samme skal krybskytteri.

Slagtning:

Skal foregå under sanitære forhold og med hensyntagen til dyret. Samtidig må religiøse hensyn aldrig sættes over hensyn til dyrets velfærd.

Sex med dyr:

Her mener Dansk Folkeparti, at det skal forbydes at have sex med dyr, ligesom pornografi med dyresex også bør være ulovligt. Partiet påpeger, at Danmark er et af de få lande i Nordeuropa, som fortsat tillader seksuel omgang med dyr og man frygter derfor, at Danmark udvikler sig til et  mekka for dyresexturisme.

International:

Også andre steder i verden, ønsker DF at øge indsatsen for dyrevelfærd. Både i forbindelse med foie gras, halalslagtning og hajfinner, samt bevarelse af truede dyrearter i f.eks. Afrika og Asien.

.Hvad synes du om Dansk Folkepartis forslag? Bør det prioriteres frem for andre forslag? Og kan det få dig til at stemme på Dansk Folkeparti, hvis du ikke tidligere har gjort det? Deltag i debatten på TV 2 Nyhedernes Facebookprofil.