Politik

Sænk den kriminelle lavalder

Hvad er den pædagogiske indsats over for kriminelle børn værd, når børnene tilsyneladende frit kan forlade deres institutioner? Ikke særligt meget, og da slet ikke, hvis man spørger Naser Khaders datter, som blev mishandlet af en pigebande samt frarøvet sin mobiltelefon, der kort tid efter overfaldet var sat til salg på internettet.

Til gengæld koster indsatsen dyrt. I de kriminelle pigers tilfælde op imod 10.000 kroner per døgn for en institutionsplads, og det beløb er endda i den lave ende, når man sammenligner med de tilfælde, hvor en kriminel ung har en institution helt for sig selv. Det kan løbe op i flere millioner kroner om året for det offentlige. Så er vel det mindste, man kan forlange, at de unge ikke stikker af?

Jeg gad i grunden vide, hvor meget denne indsats over for de unge kriminelle bliver evalueret? Kommer der et retskaffent ungt menneske ud i den anden ende, eller hjælper det slet ikke? Hvor er statistikkerne? Hvor er evalueringerne af de pædagogiske metoder? Hvad bliver der af ”cost-benefit”-analyserne af indsatsen, som koster enorme summer?

De unge kriminelle skal naturligvis mærke, at det har en konsekvens at begå kriminalitet, og det må være ethvert samfunds ret at beskytte sine borgere mod denne kriminalitet. Det betyder som udgangspunkt, at kriminelle unge skal være anbragt i lukkede institutioner, og at udgang kun skal tillades, hvis den unge har vist sig berettiget til tilliden.

Og så skal den kriminelle lavalder sænkes. Til 12 år. Banderne spekulerer groft i den kriminelle lavalder, som den nuværende regering hævede fra 14 til 15 år. De sætter ganske enkelt de ”små” til at begå kriminalitet, fordi de ved, at de ikke bliver straffet – og i disse kredse er et opkald til forældrene og øvrige socialpsykologiske tiltag som at slå vand på en gås.

Nej, disse kriminelle skal straffes med frihedsstraffe – og i den forbindelse skal det sikres, at der tages hånd om deres uddannelse og opdragelse. Det kan kun foregå i de ordnede rammer, som findes i lukkede institutioner. Dansk Folkeparti er ofte blevet skudt i skoene, at vi vil sætte børn i ”fængsel”. Nej, naturligvis skal de unge ikke ind og ruske tremmer sammen med voksne, hærdede kriminelle, men de skal modtage en dom og frihedsberøves.

Dette handler ikke kun om at tage fløjlshandskerne af. Det handler heller ikke blot om at ”straffe”. Nej, det handler om at sikre trygheden i samfundet og at sikre, at de unge får ro til at koncentrere sig om fornuftige ting som at tage en uddannelse og sikkert i mange tilfælde lære at læse og skrive. Det kan i visse tilfælde kun foregå under tvang. Derfor skal den kriminelle lavalder sænkes – for både samfundets og de kriminelle unges skyld.