Politik

Portræt: Han kan blive EU’s mest magtfulde mand

Kig godt på manden på billedet herover. Han bliver nemlig, efter alt at dømme, valgt til et af de absolut mest magtfulde politiske embeder i Europa: Posten som formand for EU-Kommissionen.

Jean-Claude Juncker er navnet. 59 år, kristendemokrat, fra Luxembourg og en af de mest erfarne europæiske politikere. Men også en mand, der allerede inden han er udpeget, har skabt splittelse mellem nogle af de mest magtfulde europæiske stats- og regeringsledere.

Den jura-uddannede Juncker voksede op i et arbejderhjem og blev minister i Luxembourg for første gang i 1982. I ikke mindre end 18 år – fra 1995 til 2013 – var Jean-Claude Juncker premierminister i det lille land, og nåede også forinden som finansminister at spille en nøglerolle i processen med at skabe den fælles europæiske valuta – euroen.  

Cameron siger nej

Traditionelt set har det været de europæiske stats- og regeringsledere, der har haft til opgave at pege på en kandidat til posten som EU-Kommissionsformand. Men forløbet denne gang har været anderledes, og her finder vi en stor del af årsagen til, at Junckers kandidatur har skabt dyb splittelse mellem medlemslandene.

Det er første gang, at en ny Kommissionsformand skal udnævnes, efter at Lissabon-traktaten er trådt i kraft. Den nye traktat fastslår, at udpegelsen nu skal ske ”under hensyntagen” til resultatet af EP-valget. Den har Europa-Parlamentet tolket således, at den gruppe, der efter valget blev Parlamentets største, kunne pege på sin foretrukne kandidat. Og da den konservative/kristendemokratiske gruppe efter EP-valget er den største, er Juncker som deres spidskandidat kørt i stilling. Siden har en række stats- og regeringsledere også meldt deres støtte til Juncker – både Tysklands Angela Merkel og de socialdemokratiske regeringsledere, heriblandt Thorning.

Storbritanniens premierminister David Cameron er imidlertid arg modstander af både processen og kandidaten, og har krævet en afstemning mellem stats- og regeringslederne om spørgsmålet, hvilket aldrig er sket før. Cameron ønsker mere magt ført fra EU og tilbage til medlemslandende – og processen hvor Europa-Parlamentet og ikke de nationale ledere spiller den afgørende rolle med at udpege Kommissionsformanden, er et skridt i den forkerte retning, mener Cameron. Derudover betragter den engelske premierminister Juncker som alt for EU-begejstret.

Magtfuld post

Posten som formand for EU-Kommissionen er den vel nok mest magtfulde post i EU-systemet. Kommissionen, der består af en udpeget kommissær fra hver medlemsstat, fungerer nemlig som en slags regering i EU. Det er Kommissionen, der foreslår ny lovgivning, stadfæster EU’s traktater og generelt varetager den daglige drift af unionen.

Siden 2004 har posten været besat af portugiseren José Manuel Barroso.

I 19 Nyhederne i aften sætter vi også fokus på Jean-Claude Juncker.

Lissabon-traktatens artikel 17, 7

”Under hensyntagen til valget til Europa-Parlamentet og efter passende høringer foreslår Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal Europa-Parlamentet en kandidat til posten som formand for Kommissionen. Denne kandidat vælges af Europa-Parlamentet med et flertal af dets medlemmer. Hvis denne kandidat ikke opnår et sådant flertal, foreslår Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal inden en måned en ny kandidat, der vælges af Europa-Parlamentet efter samme procedure.”

Hele traktaten kan læses her.