Politik

Læs hele Lars Løkkes vinder-tale

Der bliver ikke noget ekstraordinært landsmøde i Venstre, hvor Lars Løkke Rasmussens formandskab står for fald.

Det stod helt klart natten til onsdag, da dørene klokken 00.46 gik op til Odense Congress Center, hvorefter formanden for Venstres økonomiudvalg og tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen kunne sige de forløsende ord til pressen:

- Der er en enig hovedbestyrelse, der har bakket Lars Løkke og Kristian Jensen op i deres formandskab. Nu går vi i gang med det politiske arbejde, for nu er strategien og kursen lagt, sagde Claus Hjort Frederiksen.

En kurs, der blev præsenteret af en alvorlig Lars Løkke og en smilende Kristian Jensen 13 minutter senere, da partiets formand og næstformand side om side stillede sig op foran pressen til et pressemøde, der skulle vise et enigt formandskab og en vej ud af det politiske mørke.

- Vi har netop sluttet et langt hovedbestyrelsesmøde i Venstre i en meget åbenhjertig atmosfære, for det er ligesom den måde, man kan kende vores parti på. Jeg plejer at sige, at vi har højt til loftet og langt til døren, og det har der også været i aften, der har været højt til loftet og heldigvis også så langt til døren, at ingen gik ud af den før mødet var slut, sagde Lars Løkke Rasmussen indledningsvis til pressen.

- Som jeg sagde på valgaftenen, så er der en kritisk situation i Venstre, der satte sig i et dårligt Europa-Parlamentsvalg og som også sætter sig i en krise i partiet. I første omgang mellem medlemmer og tillidsfolk, men også – og det er det, der betyder noget på valgdagen – med vælgerne.

- Men uden tillid på de indre linjer, er der ingen chance for at få tillid på de ydre. I har været så flittige til at følge med i vores interne debatter den sidste uge, og derfor vil I også vide, at der er - at der har været - forskellige løsningsmodeller.

- Ny formand, ikke ny formand, hvis ny formand, hvem ny formand, hvornår ny formand. Og konklusionen på vores møde her i dag, det er en konklusion, der er draget uden afstemning, det er, at Venstre fortsætter med det formandskab, vi har i dag med mig som formand og Kristian Jensen som næstformand, sagde Lars Løkke Rasmussen til lyden af blitzende kameraer.

- Vi ved godt begge to, at vi står med en udfordring, som er stor. Vi ved også begge to, at vi havde stået med et sæt andre udfordringer, hvis vi havde valgt andre løsninger.

- Vi er fast forankrede, Kristian og jeg på, at vi kan skabe ro i Venstres rækker. Meget opmærksomme på, at der er sår, der skal heles, meget opmærksomme på, at vi har brug for en tættere dialog i venstre.

- Ingen af os abonnerer på det der synspunkt om by-Venstre, land-Venstre, højskole-Venstre og handelshøjskole-Venstre. Men jeg tror, at vi begge abonnerer på det synspunkt, at selvom Danmark er lille, så er det stort. Og der er forskelligheder og man ser forskelligt på det.

- De vilkår, der er i lokalpolitik, og de vilkår, vi kører vores nationale kampagner efter, jeg tror, at vi sidste gang brugte 32 millioner kroner, det er som nat og dag. Og også af den grund er der brug for, at vi får en tættere dialog, så vi får mere gensidig respekt i Venstre om de funktioner, vi har hver i sær.

- Så vi er enige om med Venstres opbakning, at nu er vi ude og slås for vores projekt. Nu er vi også ude og vise Venstres vælgere, at vi mener det her projekt alvorligt, sagde Lars Løkke Rasmussen, inden han gav ordet til partiets næstformand Kristina Jensen.

- Vi har haft en lang – det ved I – meget lang og åben drøftelse af den krise, Venstre har været i. For vi har været i en krise, og vi kan et eller andet sted stadig sige, at vi er i en krise. Indtil vi har genvundet vores vælgere, så er vi i en krise. Og den første delmålsætning, vi skal nå, det er at genvinde vores medlemmer og vores tillidsfolks tillid til os, sagde Kristian Jensen på pressemødet.

- Der har været mange holdninger, der har været mange ord, der har været mange indlæg i dag. Det har der også været de andre dage. Min stille appel om, at vi skulle vente med at diskutere det her til i dag, den er ikke blevet holdt så godt, lød det fra Venstres næstformand - og i flere medlemmer af både Venstres hovedbestyrelse og folketingsgruppe også bedste bud på partiets leder.

- Alligevel er det både min og Lars vurdering, at alle de indlæg, der er kommet, er kommet af kærlighed til Venstre. Ikke for at skade Venstre, ikke for at splitte Venstre. Men for med hvert sit synspunkt, fra hver sin del af Danmark og hver sin del af Venstre at komme med et budskab om ideer, holdninger og tanker.

- Følelser, som er vigtige at have med i overvejelserne om at skabe det Venstre, vi skal skabe igen. Et Venstre, der har styrken til at lede Danmark fremad til en stærkere position, end vi har dag.

- Og det Venstre vil jeg gerne skabe sammen med Lars, og det Venstre har hovedbestyrelsen givet mig og Lars en enstemmig opbakning for, at gå ud og kæmpe for sammen med dem, på trods af de uenigheder, der har været.

- På trods af de uenigheder, der var før og under mødet har vi fået en enstemmig opbakning for i fællesskab at gå ud og kæmpe for at genskabe det fællesskab og den styrke til Venstre, der skal til, for at vi kan lede landet fremadrettet. Og det den opgave glæder jeg mig til at fuldføre sammen med Lars. Tak, sagde Kristian Jensen, inden Lars Løkke Rasmussen åbnede for spørgsmål fra de fremmødte.

Spørgsmål, der blandt handlede om Lars Løkke Rasmussen havde overvejet at trække sig som formand – det havde han, lød svaret.

- Og jeg har også klart sagt til hovedbestyrelsen i dag, at jeg er ikke den, der står mellem Venstre og succes. Idéer over personer, lød det fra en Lars Løkke Rasmussen, der fremhævede, at det altså var ham, der havde insisteret på, at partiets hovedbestyrelse skulle drøfte situationen på mødet i Odense.

På et spørgsmål om, hvad Lars Løkke Rasmussen nu må lave om for at genvinde vælgernes tillid, lød svaret:

- Jeg skal lave hårdt, politisk arbejde, sagde Lars Løkke Rasmussen.

På Christiansborg og ude i landet.

Ligesom Lars Løkke Rasmussen lovede, at han ville øge kontakten med venstres fodfolk, de menige medlemmer ude i landet, dem, der hænger plakater op.

Et løfte om investering af tid i det bagland, der tilsyneladende var tæt på at vælte ham fra formandsposten.

Blå Bog: Lars Løkke

Lars Løkke Rasmussen er født 15. maj 1964 i Vejle. Han er søn af regnskabschef Jeppe Løkke Rasmussen og husmor Lise Løkke Rasmussen

Han er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 1992. Forinden samfundsfaglig-matematisk student fra Helsinge Gymnasium i 1983. I 1980 tog han folkeskolens afgangsprøve i Græsted.

Lars Løkke Rasmussen overtog 5. april 2009 statsministerposten, som han besad indtil 3. oktober 2011.

Han har været formand for Venstre siden 17. maj 2009, hvor han blev opgraderet fra næstformand.

I Anders Fogh Rasmussens tid som statsminister fungerede Løkke først som indenrigs- og sundhedsminister i en længere periode fra 2001 og frem til 2007, hvor han blev udnævnt til finansminister.

Han har været medlem af Folketinget siden september 1994. Fra 1998 til 2001 var han desuden amtsborgmester i Frederiksborg Amt.

Helt tilbage var Lars Løkke formand for Venstres Ungdom fra 1986 til 1989.