Politik

BREV: Her er Løkke og Jensens forklaring på bilagssagerne

Tirsdag aften lykkedes det Venstres formand Lars Løkke Rasmussen at overbevise hovedbestyrelsen i Venstre om, at han skulle blive siddende som formand. Det blev besluttet efter et syv timer langt møde i Odense, hvor rygterne hele dagen i mange medier var gået på, at Lars Løkke Rasmussen ville træde tilbage. Rygter flere medier sidenhen beklagede

Efter et sent pressemøde stod Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen side om side ved talerstolen og fortalte, at de sammen ville stå stærkest og at de agtede at gå efter at kæmpe for en fremtidig blå regering. En sceance, der sluttede med et stort kram.

I dag har har netop Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen sendt et brev ud til alle Venstre-medlemmer.

Her gennemgår de flere punkter i den såkaldte bilagssag punkt for punkt og skriver blandt andet:

'Det er vigtigt for os at slå fast, at intet er foregået i strid med lovgivningen eller Venstres interne retningslinjer. Alligevel har Venstre strammet retningslinjerne op, så de i dag stemmer mere overens med de værdier, der er i Venstre'.

I det udsendte brev fremgår det også, at Venstre - foruden at have betalt for ekstra rengøring på hotelværelser i forbindelse med rygning - også har betalt for 'ekstra rengøring som følge af, at formandens hunde var med på værelset.'

Du kan læse brevet i sin helhed herunder.

København, 4. juni 2014

Vi vil bringe venstre tilbage på rette kurs 

Kære Venstre-medlem,

Som det vil være de fleste bekendt, holdt Venstres Hovedbestyrelse i går ekstraordinært møde. Det skete efter indstilling fra partiformanden, der efter valget til Europa-Parlamentet ønskede en drøftelse af partiets situation – også set i lyset af de seneste ugers presseomtale af tøjindkøb og Venstre-betalte flybilletter.

I den forbindelse modtog Hovedbestyrelsen en redegørelse fra Venstres partisekretær, Claus Richter. En redegørelse, som i hovedtræk redegjorde for sagernes substantielle indhold.

Udgangspunktet er, at der er tale om tre år gamle sager. Det er vigtigt for os at slå fast, at intet er foregået i strid med lovgivningen eller Venstres interne retningslinjer. Alligevel har Venstre strammet retningslinjerne op, så de i dag stemmer mere overens med de værdier, der er i Venstre. 

Tøj-sagen: Partisekretæren oplyste, at det var Venstre, der tilbage i perioden fra 2009 til 2011 ønskede at ekvipere Venstres formand, så han kunne fremstå på den mest hensigtsmæssige måde i medierne f.eks. i forbindelse med videooptagelser, fotooptagelser og kommende kampagner. Det blev også oplyst, at det tøj, som formanden har udtaget til eget brug, har han selv købt. Af samme grund er han ikke skattepligtig af tøjet, da man som bekendt ikke betaler skat af ting, man selv køber. Venstres udgift til tøj beløber sig til omkring 50.000 kr. Dette skal ses i sammenhæng med et valgkampsbudget på 30 mio. kr.

Mallorca-rejsen: I forbindelse med et strategiseminar på Mallorca i 2011, hvor formanden og en række ledende medarbejdere skulle lægge rammen for Venstre i opposition, inviterede Venstre formandens hustru og søn til Mallorca. Udgifterne til dette beløber sig udelukkende til de to flybilletter, da formanden selv havde sørget for indkvartering. Invitationen skulle ses som en gestus til formanden og hans familie. Denne gestus skal sættes i relation til den tradition, vi har i Venstre, hvor vi belønner nøglemedarbejdere med en økonomisk bonus eller ekstra fridage for deres indsats i forbindelse med en valgkamp. Venstre vurderes ikke at have en indberetningspligt, fordi formanden ikke er ansat hos Venstre.

Rygning på hotelværelser: De gange, Venstre har booket hoteller, har Venstre altid efterspurgt rygerværelser. Hvis dette ikke har været til rådighed, har Venstre spurgt, om partiet kunne betale for, at formanden røg på værelset. Har de sagt nej, har formanden ikke røget på værelset. Formanden har haft over 40 overnatninger i Venstres regi – og partisekretæren oplyste, at Venstre fire gange har betalt for tilladelse til rygning, ligesom der en enkelt gang er betalt for ekstra rengøring som følge af, at formandens hunde var med på værelset.

Foruden den ovennævnte gennemgang, rejste Hovedbestyrelsen en lang række spørgsmål. Navnlig kommunikationen – det være sig internt i organisationen samt mediehåndteringen – var genstand for kritik. En kritik, vi anerkender: Sagen har ganske enkelt ikke været håndteret godt nok. Det får den konsekvens, at kommunikationsindsatsen nu bliver evalueret, samt at der udarbejdes et beredskab, der skal sikre bedre information og kommunikation på alle niveauer i Venstres organisation i sådanne sager.

Derudover drejede debatten sig om, hvordan Venstre kommer videre efter et skuffende valg til Europa-Parlamentet, hvor et stort mediefokus på formanden var medvirkende årsag til, at Venstre gik et mandat tilbage.

Det er beklageligt. Venstres formand har påtaget sig det fulde ansvar, og på den baggrund ønskede han en drøftelse med Hovedbestyrelsen om partiets situation og fremtid.

Konklusionen er velkendt for de fleste. Så meget desto større er glæden over, at en enstemmig Hovedbestyrelse bakkede op om, at det nu er op til Venstres formandskab - i egenskab os begge - at bringe Venstre tilbage på rette kurs.

Der skal ikke herske tvivl om, at den orkan, partiet har befundet sig i de seneste uger, har været skadelig. Skibet har så at sige taget vand ind. Meget vand. Men nu skal vi til pumperne. Skroget skal repareres, så kursen kan rettes op.

Vi har påtaget os opgaven med at gå forrest. Men vi får brug for støtte fra alle, der vil Venstre det godt. Vi ved, at vi sikkert vil havne i nye storme. For selv om alt er gået igennem, og intet er fundet kritisabelt, som vores revisor Niels Jørgen Hansen udtrykte det på mødet i går, så kan oplysninger vendes og drejes, så de kommer til at se kritisable ud.

I Venstre har vi et fantastisk politisk projekt. Et projekt, der appellerer til det arbejdende folk. Et projekt, hvor mennesket er før systemerne. Og hvor vi tror på frihed til den enkelte. Det er et projekt, som angiver en ansvarlig retning for Danmark, der er bedre end den kurs, regeringen står for.

Det er derfor, Danmark skal have en ny regering. En regering, hvor Venstre står i spidsen for et borgerligt Danmark. Det kræver, at Venstre som parti står sammen. Og det gør vi efter hovedbestyrelsesmødet i går.

Med venlig hilsen

Lars Løkke Rasmussen Kristian Jensen

formand næstformand

Brevet er blandt andet lagt ud på en af Venstres Facebook-sider