Politik

Overblik: Her er Venstres top

Hvem er det egentlig, der bestemmer, om Lars Løkke Rasmussen fortsat kan fungere som formand? Få et overblik over partiets top her.

  • Landsmødet

Venstres øverste myndighed er partiets landsmøde. Her vælges partiets formand og næstformand. Det er også på landsmødet, at parties formand kan væltes, hvis han ikke trækker sig selv.

Der er landsmøde i partiet hvert efterår, men der kan indkaldes til ekstraordinært landsmøde, hvis partiformanden eller en tredjedel af hovedbestyrelsens medlemmer ønsker det. På et ekstraordinært landsmøde vil eventuelle modkandidater kunne udfordre den siddende formand.

  • Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er Venstres landsorganisations højeste myndighed mellem landsmøder. Den skal samles mindst fire gange om året og skal i øvrigt sammenkaldes, når formanden eller mindst 1/3 af hovedbestyrelsens medlemmer ønsker det.

Det er hovedbestyrelsen, der samles i Odense tirsdag aften.

Hovedbestyrelsen består af 132 medlemmer, og Venstres formand er født formand. Hovedbestyrelsen består desuden af partiets næstformand, kasserer, formænd for kommuneforeningerne, formænd for regionsbestyrelserne, repræsentanter fra folketingsgruppen, formand for Venstres gruppe i Europaparlamentet, repræsentanter fra VU og LOF, formænd for Venstres faste udvalg samt Venstres medlemmer af formandskabet i KL og Danske Regioner.

Du kan se, hvilke medlemmer af hovedbestyrelsen, der har trukket deres støtte til Lars Løkke her.

  • Forretningsudvalget

Forretningsudvalget bliver nedsat af hovedbestyrelsen og har i øjeblikket 24 medlemmer. Udvalget har det overordnede ansvar for landsorganisationens daglige drift og økonomi.

  • Landsorganisation

Landsorganisationens sekretariat løser forskellige opgaver for partiet og medlemmerne. Det kan være arbejde med kampagneplanlægning, hjemmeside og bogholderi. I spidsen står partisekretær Claus Richter, der er ansat af hovedbestyrelsen. Han har tidligere forsvaret Lars Løkkes forbrug. I praksis er det altså landsorganisationen, der har overblikket over partiets pengekasse. Hvad partiet må bruge penge på, afgør hovedbestyrelsen, der har ansvaret for partiets vedtægter.

I et brev til Venstres medlemmer skrev partisekretær Claus Richter, landskasserer Nicolai Mallet og formand for Venstres økonomiudvalg Claus Hjort Frederiksen d. 16. maj, at Lars Løkke Rasmussens økonomiske dispositioner er et udtryk landsorganisationens organisatoriske ledelses beslutning.