Politik

Minister ophæver omstridt registrering af webdata

Justitsminister Karen Hækkerup (S) ophæver omstridt overvågning af danskernes internetbrug på mobiltelefonen, den såkaldte sessionslogning. Det er tvivlsomt, om oplysninger er egnet til brug i efterforskninger og retsforfølgning, oplyser Justitsministeriet.

Staten har siden 2007 krævet, at teleselskaberne tog stikprøver af, hvilke internetsider danskerne besøgte på deres mobiltelefoner. Det krav bliver altså nu ophævet, mens registrering af tid og sted for danskernes teleoplysninger fortsætter.

- Jeg har taget konsekvensen af, at det er tvivlsomt, om reglerne om sessionslogning kan anses for egnede til at opnå deres formål. På den baggrund har jeg besluttet, at reglerne om sessionslogning skal ophæves, siger Karen Hækkerup i en pressemeddelelse.

I sidste måned underkendte EU-Domstolen EU's logningsdirektiv med henvisning til, at det "i særlig alvorlig grad gør indgreb i den grundlæggende ret til respekt for privatliv".

EU-Domstolen underkendte direktivet, men juristerne i Justitsministeriet mener ikke, at de danske regler bryder med de grundlæggende rettigheder til et privatliv.

Det hænger navnlig sammen med, at dansk ret i modsætning til logningsdirektivet opstiller nogle klare og præcise regler for myndighedernes mulighed for at få adgang til de loggede oplysninger og for den periode, hvor oplysningerne skal opbevares.

- Justitsministeriet har vurderet, at der ikke er grundlag for at antage, at de danske logningsregler skulle være i strid med EU's Charter om grundlæggende rettigheder, siger justitsministeren.

- Det er jeg personligt lettet over, for helt generelt er de oplysninger, som registreres efter de danske logningsregler, af stor betydning for dansk politi i forbindelse med efterforskningen og retsforfølgningen af kriminalitet, siger hun.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) sagde i maj i en spørgetime i Folketinget, at EU's omstridte logningsdirektiv kunne være et "nyttigt" redskab i jagten på terrorister.