Politik

Ny psykiatriplan: Se hovedpunkterne her

Forholdene for landets psykisk syge skal have et gevaldigt løft.

Det mener regeringen, der er klar til at investere 1,6 milliarder kroner over de næste fire år i en bedre indsats på området.

Det fremgår af regeringens handlingsplan for psykiatrien, der præsenteres fredag. Regeringen indkalder nu satspuljepartierne til forhandlinger.

Handlingsplanen indeholder en række initiativer, der ifølge regeringen skal være med til at sikre en mere ligeværdig indsats, hvor mennesker med psykiske lidelser og pårørende inddrages mere systematisk og oplever sammenhæng i indsatsen.

Regeringen vil desuden øge fokus på rehabilitering og forebyggelse i kommuner og regioner og skrue ned for brugen af tvang.

Derudover lægger regeringen op til et markant løft af de fysiske rammer i sygehuspsykiatrien, lyder det i handlingsplanen.

- Vi lægger op til en massiv investering, der vil betyde, at mennesker med psykiske lidelser fremover vil møde en moderne og inkluderende psykiatri, som også regeringens psykiatriudvalg efterlyste, siger sundhedsminister Nick Hækkerup (S) i en udtalelse.

- Det vil give et bedre behandlingsmiljø og blandt andet give patienterne bedre mulighed for at dyrke motion og andre aktiviteter. Det kan være med til at mindske brugen af bælter og andre former for tvang, mener ministeren.

Han ser handlingsplanen som et skridt i retning af et nyt syn på psykisk syge.

- For mig og regeringen er handlingsplanen et kæmpe skridt ind i en fremtid, hvor vi ser på mennesker med psykisk sygdom på samme måde som mennesker med en fysisk sygdom. Hvor der er ligeværd, ikke bare i sundhedsvæsnet og i den kommunale sociale indsats, men i hele samfundet.

- Der er brug for en kulturændring, så psykisk syge mødes på samme måde som andre, siger sundhedsministeren.

Kort om psykiatriplanen:

  • Lægger op til et løft på yderligere 1,6 milliarder kroner over de næste fire år
  • Skal give borgere med psykiske lidelser samme ret til udredning og behandling som borgere med fysiske sygdomme
  • Skal reducere overdødelighed
  • Bedre udredning og behandling af fysiske sygdomme hos mennesker med psykiske lidelser
  • Færre patienter i psykiatrien udsættes for tvang, og andelen af personer, der bæltefikseres, skal halveres frem mod 2020
  • Modernisering af psykiatriloven blandt andet med henblik på at sikre ligestilling, præcisere mindreåriges retsstilling og øge patientinddragelsen gennem fokus på forhåndstilkendegivelser
  • Ensartet høj kvalitet i psykiatrien blandt andet gennem udbredelse af nationale kliniske retningslinjer og bedre brug af medicin
  • Færre kontaktpersoner og planer og en større sammenhæng i indsatsen.

Kilde: Regeringens handlingsplan for psykiatrien 

/ritzau/