Politik

Læger om psykiatri-plan: Ligestilling rykker nærmere

Både sygeplejersker og læger roser regeringens nye handleplan, der skal forbedre forholdene i psykiatrien.

Med ekstra penge og en række nye initiativer er regeringens handlingsplan for psykiatrien et stort skridt i retning af at få ligestillet psykiatriske patienter med andre patienter, mener Lægeforeningen.

- Igennem de seneste år har Lægeforeningen igen og igen peget på, at et kapacitetsløft til psykiatrien er helt afgørende, hvis psykiatriske patienter skal ligestilles med andre patienter, siger formand Mads Koch Hansen.

- Med den nye handlingsplan og de midler, som følger med, er vi nået et godt stykke ad vejen, fortsætter han i en pressemeddelelse.

Med regeringens plan følger et økonomisk løft på 1,6 milliarder kroner, der blandt andet skal gå til at forbedre de fysiske rammer samt til en vedvarende udbygning af den ambulante psykiatri.

Det er dog afgørende, at der skaffes penge til at videreføre midlertidige projekter i satspuljen, siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen.

- Hvis ikke der bliver bevilget midler til, at projekterne udbredes til hele psykiatrien, løber planen ud i sandet - til skade for patienterne - inden den for alvor er begyndt at virke, siger Mads Koch Hansen.

Samme melding kommer fra Dansk Sygeplejeråd, der roser psykiatriplanen, men samtidig opfordrer regeringen til "at komme til lommerne" i den kommende finanslov.

- Helt generelt synes jeg, at regeringen satser på mange af de rigtige områder i psykiatrien i deres udspil, siger formand for sygeplejerådet Grete Christensen i en pressemeddelelse.

- Skal udspillet omsættes til virkelighed, er det dog nødvendigt, at regeringen dykker noget dybere i lommen. Hvis vi eksempelvis skal nå i mål med nedbringelsen af tvang, så er flere faglige kompetencer en forudsætning. Det kræver nærmere 200 millioner kroner end de 50 millioner kroner, som regeringen har afsat, fortsætter hun.

Mads Koch Hansen mener, at der i regeringens plan tegner sig en tydelig ambition om at løfte kvaliteten i behandlingen af psykiatriske patienter.

- Det er positivt, at regeringen vil arbejde for bedre brug af medicin, styrke forskningen i årsager til psykiske syges overdødelighed og for at udbrede nationale kliniske retningslinjer, lyder det fra Lægeforeningens formand.