Regeringen i mindretal om børnecheck

Et flertal – uden om regeringen – bakker op om det meget omtalte beslutningsforslag fra De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udbet

Et flertal – uden om regeringen – bakker op om det meget omtalte beslutningsforslag fra De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om udbetaling af børnepenge til EU-borgere.

Det står klart efter et møde i Skatteudvalget onsdag formiddag, erfarer TV 2.

De borgerliges beslutningsforslag går ud på at pålægge regeringen at udbetale børnecheck efter gældende dansk lovgivning - altså i overensstemmelse med det optjeningspricip, som regeringen ellers, efter en hevendelse fra EU-kommissionen, ikke længere følger. 

Der skal endeligt stemmes om beslutningsforslaget i folketingssalen den 8. maj - og her kommer regeringen altså efter alt at dømme i mindretal.

"Ændres loven ikke..."
Regeringen og de borgerlige partier har ellers gennem længere tid arbejdet på at nå til enighed om en fælles løsning på børnepengeområdet. Men det er indtil videre ikke lykkedes at lande en aftale.

Skatteminister Morten Østergaard har tidligere slået fast, at et beslutningsforslag, der pålægger regeringen at se bort fra henstillingen fra EU, ikke vil være nok til at få regeringen til at ændre praksis på området. Hvis regeringen igen skal til at udbetale børnecheck efter optjeningsprincippet, skaI der være flertal i Folketinget for et decideret lovforslag, skrev skatteministeren tidligere på året i en SMS til Berlingske:

- Der er ingen over og ingen ved siden af Folketinget, så hvis et flertal vil pålægge mig at nægte danske og europæiske borgere de rettigheder, de er blevet givet gennem vores medlemskab af EU, så kan partierne alene gøre det gennem lovgivning. Ændres loven ikke, og jeg mod bedre vidende nægter danske og europæiske borgere deres rettigheder, så jeg vil forbryde mig mod mit ministeransvar og risikere retsforfølgelse. 

Forstå balladen om børnechecken - læs TV2.dks baggrundsartikel om sagen her.