Henrik Qvortrup : Derfor forlader jeg TV 2

TV 2's politiske kommentator, Henrik Qvortrup, har forladt sin stilling. Det sker efter, at en tidligere reporter på Se og Hør har løftet sløret for, at ugebladet i en årrække skal have betalt en it-specialist med tilknytning til Nets for private oplysninger om kendte og kongeliges kreditkortforbrug.

Oplysningerne er ikke dokumenteret - men flere anonyme kilder med tilknytning til Se og Hør har bekræftet arbejdsgangen overfor både TV 2 og andre medier.

Tv2.dk har i løbet af dagen uden held forsøgt at få en kommentar fra Henrik Qvortrup - der nu i stedet har udsendt en pressemeddelelse:

- Gennem de seneste dage har der i medierne været stort og kritisk fokus på arbejdsmetoder angiveligt anvendt på ugebladet Se og Hør i perioden fra sommeren 2008 frem til 2012.

- Det er ganske naturligt, at min person i den forbindelse har været genstand for stor medieinteresse, idet jeg varetog posten som chefredaktør for Se og Hør i de første seks måneder af dette tidsinterval.

- Jeg må også nøgternt konstatere, at de mange beskyldninger – berettigede såvel som uberettigede – reelt gør det umuligt at varetage mit job som politisk kommentator på TV2. Derfor har jeg i dag meddelt TV2s nyhedsdirektør Michael Dyrby, at jeg fratræder min stilling, idet jeg ikke ønsker, at den aktuelle sag skal skygge for TV2s uovertrufne politiske dækning. Selv om begivenhederne for mit vedkommende daterer sig seks år tilbage i tiden, er jeg således ikke i tvivl om, at sagen i nogen tid fremover vil fjerne fokus fra min faglighed som politisk journalist.

- Det er med stor vemod, at jeg forlader TV2. Jeg har været fantastisk glad for mine fem et halvt år på stationen. Men i lyset af den øjeblikkelige situation er det den rigtige, omend vanskelige beslutning.

- Om mit sidste halve år på SE og HØR – perioden maj til december 2008 - har jeg følgende bemærkninger:

  • Der blev udbetalt honorarer og refunderet regninger for adskillige kilder. Herunder også flere måneder træk.
  • Jeg attesterede som chefredaktør disse udgiftsbilag/honorarsedler
  • Jeg kan ikke afvise, at der sket udbetalinger til den person, der er i centrum for de seneste dages omtale af SE og HØR.
  • Jeg har også hilst på vedkommende
  • Min viden om denne kilde var, at han i flere tilfælde var i stand til at levere korrekte oplysninger til bladet. Derfor attesterede jeg udgiftsbilagene, når de blev præsenteret af journalisterne, som jeg forstod havde kontakt til kilden
  • Derimod havde jeg intet kendskab til, at kilden havde tilvejebragt oplysningerne på ulovlig vis

- Med den viden, der nu er fremkommet, indser jeg, at jeg kunne have spurgt mere ind til de nærmere omstændigheder i forbindelse med denne kildes oplysninger. Jeg beklager, at det ikke skete.

- Jeg noterer mig, at såvel Politiet som Aller Press har iværksat undersøgelser af det relevante tidsforløb. Det hilser jeg velkomment, og jeg agter at bidrage konstruktivt, for så vidt angår min chefredaktør-periode.