Politik

DF: Dybt problematisk med forskel i handicaptilbud

Dansk Folkepartis handicapordfører retter nu henvendelse til socialministeren om hjælp til handicappede.

Det er et stort problem, at kommunernes forskel i servicetilbud til handicappede ligefrem får familier til at flytte kommune for at opnå bedre vilkår, mener Dansk Folkeparti.

Handicapordfører Karina Adsbøl (DF) genkender problematikken, og hun har nu kaldt socialminister Manu Sareen (R) i samråd om sagen.

- Det er dybt problematisk, og jeg har flere gange forsøgt at råbe de forskellige socialministre op omkring problemstillingen, skriver Karina Adsbøl i en mail til Ritzau.

- Forældre med handicappede børn oplever desværre ofte, at de skal kæmpe for at få hjælp fra den kommune, de bor i. Flere af de henvendelser jeg får, går ofte på, at det måske vil være nemmere at flytte til en anden kommune, tilføjer hun.

Autismeforeningen har flere eksempler på, at familier er flyttet fra mindre kommuner til større kommuner for at opnå en bedre behandling af deres børn. Samtidig får foreningen mange henvendelser fra familier, der overvejer at flytte, skriver Jyllands-Posten.

Det Centrale Handicapråd, der rådgiver regeringen og Folketinget om handicapspørgsmål, foretog sidste år en undersøgelse, der viste, at der blandt de handicappede og deres familier er en udbredt mistillid til systemet og de kommunale sagsbehandlere, skriver avisen.

43 procent af mennesker med psykiske handicap og 37 procent af de fysisk handicappede har ifølge undersøgelsen ringe eller slet ingen tillid til, at egne eller pårørendes sager bliver behandlet korrekt af systemet.