Politik

EL før møde om børnecheck: Nu må V og K stå fast

Når Venstre og De Konservative fredag formiddag møder op i Skatteministeriet, så må de leve op til deres udmeldinger om børnechecken. Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen:

- Jeg håber da meget, at Venstre og Konservative holder fast i, at det ikke er EU, der skal bestemme over vores velfærd. Ellers har der jo været tale om varm luft og teatertorden fra Løkke og Barfod, siger Johanne Schmidt-Nielsen i en kommentar.

Skatteminister Morten Østergaard (R) har hidtil forgæves forsøgt at få velsignelse fra et flertal i Folketinget til, at regeringen i sommer rettede administrationen af børnechecken ind efter EU-Kommissionens ønsker og de danske embedsmænds opfattelse af EU-retten. Den ændrede administration af reglerne betyder, at børnechecken kan sendes ud af landet til andre EU-borgere, efter at de har haft kort tids beskæftigelse i Danmark.

Fredag i sidste uge strandede forhandlingerne med Enhedslisten i et forløb, der minder meget om sammenbruddet omkring finansloven sidste efterår.

Enhedslisten, der i udgangspunktet ikke føler sig synderligt ægget af at rette ind efter EU-regler på velfærdsområdet, mener ikke, at regeringen var parat til at gøre nok for at bekæmpe social dumping gennem arbejdsklausuler og kædeansvar. Regeringen havde ganske vist tilbudt sit parlamentariske grundlag at skærpe sanktionerne for social dumping og indføre et id-kort, men det udspil blev vejet og fundet for let i Enhedslisten.

Enhedslisten er på banen med et nyt lovforslag, der skal give alle EU-borgere, der arbejder i Danmark, ret til børnecheck til deres børn fra dag ét.

Eneste betingelse er, at børnene skal bo i Danmark og ikke i eksempelvis Polen eller Sverige.

- Hvis V og K mener, hvad de har sagt hidtil, så bør de stemme for Enhedslistens lovforslag, som pålægger regeringen at følge de danske regler om børnechecken, så den ikke kan misbruges til social dumping, siger Johanne Schmidt-Nielsen.