Klimatopmødet: "Det går helt forfærdeligt"

Den store klimakonference i Polen COOP 19 har været en enorm skuffelse, og der er tilbageskridt over hele linjen.

Det vurderer TV 2 udsendte medarbejder Svenning Dalgaard, der dækker mødet i Warszawa.

- Det er det dårligste klimatopmøde jeg har set. Det er ikke kun det polske værtsskabs skyld, der sidder jo også FN-folk i mødeledelsen. Men det er klart, at det giver en dårlig stemning, når værtslandet er imod alt hvad der sker her, siger Svenning Dalgaard.

Han fortæller, at mødet kører på to spor. Det ene handler om nedskæringer i udslippet af CO2, og her går det kun tilbagebage. Det andet spor handler om at skaffe penge til klimatiltag, og her er der en smule mere grund til optimisme.

Ingen nedskæring af CO2

- Diskussionen om, hvad man kan gøre for at begrænse udslippet af CO2, viser slet ingen fremskridt. Her går det tilbage på alle fronter, vurderer Svenning Dalgaard og remser op, hvilke holdninger de forskellige lande er mødt op med:

 Kina og Indien har sagt, at de overhovedet ikke vil bidrage med begrænsninger. På trods af, at de står for en tredjedel af udledningen.

Rusland har sagt, at de ikke vil forpligte sig om noget som helst før år 2015.  År 2015 er jo den skæringspunkt man har sat op. Og mange lande har benyttet det til at indtage den holdning, at 2015 er det tidligste de vil forpligte sig.

Australien og Canada, der begge har konservative regeringer, opgiver de mål, de hidtil har sat op, og vil i stedet forurene mere.

Japan har meddelt, at i stedet for en 25 procents reduktion af CO2 udslippet frem til 2020  forudser man i stedet en stigning på tre procent.

Ulandene vil ikke levere noget. De er tilbage på den position, de indtog før 2009: Nemlig at det er de rige lande der skal betale

USA står for en nedskæring, der kommer af, at de erstatter kul med skiffergas. Så det er en gratis nedskæring.

Tyskland vil lukke atomkraftværker, og derfor vil landet komme til at CO2- forurene mere.

- Så der er kun tilbageskridt. Ingen fremskridt overhovedet, vurderer Svenning Dalgaard.

De manglende resultater fik i går fem store Ngo’er, blandt andet Verdensnaturfonden og Greenpeace til at udvandre fra topmødet, og stemningen beskrives generelt som dårlig.

Penge på vej fra EU

-Bedre går det med topmødets anden ben, nemlig at skaffe penge til klimatiltag, og her er der lidt mere grund til optimisme.  Her har EU givet nogle løfter, som er blevet skrevet ind i budgettet, så på det område har EU noget at give resten af verden, siger Svenning Dalgaard.

Hvad skal disse penge bruges til?

- Pengene skal bruges til to ting. For det første til at rydde op efter klimaskabte ødelæggelser, som dem vi netop har set på Filippinerne. Og for det andet til investeringer i grøn energi som vindenergi og biomasse samt til energieffektivitet. Det er i høj grad i de rige landes egeninteresse, fordi det er virksomheder som danske Danfoss og Velux, der skal eksportere teknologien til lande, der ikke har den.

Hvad er udsigterne til, at man når frem til perspektivrige aftaler på COOP 19?

- Når det gælder pengene, så er der håb om, at formandsskabet – det er den danske klimaminister Martin Lidegaard og hans kollega fra Ghana – kan fremlægge et papir i løbet af eftermiddagen.

- Med hensyn til nedskæringer af CO2 ser det værre ud. Det er umuligt at sige, men måske er formandskabet på det område ikke i stand til at aflevere et stykke papir. Og først når der ligger papirer på bordet, kan forhandlingerne begynde. De kommer til at vare hele natten – og jeg tror ikke engang de bliver færdige i nat.

Det tyder ikke godt for det afgørende klimatopmøde i Paris i 2015?

- Nej, udsigterne for et resultat er meget dårlige. Næste års klimatopmøde i Peru, som bliver det sidste inden Paris-mødet, bliver fuldstændigt afgørende.  Men FN’s generalsekretær Ban Ki-moon har tilsyneladende tabt tålmodigheden med klimatopmøderne og arrangerer et topmøde i FN-regi i september næste år. Spørgsmålet om Moon kan overtage processen. Han vil gerne have et resultat før han går af, og han tror på, at hvis man kalder verdens ledere sammen, ligesom man gjorde i København, så kan det give resultater, siger Svenning Dalgaard fra Warszawa.