EL: Grønlandsk uran-ja er meget problematisk

Uran bør blive i jorden, fordi det er ekstremt skadeligt og giftigt for miljø og mennesker, mener partiet. Det er beklageligt, at det grønlandske land

Uran bør blive i jorden, fordi det er ekstremt skadeligt og giftigt for miljø og mennesker, mener partiet.

Det er beklageligt, at det grønlandske landsting med et snævert flertal torsdag aften besluttede at ophæve 25 års nultolerance over for udvinding af uran.

Det mener Enhedslistens grønlandsordfører Finn Sørensen:

- Det er dybt beklageligt og meget problematisk, at det grønlandske landsting har besluttet at bryde med 25 års enighed om at sige nej til udvinding og eksport af uran.

- Vi har indtil nu været enige om, at uran bør blive i jorden, fordi det er ekstremt skadeligt og giftigt for miljø og mennesker og klodens sikkerhed, siger Finn Sørensen.

Han mener, at det er vigtigt, at anerkende, at Grønland har behov for at udvikle andre indtægtskilder end fiskeri og turisme.

Men Grønland har rige forekomster af såkaldt strategiske mineraler og sjældne jordarter, som kan udvindes uden at der følger uran med op, påpeger han.

Samtidig lægger den grønlandske beslutning, der blev vedtaget af det mindst mulige flertal i landstinget, pres på rigsfællesskabet, mener Finn Sørensen.

- Det grønlandske landsting har ret til at træffe beslutningen, men vi må se i øjnene, at den sætter rigsfællesskabet på en hård prøve, alene af den grund, at kompetenceforholdene ikke er afklaret, siger ordføreren.

Den danske udenrigsminister, Villy Søvndal (SF), har gjort tidligere det klart, at uran ikke alene er et grønlandsk anliggende. Det er et spørgsmål for rigsfællesskabet på grund af de udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske aspekter.

15 medlemmer af landstinget stemte for, mens 14 stemte imod forslaget.