Politik

Regeringen lover energirevolution før 2050

Klima- og energiminister Lykke Friis (V) og økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) var stolte, da de torsdag i København kunne fremlægge den længe ventede plan, der skal gøre Danmark uafhængigt af kul, olie og naturgas i 2020.

"Jeg fristes til at sige, at dette er regeringens energipolitiske uafhængighedserklæring. Der er tale om den største revolution på energiområdet siden oliekrisen og de bilfrie søndage i 1973," siger Lykke Friis.

Danmark er hastigt ved at bevæge sig mod at blive nettoimportør af energi igen, nu hvor olie- og gaseventyret i Nordsøen lakker mod enden. Det betyder, at vi bliver afhængige af energi fra ustabile regioner og regimer, vi ikke ønsker at være i lommen på, påpeger energiministeren.

De vigtigste elementer i planen er en massiv satsning på vindkraft og biomasse, som kan supplere hinanden - helt i tråd med anbefalingerne fra regeringens Klimakommission, der afleverede sin rapport i september.

Lykke Friis minder om, at verden i 2050 vil have over ni milliarder mennesker, og at energiforbruget ventes at vokse med en tredjedel de næste 25 år.

"Det svarer til, at vi skal finde ny olie svarende til seks gange Saudi-Arabiens produktion i dag. Konsekvensen bliver stærkt svingende og stigende oliepriser. Tag bare de seneste ugers udvikling i mellemøsten, der har betydet, at prisen på en tønde olie nu til morgen var nået op på 119 dollar," siger hun.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen fremhæver, at energiplanen sikrer konkurrenceevnen uden at belaste de offentlige finanser.

"Det er klart, at omstillingen ikke er gratis, for den medfører et statsligt afgiftstab. Men olieprisen er steget ni dollar siden i morges, og vi ved, at hver gang prisen på en tønde olie stiger 10 dollar, koster det erhvervslivet en miliard kroner," siger han.

Brian Mikkelsen tilføjer, at der ligger store muligheder for beskæftigelse og eksport i den grønne omstilling.

Den stærke satsning på vindkraft vil kunne skabe 10.000-15.000 nye job frem mod 2020, og Danmarks eksport af energiteknologi ventes tredoblet de kommende 10 år. Den var allerede i 2009 på hele 59 milliarder kroner.