Politik

S og SF imod straf for hærværk

Det er ikke nok at straffe forældrene økonomisk, når deres børn begår hærværk. Penge til kriminalpræventiv indsats og politet mangler i finansloven, mener S og SF.

Regeringens udspil om at slå hårdere ned på forældrene til unge ballademagere bør følges op med kriminalpræventivt arbejde.

Men der mangler økonomisk ballast i form af penge i finanslovforslaget. Det mener Socialdemokraterne om det punkt i regeringens udspil, som går ud på at sende regningen til forældrene, når deres børn begår hærværk og ballade.

"Det første, som regeringen sagde, var, at man ville nedsætte en ungdomskommission, som skulle komme med svar på, hvordan man fik nedbragt kriminaliteten. Nu har man ikke sat en krone af i finansloven til at nedbringe kriminaliteten. Det eneste, man er kommet frem til, er, at man vil straffe forældrene økonomisk," siger den socialdemokratiske retsordfører, Karen Hækkerup.

Symbolsk slag i luften

Hun mener, at forslaget rejser mange spørgsmål, som der ikke umiddelbart kan findes svar på. Derfor peger hun på, at udspillet kan betragtes som et symbolsk slag i luften.

"Her ønsker man at sende et signal om, at man slår hårdt ned på gerningsmændene og straffer forældrene for at få dem til at holde deres børn inde.

Men det ændrer ikke på, hvor mange ressourcer politet har til at opklare forbrydelser, og hvor mange ressourcer man har til at bevise, hvem det er i en flok, som har gjort hvad," siger hun og rejser spørgsmålet om, hvorvidt det også er børn, der slår andre og børn, der sælger stoffer, hvor forældrene skal have straffen.

SF også imod

SF tror heller ikke på, at det hjælper at sende regningen for hærværk videre til forældrene.

"Det er uden fornemmelse for virkeligheden, hvis man tror, at dårlige forældre pludselig bliver gode, stærke forældre af at skulle betale 10.000 kroner for den butiksrude, deres søn har smadret," siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen.

Hun mener ligefrem, at forslaget kan skabe yderligere problemer for de familier, hvor børnene bevæger sig på den forkerte side af lovens rammer.

"Justitsministeren får ikke forældre til pludselig at blive ansvarlige forældre ved at sende dem en regning - det er tværtimod med til at gøre livet endnu sværere for familier, der i forvejen ikke fungerer godt," siger Karina Lorentzen.