Analyse: Sidste udkald for NA

Ny Alliance kom lige så skidt ind i 2008, som 2007 sluttede. En snarlig politisk afklaring er nødvendig, hvis det nye parti skal overleve på længere sigt.

De havde stjernekvaliteter, og de lignede en ubrydelig enhed.

Men Ny Alliances tre stiftere havde i virkeligheden forskellige målsætninger for det nye parti, og i takt med NA's drastiske nedtur er disse forskelle blevet stadig tydeligere.

Når Ny Alliance nu ligger under spærregrænsen i meningsmålingerne, er en del af forklaringen naturligvis den skuffende og katastrofale slutning på valgkampen. Suppleret af Jørgen Poulsens elendige mediehåndtering i forbindelse med hans gyldne håndtryk fra Røde Kors.

Men nedturen skyldes ikke kun fejl på fejl i de seneste måneder. Der er også politiske forklaringer på, at et parti, der engang lå til at få omkring 20 mandater, nu vil få meget svært ved at bare at beholde repræsentationen i Folketinget.

Hver sin kæphest

Problemet blev mejslet i granit, da Anders Samuelsen genoplivede diskussionen af Lars Kolinds forslag om Fyn som et skatteparadis, et forslag mange journalister og politikere ellers havde afskrevet som årets joke. Men opbakningen til vennen Lars Kolind viser, hvor højt Samuelsen prioriterer det liberalistiske element i Ny Alliance.

For Anders Samuelsen er NA's profil som et "minimalskats-parti" afgørende, og det samme er det for en del af NA's bagland og finansielle støtter, som Kolind og lederne fra Saxo Bank. Derimod har skattepolitikken aldrig været Naser Khaders hovedinteresse, hvad der til fulde blev demonstreret i valgkampen.

Khaders indgang til det politiske er værdikampen - og især kampen mod islamismen. Naser Khader tog også afstand fra Dansk Folkepartis retorik, men hans exit fra Det Radikale Venstre hang snævert sammen med "De Radikales lallende holdninger til værdier". Som Khader bramfrit udtrykte det.

Også for den tredje partistifter, Gitte Seeberg, er værdikampen central. Men politisk var hendes brud med De Konservative en protest mod regeringens nære samarbejde med DF. For Seeberg skulle Ny Alliance sikre en midterpolitik med DF i ydmyg rolle.

Fælles program ikke nok

De vidt forskellige udgangspunkter forhindrede ikke Seeberg, Khader og Samuelsen i at skrive et fælles program. Det var tilmed et partiprogram med en imponerende detaljeringsgrad. Men der er betydelige divergenser mellem de tre stiftere om, hvordan målsætningerne skal prioriteres i forhold til hinanden. Det giver sig igen udslag i forskellige politiske konklusioner.

Det er almindelig kendt på Christiansborg, at Gitte Seeberg er mere midtersøgende end Samuelsen og Khader, der af hver deres grund hælder stærkt mod Anders Fogh Rasmussen. Og Samuelsens opbakning til Lars Kolind var et direkte slag mod Seeberg, der for længst havde undsagt den uheldige erhvervsmand.

Tæt på at blive afskrevet

I den ekstremt sårbare situation Ny Alliance nu står i, kan partiet ikke leve med at udsende modsatrettede signaler. NA er tæt på at blive afskrevet af regeringen, der ellers på forhånd havde lagt sin politik an på et samarbejde med Khader og co. Centrale regeringspolitikerne tvivler nu stærkt på, at alliancen nogensinde bliver operationsdygtig. Den konklusion kan i løbet af nogle måneder få regeringen til at genetablere det tætte forhold til Pia Kjærsgaard.

Khader, Seeberg og Samuelsen må nu indbyrdes afklare, om den politiske fællesmængde er stor nok til, at de kan drive et parti sammen. Eller der blot var tale om tre talentfulde politikere, der af hver sin årsag var træt af deres gamle parti.

Inden for Murene er TV 2 | Politiks ugentlige analyse. Den skrives på skift af Erik Holstein, Anders Krab Johansen, Peter Lautrup Larsen, Mette Østergaard og Rasmus Nielsen.