Politik

Thor Pedersen i tre krige om tal

Finansministeren beskyldes for at manipulere med løn-tal, men han fastholder, at han har retten på sin side.

"Der er ikke fejl i Finansministeriets tal!"

Overskriften stod på en af de pressemeddelelser, som Finansministeriet delte ud ved præsentationen af årets finanslovsforslag.

Overskriften var møntet på den seneste af de p.t. tre fronter, der er åbnet i finansminister Thor Pedersens talkrig med med forskellige grupper af offentligt ansatte.

Front 1: Lærernes gennemsnitsløn

Lærernes gevinst ved regeringens skattepakke er tirsdagens historie i Berlingske Tidende, hvor Danmarks Lærerforening (DLF) beskylder Thor Pedersen (V) for enten at være fejlinformeret af sit ministerium eller bevidst manipulere med tallene om, hvor meget en almindelig skolelærer tjener i løn.

Problemet er, ifølge DLF-formand Anders Bondo Christensen, at Thor Pedersen i sidste uge, da han redegjorde for skatteomlægningens gevinst for skolelærerne, tog udgangspunkt i lærernes samlede indtægt. Altså både, hvad de tjener som skolelærere og i eventuelle bijob som f.eks. taxachauffør.

"Udgangspunktet er, at al skattepligtig lønindkomst skal med i regnestykket, hvis man ønsker et billede af skattebesparelsen," fastholder Thor Pedersen.

Han medgiver dog, at oplysningerne, der kom ud på en pressemeddelelse i sidste uge, kunne have haft en mere præcis kildeangivelse.

Det formilder imidlertid ikke Anders Bondo Christensen.

"Regeringen bruger åbenlyst forkerte tal. Enten er det manipulation, eller også er det ualmindelig dårlig rådgivning. Det er tåbeligt at afspore debatten på den måde," raser lærerformanden.

"Vi har et glimrende statistisk grundlag hos Danmarks Lærerforening, og man kan altid ringe til os, hvis man gerne vil have tallene," siger han til TV 2 News.

DLF oplyser, at gennemsnitslønnen for alle landets skolelærere (undtaget Københavns, som ikke er med i lønstatistikken) er 335.668 kr. I Thor Pedersens opgørelse er tallet 377.200 kr.

Front 2: Lønudviklingen

Anden front i talkrigen udkæmpes om forholdet mellem den offentlige lønudvikling contra den private.

Finansministeren kastede sig ud i kampen, da han i Politiken mandag fastslog, at "det er en myte, at de offentligt ansatte sakker bagud på lønnen; det passer simpelthen ikke."

Det udløste forargede protester fra de store fagforbund, men Finansministeriet fastholder, at udviklingen i de to sektorer følges ad.

"Når jeg bliver spurgt, om det ikke er rigtigt, at lønningerne i det offentlige halter efter de private, så spørger jeg i Personalestyrelsen. De siger så til mig, at det er en myte. Og så må jeg svare, at det altså er en myte," gentog finansminister Thor Pedersen på tirsdagens pressemøde.

Han henviser til den reguleringsordning, der blev introduceret i statens og kommunernes overenskomster i 1984. Ordningen sikrer, at hvis de private lønninger, der aftales i overenskomsterne, stiger mere end de offentlige, så bliver 80 procent af forskellen automatisk udlignet året efter.

"Det er et helt unikt system, vi har haft i Danmark i mange år, og det begrænser forskellige udviklinger," sagde Thor Pedersen og ledsagede sit argument med grafen, der er gengivet her på siden.

Den viser udviklingen i de forskellige lønninger opgjort i forhold til indeks-tal.

Front 3: Pension som del af lønnen

Tredje front i talkrigen handler om hvilke elementer, der kan inddrages, når man beskriver, hvad en ansats løn er. Thor Pedersen er blevet beskyldt for at inddrage alt for mange faktorer, når han har opgjort en sygehjælpers gennemsnitsløn til 27.000 kr. om måneden.

"For at nå op på 27.000 kr. som gennemsnitsløn for en social- og sundhedsassistent, skal man medregne feriepenge, pensionsbidrag og tillæg for at arbejde aften-, nat-, weekender og helligdage. Der mangler næsten kun lige at blive medregnet dato, skostørrelse og cpr.nr. Det er simpelthen ikke fair," mener Dennis Kristensen.

Men fair er netop, hvad Thor Pedersen mener, hans beregningsmetode er.

"Pension og tillæg skal med i opgørelsen, for de hører med til at beskrive for den enkelte, hvad der tæller med i det her job. Hvad får jeg for det, jeg laver? Jeg mener, det er rimeligt at tage det hele med," siger Thor Pedersen.