Politik

Medier svigter politikere

Langt de fleste medlemmer af Folketinget må finde sig i, at dagspressen holder dem ude af spalterne. Uligheden er et problem, siger to af de "ukendte."

Opgørelsen

Ugebrevet Mandag Morgen har via databaserne Infomedia og Børsen opgjort, i hvor mange artikler de enkelte folketingsmedlemmer optræder.

Størstedelen af dagspressen er medtaget, men listen er ikke 100 procent komplet, da f.eks. Nordjyske og Bornholms Tidende ikke er med. Alligevel tegner den et retvisende billede af, hvor meget politikerne er omtalt i forhold til hinanden.

Opgørelsen er foretaget for perioden 1. januar til 19. december 2006.

Det er Ugebrevet Mandag Morgen, der har haft gang i søgemaskine og kugleramme. Ugebrevet har søgt at opgøre, hvor mange gange de enkelte folketingsmedlemmer er blevet omtalt i dagspressen i 2006, og "uligheden" er til at få øje på.

De 40 øverste politikere på listen er nemlig blevet omtalt mere end de 135 andre tilsammen.

Det er en skam, mener Lene Hansen, der med 18 omtaler ligger nummer 174 ud af 175 medlemmer valgt i Syddanmark (nr. 175, Vibeke Grave, indtrådte først i oktober efter Lene Jensen).

"Det er et problem, at mediernes fokus ligger så stramt på de mest kendte. Hvis man ikke er minister, partileder eller ordfører på et af de store områder, så er man ikke interessant. Det er ærgerligt, for det kunne jo godt være, at vi andre kunne bidrage med meninger, holdninger, synspunkter og nuancer, hvis journalisterne spurgte os engang imellem. Den politiske debat bliver smal, når den er indskrænket til så få personer," siger Lene Hansen, der - til almindelig orientering - er socialdemokrat, valgt i Hjørring i 2005, tidligere borgmester og medlem af Folketingets Fødevareudvalg.

"Ikke engang under Barfoed-forløbet fik jeg ret mange henvendelser," siger Lene Hansen, der påpeger, at opgørelsen ikke inddrager alle lokale medier som f.eks. Nordjyske, hvor hun "i hvert fald månedligt" markerer sig med læserbreve eller kronikker.

"Jeg kommer ikke i Jyllands-Posten"

Anne-Mette Winther Christiansen (V) er formand for integrationsudvalget. Det er et stofområde, som fylder meget i medierne, men det gør formanden ikke. 99 gange blev hun omtalt i dagspressen i 2006, og det indbringer en lidet flatterende 161. plads.

"Medierne går efter top-navnene, og det viser, at vi har præsidentvalg i Danmark, hvor det kun er topnavnene, der er interessante. Det er en skam.

Hvorfor er det en skam?

"Fordi vi kunne få mere bredde i den politiske debat, hvis flere politikere blev brugt i medierne. Og journalisterne ville få nogle mere nuancerede billeder og et bredere fundament at lave historier på," mener Anne-Mette Winther Christiansen, der forudser, at tendensen vil fortsætte.

"De nye store valgkredse vil gøre det sværere for førstegangs-kandidaterne at trænge igennem. Derfor har jeg erkendt, at jeg ikke kommer i Jyllands-Posten. Men jeg kommer i de lokale ugeaviser, og så må jeg sætte mit fokus ind der fremover," siger Anne-Mette Winther Christiansen, der er valgt i Grenå.