Politik

Langsomme studerende straffes

Partierne bag velfærdsreformen vil belønne hurtige og bogligt svage studerende med høje karakterer. Det betyder, at dygtige og langsomme studerende får sværere ved at komme ind på drømmeuddannelsen. Regeringen fik ikke opbakning til at skære i SU'en.

Studenter får forhøjet deres karaktergennemsnit med 8 procent, hvis de vælger videregående uddannelse inden for to år. På den måde kan bogligt svagere studerende overhale dygtigere studerende, som bruger mere end to år på at vælge studieretning. Det skal motivere de studerende til at uddanne sig hurtigere, mener partierne bag velfærdsreformen.

"Vi har jo en forsinkelseskultur her i landet, som vi bliver nødt til at gøre noget ved," sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) ved regeringens pressemøde.

Studerende: Meget overraskende

Ændringen betyder, at en studerende med 9,0 i gennemsnit får snittet forhøjet til 9,7, hvis vedkommende vælger studium senest to år efter den adgangsgivende eksamen. Dermed risikerer en studerende med 9,6 i snit at blive sorteper, hvis det kniber med at vælge den rigtige udannelse hurtigt.

Forhøjelsen af snittet er meget overraskende, mener de studerende.

"Det betyder kort sagt, at fokus bliver fjernet fra kvalitet og faglighed. Det vil ikke gælde om at gøre det godt nok, men hurtigt nok," siger ordfører Mads Svaneklink fra Danske Studerendes Fællesråd.

Ingen beskæring i SU

Oppositionspartierne havde svært ved at købe regeringens oprindelige forslag, der blandt andet gik ud på at skære i SU'en for de studerende, der brugte mere end to år på at vælge uddannelse. Socialdemokraterne mener derfor den vedtagne løsning er optimal.

"Vi er enige i, at både ældre og unge skal være på arbejdsmarkedet længere. Og det her er vores bud på at få de unge hurtigere igennem uddannelserne - for vi vil ikke skære i SU'en. Det havde været asocialt," siger Christine Antorini, uddannelsesordfører for Socialdemokraterne.

"Og der er jo ikke nogen, der får forringet gennemsnittet, selvom du selvfølgelig kan sige, at nogle bliver overhalet, hvis de ikke er hurtige nok. Men man kan selv tage stilling og vælge aktivt at søge efter maksimum to år, hvis man vil være helt sikker," siger hun.

Vicestatsminister og formand for De Konservative, Bendt Bendtsen, mener ikke, at der er grund til at frygte, at niveauet falder eller frafaldet stiger, når hurtige studerende med et dårligere snit fra ungdomsuddannelsen bliver optaget på vanskellige studier som f.eks. medicin eller psykologi.

"Jeg tror ikke, frafaldet stiger. Undersøgelser viser tværtimod, at det er dem, som begynder sent på deres uddannelse, der falder fra."

Ordningen kommer ikke til at vedrøre de mange studenter, der i disse dage springer ud, da den først træder i kraft i sommeren 2009.