Politik

DF: Farvel og tak, Vagn Greve

Morten Messerschmidt (DF) sætter spørgsmålstegn ved, om professor Vagn Greve kan fortsætte som underviser på Københavns Universitet.

Professoren angriber nemlig den tankegang, som det danske samfund bygger på, når han i flere medier har udtalt, at Danmark skal overveje at indføre blodpenge som løsning på konflikter.

Derfor har Morten Messerschmidt nu bedt videnskabsminister Helge Sander (V) træffe "en passende foranstaltning over for Vagn Greve."

"Jeg har stillet et paragraf 20 spørgsmål til ministeren, hvor jeg har bedt ham vurdere, om en mand som Vagn Greve overhovedet kan fortsætte med at undervise på Københavns Universitet," siger Morten Messerschmidt.

Et paragraf 20 spørgsmål er et spørgsmål, som folketingsmedlemmer kan stille til ministrene, og som disse svarer på under ministeransvar.

Han tilføjer, at professorens udtalelser er uforenelige med den stilling, han har på en højere læreanstalt.

Morten Messerschmidt siger til Ritzau, at Vagn Greve - med udtalelserne om at acceptere blodpenge - taler om et samfund, som Danmark forlod i 1300-tallet.

I spørgsmålet til videnskabsministeren står der blandt andet, at "det er rystende, at en juraprofessor - påvirket af den islamiske kolonisering, der netop i disse år skyller ind over landet - kan negligere disse helt centrale elementer af dansk ret, som er kendetegnende for det civiliserede retssamfund."

Morten Messerschmidt opfordrer i sit spørgsmål ministeren til at tage affære.

"Man skal tage det alvorligt, når en professor angriber den tankegang, vi har indrettet vores strafferet på," siger han.

DJØF tager det roligt

Hos Dansk Jurist- og Økonomforbund (DJØF) vurderer man ikke, at Vagn Greves udtalelser vil medføre afskedigelse eller andre repressalier.

"Det er vores opfattelse, at en professor har ret til at udtale sig om samfundsmæssige forhold. Det, mener vi, følger af grundloven. Man kunne endda også mene, at han - ifølge den nye universitetslov - har pligt til at gøre det," siger Finn Borch Andersen, formand for DJØF.

Hos Videnskabsministeriet ønsker man principielt ikke at kommentere paragraf 20 spørgsmål, før ministeren har givet et skriftligt svar til spørgeren. Det har derfor ikke været muligt at få videnskabsminister Helge Sander (V) til at svare på, om Vagn Greve kan risikere afskedigelse for udtalelserne.