Politik

Minoritetspartiet og Retsforbundet i samarbejde

Minoritetspartiet, der er opstillingsberettiget til Folketinget, går sammen med Retsforbundet. De to partier vil føre fælles valgkamp med fire fælles kandidater.

Retsforbundet, der tidligere har været repræsenteret i Folketinget, har ikke samlet tilstrækkeligt med underskrifter, men forbundets kandidater bliver opstillet på Minoritetspartiets liste M.

De to partiers fire folketingskandidater er: Minoritetspartiets formand, Rune Engelbrecht Larsen, Retsforbundets politiske ordfører, Poul Gerhard Kristiansen, Minoritetspartiets udenrigsordfører, Niels I. Meyer og Retsforbundets samarbejdskoordinator Ole Sørensen.

Nyt og gammelt parti

Minoritetspartiet blev stiftet i 2000 som et venstrefløjsparti med humanistisk, ikke socialistisk baggrund, der kæmper for kulturel mangfoldighed i indvandrerpolitikken.

Dammarks Retsforbund blev stiftet i 1919 som et borgerligt parti, der dog opfatter privat ejendomsret til jord som årsagen til samfundsøkonomiske og sociale problemer. Partiet har været i Folketinget ad flere omgange samt i regering i 1957-1960.

Fælles punkter

Som følge af samarbejdet har Minoritetspartiet udbygget sit valgprogram med en understregning af et af Retsforbundets hovedpunkter - beskatningen af natur- og samfundsskabte værdier.

Minoritetspartiet og Retsforbundet går til valg på følgende fælles punkter:

  • En ligeværdig behandling af alle borgere en ligeværdig behandling af alle borgere
  • Et klart nej til EU-forfatningen
  • Indførelsen af en generel borgerløn og afskaffelse af den tvungne arbejdsløshed gennem solidarisk deling af lønarbejdet
  • Tilbagetrækning af de danske tropper i Irak og erstatning af disse gennem en humanitær indsats tilbagetrækning af de danske tropper i Irak
  • En systematisk indsats for en bæredygtig udvikling bl.a. ved en markant støtte til vedvarende energi og energibesparelser.