Inflationen falder for tredje måned i træk

Råvarepriserne rasler ned, og derfor forventer økonomer, at priserne på den lange bane vil fortsætte nedad.

For tredje måned i træk falder inflationen i Danmark.

I januar var varer og tjenester således generelt set 7,7 procent dyrere, end de var for et år siden, viser friske tal fra Danmarks Statistik. Det er et fald på 1 procentpoint siden december.

Ifølge Arbejdernes Landsbanks cheføkonom, Jeppe Juul Borre, bør dagens tal "uden tvivl vække noget lettelse hos mange danskere".

- Det er en ordentlig luns, som nu er skåret af inflationen, og det er glædeligt. De kraftigste prisstigninger i 40 år har allerede gnavet dybt i pengepungen hos danskerne, så det er kærkomment og en lettelse, at inflationen falder så kraftigt, siger han.

36.000 kroner dyrere at være dansker

Inflation opgøres normalt ved at sammenligne priserne nu med for et år siden, og det er her, inflationen er dykket.

Men zoomer man ind på udviklingen fra december til januar isoleret set, er det faktisk gået den anden vej. Her steg forbrugerprisindekset nemlig med 0,4 procent.

Prisændringer på fødevarer, fjernvarme og brændstof trak indekset op med 0,5 procentpoint, mens prisfald på elektricitet, tøj og nye biler trak ned med 0,7 procentpoint.

Ifølge cheføkonom i Nykredit, Palle Sørensen, er det stadigvæk et horn i siden på danskernes privatøkonomi. Særligt fordi lønningerne ikke følger med inflationen.

- I kroner og øre betyder stigningen i priserne, at en børnefamilie i dag skal bruge cirka 36.000 kroner mere end sidste år for at købe de samme varer og tjenester. Ekstraregningen er med andre ord massiv, på trods af at inflationen er kommet betydeligt ned de seneste måneder, siger han i en skriftlig kommentar.

Inflationen vil fortsætte med at falde

Der er efterhånden ikke mange økonomer tilbage, som ikke forventer en faldende inflation i 2023.

Det skyldes blandt andet, at priserne på råvarer som energi, tømmer, jern og hvede er faldet markant – og faktisk er de globale fødevarepriser dykket uafbrudt de seneste ti måneder.

- Der er stadig flere jokere i spil for inflationen. Energipriserne kan stadig skabe nye udfordringer, og det kan ikke udelukkes, at de vil stige igen. Samtidig forventer mange virksomheder fortsat at hæve priserne over for danskerne den kommende tid, siger Jeppe Juul Borre.

Samtidig må man forvente, at lønmodtagerne under årets overenskomstforhandlinger vil kæmpe for, at deres løn skal indhente en del af inflationen, tilføjer Palle Sørensen.

Det vil ifølge Nykredits cheføkonom presse inflationen op på den korte bane, og han forventer derfor, at prisstigningerne vil ende på cirka 3 procent ved årets udgang.

- Vi skal således et godt stykke ind i 2024, før vores inflationskvaler er ovre, og der er tilmed stor usikkerhed forbundet med sådanne fremskrivninger, siger han.