Penge

ATP med stort underskud efter omdiskuteret år

Efter gedigne tab på de finansielle markeder slutter ATP 2022 med et minus på 56,8 milliarder kroner.

2022 var ikke et lykkeligt år på de finansielle markeder for ATP, der tabte 64,4 milliarder kroner på sine investeringer.

Det store minus fra investeringerne betyder, at ATP-koncernen slutter 2022 med et samlet minus på 56,8 milliarder kroner.

Det fremgår af en meddelelse om årsregnskabet, som ATP har sendt ud torsdag.

I meddelelsen lægger ATP vægt på særligt to ting:

- På trods af tabet er de pensioner, ATP har lovet, uændrede, og danskerne får udbetalt deres garanterede pensioner, skriver ATP.

Derudover fremhæver ATP, at tabene var størst først i 2022. I året sidste tre måneder, også kaldet fjerde kvartal, havde ATP faktisk overskud.

Har taget for stor risiko, mener kritikere

2022 har været en noget mere tumultarisk år end normalt for ATP, der formelt hedder Arbejdsmarkedets Tillægspension, og som har eksisteret siden 1964.

ATP's administrerende direktør Martin Præstegaard lægger selv vægt på "energikrise, inflation, aktiefald, voldsomme rentestigninger og krig i Europa", som nogle af de ting, der har påvirket året negativt.

Men også ATP's forretningsmodel har været til debat i løbet af året.

Groft skitseret er ATP's pengetank delt i to kamre: Dels de garanterede ydelser, der består af 80 procent af pengene. Og dels 20 procent, der går til det såkaldte "bonuspotentiale".

Mens de garanterede ydelser skal være investeret meget sikkert, er der mere lempelige vilkår for pengene i bonuspotentiallet.

Egentlig er det meningen, at de to puljer skal holdes adskilt, men fordi ATP har lånt fra de garanterede ydelser til at investere i bonuspotentiallet, er tabene blevet større end for resten af markedet og for de fleste andre pensionskasser.

Det har medført kritik af ATP, der er blevet kritiseret for at tage for stor risiko med danskernes penge.

Retfærdigvis skal det dog nævnes, at samme bonuspotentiale har givet et milliardstor overskud i både 2021, 2020 og 2019.

ATP's administrerende direktør, Martin Præstegaard, fastholder dog, at trods et stort minus sidste år er strategien den rigtige:

- ATP blev ramt af tab på både aktier og særligt tab på obligationer, som udgør en stor del af investeringsporteføljen, ligesom vi generelt kører med et højt risikoniveau i denne begrænsede del af ATP’s samlede formue. Vi mener, at det er den rigtige strategi på langt sigt, og det ændrer et resultatmæssigt skuffende 2022 ikke på, siger han i meddelelsen fra ATP om regnskabet.