Alle vil have del i lønposen – men hvor meget tjener de forskellige faggrupper egentlig?

I artiklen kan du også læse, hvordan du slår andre faggruppers løn op, og hvad tallene helt konkret dækker over.

Hvem, hvor meget og hvornår?

Det er tre af de store spørgsmål, der er fulgt i kølvandet på et meget omtalt udspil fra Socialdemokratiet, der vil hæve lønnen for visse offentligt ansatte.

Partiet har nemlig ikke sagt, hvem der skal have del i de 2,5 milliarder kroner, som lønningerne i det offentlige skal hæves med om året. I stedet har Socialdemokratiet fremlagt syv principper, som skal afgøre, hvilke faggrupper der skal have mere i lønposen, og hvem der må undvære.

Eksperter har allerede spået risiko for et rivegilde, hvor alle vil kræve mere i løn, men hvor meget tjener forskellige faggrupper egentlig, som tingene er i dag?

Det kan du blive klogere på i denne artikel.

Hvad er "løn"?

Først og fremmest er det vigtigt at vide, at løn ofte kan være en svær størrelse helt at definere.

Da tusindvis af sygeplejersker sidste år stemte nej til den aftale, som deres eget forbund, Dansk Sygeplejeråd, havde indgået med arbejdsgiverne og derfor nedlagde arbejdet, fløj det rundt med tal og beregninger af, hvad en sygeplejerske egentlig tjener.

Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvordan man udregner det.

Nogle var optaget af grund- eller basislønnen. Andre mente, at man var nødt til at medtage pension og genetillæg.

Andre igen mente slet ikke, at man kunne lave et retvisende billede af løn på tværs af faggrupper, når for eksempel sygeplejersker arbejder i ydertimerne og weekenderne, mens andre måske kun skal være der i almindelig kontortid.

I den følgende tabel har TV 2 taget udgangspunkt i den såkaldte standardberegnede timefortjeneste. Det er et beløb, der opgøres af Danmarks Statistik, og som er defineret af Lønkommissionen, der blev sat til at give en fast definition af begrebet ”løn” for mere end et årti siden.

Hvis du vil læse mere om metoden, kan du gøre det i bunden af denne artikel. Der kan du også se, hvordan du slår andre faggrupper op end dem, TV 2 har valgt at fokusere på i denne artikel.

- Det skal jeg sige

Forslaget om milliardhjælp til de offentlige lønninger kommer på et tidspunkt, hvor løn- og arbejdsvilkår for visse grupper fylder meget.

Det så man ikke mindste sidste år, da en strejke blandt sygeplejersker blev afsluttet efter ti uger med et indgreb fra regeringen.

Eksperter har advaret mod, at det kan blive et problem for selve den danske model, hvis politikerne begynder at blande sig direkte i lønniveauet for offentligt ansatte. Det vil desuden kunne føre til flere faglige konflikter og større utilfredshed, fordi alle vil have en del af kagen, har flere fagforeninger advaret.

Da TV 2 eksempelvis spurgte Jesper K. Hansen, som er formand for Centralforeningen for Stampersonel, der organiserer størstedelen af ansatte i Forsvaret, sagde han, at også hans medlemmer burde få del i pengene:

- Du får mig ikke til at sige noget andet som formand for fagforeningen. Det skal jeg sige, og jeg mener det også.

Hvem tjener hvor meget? Forstå tallene TV 2 bruger

Hvor stammer TV 2’s tal fra?

TV 2 har taget udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik. Nærmere bestemt har vi benyttet os den tabel, der hedder LONS20, som du kan finde ved at klikke her.

Hvad er med i tallene?

Som nævnt benytter vi os af det lønbegreb, der kaldes den ”standardberegnet timefortjeneste”.

Begrebet blev til i forbindelse med Lønkommissionens arbejde i 2010, og i en 111 sider lang rapport om emnet, skriver Danmarks Statistik blandt andet sådan her om opgørelsesmetoden:

- Den standardberegnede timefortjeneste er et begreb som tilnærmelsesvist angiver den løn, som er ”aftalt”, eller den løn som lønmodtageren får for hver ”normal” time, hun arbejder.

Mere konkret indeholder den standardberegnet timefortjeneste grundløn, genetillæg, personalegoder, uregelmæssige betalinger, pensionsbidrag, ferie- og søgnehelligdagsbetalinger samt den særlige feriegodtgørelse. Til gengæld er betalinger af overtid og fravær trukket fra.

Hvordan slår jeg selv en anden faggruppe op?

Hvis du selv vil slå en faggruppe op, skal du først klikke ind på tabel LONS20 hos Danmarks Statistik. Det kan du gøre ved at trykke her.

Derefter skal vælge syv forskellige ting. Hvis vi starter bagfra, er ”år” det år, som man kigger på. I vores opgørelse her, har vi taget udgangspunkt i det seneste tilgængelige år, som er 2020. Nogle vil indvende, at der kan være særlige omstændigheder ved dette corona-år, der har påvirket lønnen, men fordi det er det seneste, er det altså det, som vi har benyttet os af her.

Derefter skal du vælge køn. TV 2 har brugt ”mænd og kvinder i alt”.

Så er det ”lønkomponenter”. Her har vi valgt den kategori, der hedder ”standardberegnet månedsfortjeneste”. Kort fortalt er dette den standardberegnet timefortjeneste ganget med 160,33, fordi det er det antal timer, en almindelig arbejdsmåned består af, hvis man arbejder 37 timer om ugen.

Dernæst er det hvilken gruppe, man vil kigge på. Vi har her brugt ”lønmodtagere uden ledelsesansvar”, for at tallene ikke blive påvirket af forskellige ledertillæg med videre.

Under aflønningsform benytter TV 2 sig af ”time- og fastlønnede i alt”.

Under sektor er der her valgt ”offentlig forvaltning og service”. Det er dog værd at bemærke, at det under eksempelvis sygeplejeskestrejken i 2021 gav mere mening at kigge på ”kommuner og regioner i alt”, fordi det kun var medarbejdere i disse sektorer, der strejkede.

Endeligt kan du så vælge ”arbejdsfunktion”. Bemærk at den samme funktion kan optræde i flere varianter. Funktion 222 er eksempelvis ”sygeplejerske- og jordemoderarbejde”, mens funktion 2221 kun er ”sygeplejerskearbejde”.

Hvorfor siger andre noget andet?

Som nævnt kan løn opgøres på mange måder, og hvis du slår din egen faggruppe op, er det ikke sikkert, at du vil se et beløb, du kan genkende fra din lønseddel. Det kan enten skyldes, at tallene fra Danmarks Statistik medregner nogle ting, du måske ikke selv gør – eller at der er tale om en gennemsnitsbetragtning, og at der derfor kan være større eller mindre forskelle inden for den enkelte faggruppe.

Hvorfor lige denne opgørelsesmetode?

Løn kan opgøres på mange måder, og fra tid til anden kan du opleve, at nogle vælger en bestemt regne- eller opgørelsesmetode, fordi det passer bedst ind i deres fortælling.

Når TV 2 har valgt at tage udgangspunkt i den standardberegnede timefortjeneste, er det fordi det er den, som de eksperter, vi har talt med, mener er mest retvisende og korrekt.