Penge

Historisk rentehop i Europa – kan få direkte betydning i din privatøkonomi

Rentebeslutningen ventes at få betydning for både boligejere og minusrenter.

Den Europæiske Centralbank (ECB) sætter sin bærende rente op med 0,75 procentpoint.

Det har centralbanken, der er den nok vigtigste pengekilde i hele i Europa, netop offentliggjort. Dermed bygger ECB oven på den rentestigning på 0,5 procentpoint, som banken annoncerede i juli.

Inden da var der gået 11 år uden en rentestigning i Europa.

Renteforhøjelsen er et direkte modtræk mod den høje inflation, der har plaget store dele af Europa og verden de seneste måneder.

Den betyder samtidig, at ECB's bærende rente for første gang i mere end ti år nu er i plus.

- Det kan jo virke helt skørt, at man ikke har haft en rente over 0 procent i et årti, men det er ikke desto mindre virkeligheden. Derfor er det her en kæmpebegivenhed, som blot bliver gjort større af, at der tilmed er tale om den kraftigste enkeltstående renteforhøjelse i mere end 20 år, skriver Arbejdernes Landsbanks cheføkonom, Jeppe Juul Borre, i en kommentar til rentestigningen.

Direkte betydning i Danmark

Selvom ECB's beslutning ikke har den store formelle betydning i Danmark, vil det alligevel kunne mærkes for rigtig mange mennesker her i landet.

Dels er særligt boliglån med variabel rente bundet tæt op på ECB's rente, og dels ventes Nationalbanken til eftermiddag at annoncere et lignende rentehop.

Centralbanker: Fra ECB til FED og Nationalbanken

  • En centralbank er en offentlig institution, der administrerer et lands eller en gruppe af landes valuta og styrer pengemængden.
  • I Danmark hedder centralbanken Nationalbanken, og den øverste direktør er Lars Rohde.
  • Den Europæiske Centralbank (ECB) dækker de 19 EU-lande, der har euroen som valuta.
  • Fordi Danmark har en såkaldt fastkurspolitik over for euroen – hvilket sætter grænser for, hvor meget euroens værdi må svinge i forhold til den danske krone – kan Nationalbanken kun i mindre omfang styre den danske rente selv.
  • ECB har til huse i Frankfurt, Tyskland, og den har officielt en målsætning om at sikre "prisstabilitet". I virkeligheden vil det sige, at ECB og andre centralbanker styrer efter en inflation på cirka 2 procent om året.
  • Den amerikanske centralbank (FED) spiller også en meget vigtig rolle for den globale økonomi og pengepolitik.

Det skyldes, at Danmark som følge af sin fastkurspolitik over for Euroen reelt ikke styrer sin egen rente.

Hvis Nationalbanken gør, som alle eksperter forventer, vil det dermed betyde et farvel til de minusrenter, der har været så omdiskuteret de seneste år.

- Nationalbanken vil med meget stor sandsynlighed også hæve renten i eftermiddag. Dermed synger den negative rente i den danske Nationalbank på de absolut sidste timer. Det er dog ikke sikkert, at de kommer til at hæve renten med eksakt lige så meget som ECB, da kronen ligger til den stærke side. Men en renteforhøjelse er utvivlsomt på vej, lyder det fra Jeppe Juul Borre.

En "prekær situation"

Kort fortalt hæver centralbankerne over det meste af verden i øjeblikket renterne for at få inflationen under kontrol.

Gængs økonomiteori tilsiger nemlig, at højere renter betyder mindre vækst, fordi det bliver dyrere at låne penge, og at det kan bringe inflationen ned.

Omvendt kan centralbankerne ikke bare banke renten helt op, for så vil det kunne udløse en større økonomisk krise – en såkaldt recession.

Den balancegang har bragt ECB ud i en noget "prekær situation", skriver Handelsbankens cheføkonom, Jes Asmussen, i en kommentar.

- Det er vores forventning, at bekymringer om, at inflationen vil bide sig mere permanent fast, fortsat vil styre centralbankens hånd i den kommende tid og dermed også, at renten vil blive sat yderligere i vejret på de kommende møder, også selvom at økonomien skulle vise mere klare tegn på at bevæge sig i recession, skriver han videre.