Rusland invaderer Ukraine

Regeringen vil forbyde overførsler af kroner til russiske borgere

Det skal være forbudt at "sælge, levere, overføre eller eksportere pengesedler og mønter i danske kroner” til russiske og hviderussiske statsborgere.

Præcisering: Denne artikel hed oprindeligt kortvarigt "Regeringen vil forbyde handel med russiske værdipapirer". Dette er rettet til "Regeringen vil forbyde overførsler af kroner til russiske borgere", og første afsnit er gennemskrevet.

Regeringen arbejder på en hastelov, der skal forbyde handel med værdipapirer til russere og hviderussere samt fjerne muligheden for at sende danske penge til de to lande.

Det fremgår af et brev, som erhvervsminister Simon Kollerup (S) mandag har sendt til Folketingets formand.

Ifølge Kollerup er formålet med hasteloven at sikre, at det ikke bliver muligt at omgå nye europæiske restriktioner vedrørende euro-pengesedler ved at bruge den danske krone, som er bundet op på euroen.

I lovforslaget lægges der op til, at man kan blive straffet med enten bøde eller fængsel, hvis man bryder reglerne.

Under "særligt skærpende omstændigheder" kan man blive straffet med op til fire års fængsel, fremgår det af lovforslaget, som der, ifølge Kollerup, er en bred opbakning til blandt Folketingets partier.

Ingen kroner til russere og hviderussere

Groft sagt er lovforslaget delt i to dele:

Den ene del handler om, at det skal være forbudt at "sælge, levere, overføre eller eksportere pengesedler og mønter i danske kroner" til russiske og hviderussiske statsborgere og personer bosat i de to lande. Reglerne omfatter også såkaldte juridiske personer, hvilket tæller alle former for selskaber og virksomheder.

Med lovforslagets anden del skal det gøres forbudt at "sælge omsættelige værdipapirer i danske kroner", hvis de er udstedt efter 12. april i år, samt "andele i institutter for kollektiv investering, der leverer eksponering mod sådanne værdipapirer" til personer og juridiske personer, der er statsborgere i Rusland eller Hviderusland eller bosat i landene.

Kommer bag på store banker

Lovforslaget er så at sige en tilpasning af dansk lov til allerede vedtagne EU-sanktioner rettet mod Rusland.

Fordi Danmark har en såkaldt fastkurspolitik over for euroen – hvilket vil sige, at værdien af den danske krone skal holdes forholdsvis fast sammenlignet med euroen – kan det i teorien lade sig gøre at omgå EU-sanktionerne gennem den danske krone.

Men det er altså denne dør, Simon Kollerup og regeringen nu vil lukke.

Brevet kommer samtidig med, at Erhvervsministeriet har indkaldt til pressemøde om "sanktionerne mod Rusland som følge af invasionen i Ukraine og deres betydning for dansk pengepolitik".

Pressemødet vil finde sted tirsdag formiddag, og ud over Simon Kollerup vil også nationalbankdirektør Lars Rohde være til stede.

Ifølge dagbladet Børsen skabte invitationen til pressemødet stor forundring hos flere store banker, fordi den danske pengepolitik i årtier netop har været en bunden opgave i form af at fastholde kronens værdi over for først den tyske D-mark og siden euroen.