Krigen i Ukraine dæmper væksten, siger Nationalbanken

Borgernes pengepunge vil blive ramt af de økonomiske konsekvenser fra krigen i Ukraine.

Krigen i Ukraine kommer til at sætte direkte spor på den danske økonomi i år.

For den dæmper væksten og øger inflationen på et tidspunkt, hvor der i forvejen er både høj inflation og et stort kapacitetspres, oplyser Nationalbanken.

Det svarer til, at vi går glip af 24 milliarder kroner, som vi kunne bruge på en række gode formål i vores samfund

Ole Krohn, TV 2s finanskommentator

I sin nyeste prognose, som er blevet offentliggjort onsdag, anslår Nationalbanken en vækst på 2,1 procent både i år og næste år.

Det er markant lavere end prognosen fra efteråret, hvor Nationalbanken forventede, at Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) ville vokse med henholdsvis 3,1 og 2,4 procent i 2022 og 2023.

- Med Ruslands invasion af Ukraine er vækstudsigterne for dansk og international økonomi i høj grad blevet præget af nedadrettede risici, står der i prognosen, der dog er behæftet med større usikkerhed end sædvanlig, understreger Nationalbanken.

Vækstpausen skyldes især, at den danske eksport er ramt af krigen i Ukraine og sanktioner mod Rusland. Økonomien i Danmark er dog grundlæggende sund og i stand til at håndtere nye udfordringer, lyder det.

Flere årsager til høj inflation

Den danske centralbank forventer derudover, at inflationen vil nå op på 4,9 procent i år.

Nationalbanken skriver, at årsagen blandt andet er kombinationen af høj fart på arbejdsmarkedet, høje energipriser og stigende omkostninger hos virksomhederne.

- Efter det russiske angreb i februar er priserne på energi, fødevarer og metaller øget mærkbart, og det vil få stigningerne i forbrugerpriserne til at øges yderligere de kommende måneder, skriver Nationalbanken.

Allerede næste år forventer Nationalbanken dog, at inflationen vil falde til 1,4 procent.

I prognosen står der, at krigen i Ukraine kan føre til flere forstyrrelser i handel og produktion eller mangel på metaller og fødevarer.

Det kan betyde, at de høje forbrugerpriser vil strække sig over en længere periode.

Vil ramme borgere og samfundet

I bund og grund siger rapporten, at krigen i Ukraine vil gøre de danske borgere fattigere.

Det siger TV 2s finanskommentator, Ole Krohn.

- Når en almindelig dansker i slutning af året kigger i sin pengepung, vil personen for første gang i mange år se, at vedkommende har fået mindre i lønforhøjelser end i prisstigninger.

Og selvom væksten kun vil stige med 2,1 procent i stedet for 3,1 i år, har det stor betydning.

- Det svarer til, at vi går glip af 24 milliarder kroner, som vi kunne bruge på en række gode formål i vores samfund, fortæller Ole Krohn.