Penge

Danske Bank nedjusterer forventninger frem mod 2023

Fejl i ældre kundesager har et stort omfang hos Danske Bank, og det slider på bankens image.

Danske Bank venter frem mod 2023 ikke at tjene så mange penge som tidligere forventet.

Det oplyser banken i sit regnskab for tredje kvartal. Regnskabet er blevet offentliggjort fredag morgen.

Banken skriver, at det er nødvendigt med en nedjustering på grund af de "væsentlige udfordringer", som banken har stået over for de seneste år.

- Vi har oplevet skærpet konkurrence og fortsat pres på marginalerne, samtidig med at styrkelsen af compliance-området og håndteringen af fejl i ældre kundesager har haft et væsentligt større omfang og givet os imageudfordringer særligt blandt privatkunderne i Danmark, skriver banken.

Har oprustet i særlig afdeling

Danske Bank har det seneste år været hvirvlet ind i en sag om fejl af tusindvis af kundesager, hvor kunder for eksempel har fået opkrævet for høje gebyrer.

Compliance dækker over at overholde lovgivning og regler. Det er et område, som bankerne de seneste år har rustet op på - blandt andet for sikre, at de ikke bliver misbrugt til hvidvask.

Danske Banks oprindelige målsætning hed, at man i 2023 ville have en egenkapitalforrentning på 9-10 procent. Den nye målsætning hedder 8,5-9,0 procent.

Begrebet dækker over, hvor stort et afkast banken kan skabe på sin kapital.