Penge

Nationalbanken nedjusterer forventninger til dansk økonomi markant

Nationalbanken forventer en hurtig genopretning i 2021, men usikkerheden er fortsat stor.

Pandemiens anden bølge og nye nedlukninger henover vinteren har afbrudt genopretningen af den danske økonomi.

Derfor nedjusterer Nationalbanken nu i en ny analyse forventningerne markant til dansk økonomi i 2021.

- Det har været et hårdt år med omfattende restriktioner, som har påvirket økonomien negativt, siger nationalbankdirektør Lars Rohde på et pressemøde onsdag.

Nationalbanken forventer, at bruttonationalproduktet (BNP) vil falde med mellem 3,5 og 4 procent i første kvartal af 2021. Samlet vil BNP kun stige 1,4 procent i 2021.

Det er mere end en halvering siden december sidste år, hvor forventningen var en vækst på 2,9 procent.

Hovedpunkter fra analysen

  • BNP forventes at stige med 1,4 procent i 2021. I december 2020 var forvetningen 2,9 procent. Det er mere end en halvering. 
  • Bruttoledigheden vil falde med 8.000 personer til 126.000 personer, mens beskæftigelsen ventes at vokse med knap 20.000 personer til tre millioner personer.
  • Boligpriserne vil stige med 9,7 procent i 2021. 
  • Økonomien forventes at være genoprettet i slutningen af 2021. 
  • I 2022 ventes nu en vækst på 4,5 procent, hvilket er mere end tidligere, hvor forventningen var 3,3 procent.

Kilde: Nationalbanken 

Økonomien kører i to spor

De nuværende restriktioner har ramt skævt, og økonomien kører lige nu i to spor, oplyser Nationalbanken.

I nogle dele af økonomien er aktiviteten kraftigt hæmmet af restriktioner eller frygt for smitte. Det gælder især inden for turisme- og serviceerhverv.

I andre dele af økonomien - blandt andet supermarkederne, it-branchen og byggeriet - er aktiviteten derimod enten vendt tilbage til samme niveau som før pandemien eller højere.

Ingen ved, hvordan danskerne vil reagere

Las Olsen, cheføkonom, Danske Bank

Det varierende aktivitetsniveau på tværs af brancher viser sig også tydeligt på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen er lav inden for transport, hoteller, restauranter og kultur. I byggeriet er beskæftigelsen derimod højere end før pandemien.

Ifølge Lars Rohde er det en bekymrende udvikling, som der skal holdes øje med.

- Dele af økonomien er helt ude af takt, og det kan skabe et meget ujævnt forløb fremover, sagde nationalbankdirektøren på pressemødet.

Lyn-analyse

Nationalbanken venter nærmest en eksplosiv udvikling, når det gælder boligpriserne på boligmarkedet. Hvis den prognose holder, viser den et todelt samfund – en stor gruppe danskere, der går styrket økonomisk gennem krisen med bedre realløn og polstret med god opsparing og ekstra feriepenge. Og en lille gruppe, der bliver ramt af arbejdsløshed og frygt for, at de ikke kan opretholde deres levestandard. 

Det er derfor en bunden opgave for den økonomiske politik at få disse mennesker over på den anden side og bevare deres tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Gode muligheder for genopretning

Ifølge Troels Kromann Danielsen, som er cheføkonom i Nykredit, er prognosen fra Nationalbanken dyster. Men den skal ses i lyset af den nuværende situation.

- Det er klart, at det gør ondt på økonomien, at vi er midt i endnu en nedlukning, og det afspejler sig i prognosen. Men forventningerne til slutningen af året er på niveau med tidligere, siger han til TV 2.

Ifølge Nationalbanken ventes den samlede aktivitet at være genoprettet hen mod slutningen af 2021.

- Alt peger på, at aktiviteten vil tage til, efterhånden som flere restriktioner fjernes, sagde Lars Rohde på pressemødet.

Med både udrulningen af vacciner, god aktivitet på de finansielle markeder, lave renter, kompensationsordninger og udbetaling af de sidste to ugers feriepenge er der således gode forudsætninger for, at økonomien hurtigt kan komme op i fart igen, vurderer Nationalbanken.

150 milliarder venter på at blive brugt

Alligevel er der stadig stor usikkerhed forbundet med den økonomiske udvikling, som kan blive både markant stærkere eller svagere end ventet i prognosen.

Derfor er det vigtigt, at regeringen er klar til både at stramme eller lempe den planlagte finanspolitik, oplyser Nationalbanken.

Ifølge Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, betyder det, at det kan blive nødvendigt at sætte skub i økonomien, hvis danskerne holder på pengene, når der bliver genåbnet.

Men omvendt kan det også gå for stærkt med forbruget, så det primært kommer de erhverv til gode, som i forvejen oplever høj aktivitet. Her kan der blive behov for at bremse udviklingen.

- Vi har aldrig oplevet sådan en genåbning, som vi står overfor nu. Ingen ved, hvordan danskerne vil reagere, siger cheføkonomen til TV 2.

Ifølge Las Olsen har danskerne snart 150 milliarder kroner mellem hænderne, som kan blive brugt, når der bliver genåbnet. De kommer fra indefrosne feriepenge, udbetaling af overskydende skat, og penge som vi har opsparet under nedlukningen.