Penge

Danskere går glip af milliarder i fradrag, mener virksomhed

Skattestyrelsen har ikke selv noget estimat på, hvor mange penge danskerne går glip af på grund af uudnyttede fradrag.

For Rune Boye Knudsen startede det som et coronaprojekt.

Da han i foråret blev opsagt fra sit arbejde som konsulent, manglede han noget at tage sig til. Mens andre begyndte at hækle eller strikke, samle puslespil eller genoptage gamle hobbyer, besluttede Rune Boye Knudsen sig for at blive ekspert i det danske skattesystem.

I første omgang ville han egentlig bare kunne forklare folk, hvorfor de betalte den skat, som de gjorde. Men som han satte sig mere og mere ind i det, opdagede han, at mange glemte at bruge deres fradrag, brugte dem forkert eller slet ikke var klar over, at de kunne benytte sig af dem.

- Da vi gravede os dybere ned i det, så vi et stort potentiale, for rigtig mange danskere forstår ikke skattesystemet. De betaler bare det, de bliver bedt om, siger Rune Boye Knudsen i dag.

Han anslår, at der kan ligge mere end 15 milliarder kroner gemt i ubrugte fradrag, som danskerne er gået glip af.

Et komplekst system

Egentlig mener Helle Snedker, der er partner og kundedirektør i Formuepleje, at det er ”absurd”, at almindelige lønmodtagere har brug for hjælp for at bruge deres fradrag korrekt.

- Men det er min opfattelse, at rigtig mange mennesker har svært ved at gennemskue vores skattesystem, siger hun.

Fra både partier, eksperter og organisationer har kritikken i årevis gået på, at skattesystemet er blevet for kompliceret. I en kommentar på netmediet Altinget skrev tidligere departementschef i skatteministeriet Peter Loft sidste år, at en forenkling var en ”utopi”, fordi systemet skulle løse en kompliceret opgave.

- Kompleksiteten i systemet gør, at man har lettere ved at udnytte sine fradrag, hvis man er bedre stillet i forvejen, siger Rune Boye Knudsen fra TaxMate.

Den kompleksitet er et problem, siger Helle Snedker. Hun mener, at de fleste almindelige lønmodtagere burde kunne klare sig ved at bruge et par timer på at lære reglerne for fradrag at kende.

Men hun anerkender også, at det kan være vanskeligere for nogle.

- For rigtig mange almindelige danskere er det en udfordring, at beskatningsreglerne for investeringer eksempelvis er så komplekse. Det får i hvert fald nogle til bare at forholde sig i ro, for så er de sikre på, ikke de ikke får gjort noget forkert, siger Helle Snedker.

Fradrag

 • Et fradrag er et beløb, man kan trække fra inden skatten beregnes.
 • De fradrag, hvor der ifølge Skattestyrelsen oftest forekommer snyd eller fejl, er ”fradrag for rejseudgifter” og ”håndværkerfradraget”. Derefter følger ”befordringsfradraget”, der også er kendt som ”kørselsfradrag”.
 • De fleste af ens skatteoplysninger bliver indberettet automatisk af såkaldte ”tredjeparter” som ens bank, realkreditinstitut eller arbejdsgiver.
 • Man kan skrive fradrag ind i både sin forskudsopgørelse for næste år, eller rette i ens tre seneste årsopgørelser.
 • Forskudsopgørelsen for 2021 åbnede i november. Ens årsopgørelse kommer i marts.

I en analyse fra 2017 konkluderede tænketanken Justitia, at ”skattelovgivningen består af et meget stort antal love, bekendtgørelser og administrative forskrifter”. Det medførte, skrev Justitia, ”at både borgere, virksomheder og Skats egne medarbejdere kan have vanskeligt ved at vide sig sikre på, hvilke regler der gælder, og hvordan reglerne skal forstås”.

I forbindelse med årsopgørelsen i foråret havde Skattestyrelsen forenklet det system, man som skatteyder blev mødt af, når man loggede ind for at se sin skat. Det skulle gøre det lettere at overskue og forstå, lød det fra Skattestyrelsen.

- Systemerne, man møder, når man skal taste oplysninger ind hos Skat, bliver mere brugervenlige. Der gøres et stykke arbejde i den retning. Men det bagvedliggende system er for komplekst. Det kunne godt trænge til en revision, siger Helle Snedker.

Regner med glemte milliarder

I 2017 rundede statens samlede skatteindtægter for første gang 1000 milliarder kroner. Ifølge Danmarks Statistik udgør personskatten godt halvdelen.

Men hvor mange penge, danskerne hvert år går glip af på grund af uudnyttede fradrag, ved Skattestyrelsen ikke. I og med, at der er tale om fradrag, danskerne ikke indberetter, har Skattestyrelsen svært ved at sige noget nagelfast. De har heller aldrig lavet en egentlig beregning på det, fortæller styrelsen videre.

Ifølge Rune Boye Knudsen ligger der ”i hvert fald 15 milliarder kroner”, som danskerne hvert år går glip af på grund af uudnyttede fradrag. Samtidig anerkender han dog, at det er et svært regnestykke, og at man ikke kan sætte to streger under facit.

- Vi forventer, at det drejer sig om cirka 3000 kroner per person. Men det er meget forskelligt. For nogle vil det være mere, for andre vil der slet ikke være noget at hente, siger Rune Boye Knudsen.

For sit arbejde tager TaxMate ti procent af de penge, man eventuelt sparer på sine fradrag. I princippet kan TaxMate ikke mere eller andet end en selv, men det kræver typisk, at man sætter sig godt ind i reglerne.

- Hvis du sparer 500 kroner, men til gengæld har skullet bruge ti timer på at lære alle reglerne at kende, gider du så det? Du kan også være uheldig slet ikke at spare noget, siger Rune Boye Knudsen.

De bedste råd

Konkret fungerer TaxMate ved, at man besvarer 15 ja/nej-spørgsmål. Her vil nogle blive sorteret fra, hvis de ikke har nogen af de 20 fradrag, TaxMate fokuserer på.

Har man fradrag, bliver man bedt indtaste de relevante oplysninger. Det kan være, hvor mange dage man ikke har været på arbejde, om man har været ude at rejse gennem sit arbejde, eller om man er husejer.

Ud fra de oplysninger vil TaxMate så indberette ens fradrag til Skat.

Rune Boye Knudsen, I bygger jeres system på informationer fra jeres brugere. Kan I ikke komme til at hjælpe folk med at begå skattesvindel?

- Vi er ikke bedre end de oplysninger, vi får fra folk, men vi hjælper til, at der opstår færre fejl og derigennem indirekte snyd. Vi gennemgår for eksempel brugerens kørselsfradrag og sørger for, at de tager stilling til, om de har arbejdet hjemme eller har holdt mere fri end sædvanligt. Hvis du ville begå skattesvindel, kunne du lige så godt gøre det direkte på Skats hjemmeside.

Vi har før set sager, hvor nogle har udnyttet skattelovens rammer helt til grænserne. Benytter I jer af noget, nogle måske ville kunne mene var et smuthul i loven?

- Nej. Vores grundlæggende tanke er, at hvis en revisor ville gøre det, så gør vi det samme. Tingene står rimeligt specifikt i loven, og vi tænker ikke, at vi benytter os af nogen smuthuller. Overhovedet ikke.

Rune Boye Knudsens bedste råd til fradrag

 1. Tæl de dage, du er på din arbejdsplads

  Hold regnskab med hjemmearbejde og sygedage, hvis du har over 12 kilometer på arbejde. Dette er grænsen for, om man er berettiget til et kørselsfradrag. Skat tildeler automatisk en et antal dage, man er på arbejde. Men det er op til en selv at rette, hvis ikke det er korrekt. Det er særligt vigtigt i 2020, hvor mange har haft mere hjemmearbejde, end de plejer.

 2. Vær opmærksom på realkreditlån

  Når du optager, omlægger eller indfrier et realkreditlån, bør du altid spørge, om alle dine skattefradrag bliver indberettet. Det kan handle om relativt store beløb. 

 3. Tjek dit rejsefradrag

  Hvis du rejser med arbejdet, så hold styr på, hvor mange dage du er væk hjemmefra.

 4. Nærlæs din lønseddel

  Tjek altid om dine lønsedler er korrekte. Din skat beregnes ud fra dem, og hvis der er fejl i dem, er der også fejl i din skat. Så hold øje med din e-boks.

 5. Vær skarp på kommunegrænserne

  Hvis du er flyttet, så husk at tjekke om det er den rigtige kommune, som du bliver beskattet i.

 6. Undgå dobbeltbeskatning af feriepenge

  Har du fået udbetalt dine indefrosne feriepenge og er blevet afskediget eller skiftet job mellem april og oktober 2020, så vær ekstra opmærksom på, at du ikke bliver beskattet af både din arbejdsgiver og feriekonto, når din årsopgørelse kommer til marts.