Se, hvem der har fået flest og færrest feriepenge udbetalt  

Danskerne har sammenlagt fået over 30 milliarder kroner ind på deres konti.

Da fristen for at bede om feriepengene udløb natten til onsdag, havde over 2,3 millioner danskere bedt om at få deres feriepenge udbetalt.

Det vil sige, at langt størstedelen har benyttet sig af ordningen ud af de omtrent tre millioner danskere med indefrosne feriemidler stående.

Men ser man på fordelingen, er der forskel på, hvilken aldersgruppe der har taget imod tilbuddet om at få dem udbetalt, og hvor meget de har fået, viser tal fra ATP.

Mest udbetalt til de midaldrende

Man har en tendens til at kalde de ældre for det grå guld.

Men ser man på de udbetalte feriepengebeløb, er det ikke de ældste, der har fået mest udbetalt. Derimod er det dem, der befinder sig i aldersgruppen 45-49 år. De har i gennemsnit fået udbetalt 16.986 kroner.

Omvendt har de yngste i aldersgruppen under 19 år - der tjener mindre eller måske slet ikke har optjent feriepenge - fået udbetalt 2366 kroner som det laveste. Det gennemsnitlige beløb fordelt på alle lønmodtagere ligger på i alt 13.451 kroner, oplyser ATP.

Ser man på antallet af anmodninger, har flere end 200.000 personer i hver aldersgruppe anmodet om at få udbetalt deres indefrosne feriepenge - med undtagelse af yngste under 19 år.

Flest penge til Hovedstaden

I alt er der ved frigivelsen af de tre ugers indefrosne feriepenge blevet sendt 51,6 milliarder kroner før skat ud i økonomien.

Ser man på beløbet efter skat, har danskerne sammenlagt fået 30,9 milliarder kroner sat ind på deres konti.

Beløbene fordeler sig således, at flest er udbetalt til borgere i Region Hovedstaden og færrest til Region Nordjylland.

Opgørelsen består dog af absolutte tal, og der er dermed ikke taget højde for antal af indbyggere i de forskellige regioner. I Region Hovedstaden er der således tre gange så mange indbyggere som i Nordjylland.

De ældste venter

Tilbage på den store samlede konto med de indefrosne feriepenge står stadig ni milliarder. Det skyldes, at ikke alle har valgt at få deres tre ugers indefrosne feriepenge udbetalt.

Her er det især aldersgruppen over 60 år, som nærmer sig pensionsalderen, der har valgt ikke at bruge ordningen. Den aldersgruppe har knap tre milliarder kroner stående.

Derefter lader det til, at jo yngre personerne er, jo flere har valgt at tage imod de indefrosne feriepenge.

Flere feriepenge på vej til danskerne

Begrundelsen for at frigive tre ugers indefrosne feriepenge var blandt andet, at de ekstra penge skulle holde den danske økonomi i gang under coronakrisen.

Indefrosne feriepenge

Muligheden for at få udbetalt indefrosne feriepenge er opstået, fordi Danmark 1. september er overgået til en ny ferielov.

I den forbindelse har lønmodtagere fået indefrosset fem ugers opsparet ferie.

Pengene skulle efter planen først have været udbetalt ved folkepensionsalderen, men efter coronakrisens indtog er det besluttet at frigive dem.

Men frigivelsen af de indefrosne feriepenge har også haft en positiv effekt på Danmarks skatter, fremgår det i OECD's seneste rapport om verdens økonomiers tilstand.

Ud af de årlige skatteindtægter på cirka 1000 milliarder kroner, udgør de godt 20 milliarder kroner, der er blevet betalt i skat i forbindelse med udbetalingen, cirka to procent.

De udbetalte feriepenge er især blevet brugt på tøj og elektronik, og så har pengene været med til at give detailbranchen et løft, skrev mediet Finans i sidste uge.

I alt har fem ugers feriepenge været indefrosset. De resterende to uger kan danskerne vælge at få udbetalt til foråret. Det indgik partierne i Folketinget en aftale om onsdag.