Penge

Trods fald i renter: Danske Bank gentager overskud på 15 milliarder

Danske Bank holder stand og gentager overskud på 15 milliarder i 2019, men ser svækkelse i 2020.

Danske Bank led i 2019 under faldende renter og efterveer fra sagen om hvidvask i den tidligere estiske filial.

Alligevel betød engangsindtægter fra blandt andet salg af Danica Pension i Sverige og LR Realkredit, at overskuddet efter skat i 2019 blev på 15,1 milliarder kroner. Det er næsten præcis det samme som i 2018.

Til gengæld varsler banken, at overskuddet må forventes at falde i 2020. Her forventer Danske Bank selv et overskud på mellem otte og ti milliarder kroner.

- Året var præget af vanskelige markedsvilkår, fortsat faldende renter, en mindre forværring af de makroøkonomiske forhold og fortsat stærk konkurrence på alle markeder, skriver banken i sit regnskab.

Renteindtægter faldet

På minussiden tæller, at bankens indtægter fra renter er faldet med syv procent. I en bank af Danske Banks størrelse svarer det til et fald på 1,8 milliarder kroner.

Renterne har generelt været faldende i 2018, hvilket har skadet bankens løbende indtægter fra eksempelvis lån til kunder.

Til gengæld har de lave renter også lokket flere kunder til at omlægge deres lån - og muligvis nogle til at tage lån, de ellers ikke ville tage.

Danske Bank tager som alle andre et gebyr, når lån skal omlægges eller oprettes. Og i bankens regnskab kan man se, at mens renteindtægterne falder, stiger indtægterne fra gebyrer.

Her er der kommet næsten 700 millioner kroner mere for Danske Bank i 2019 end i 2018.

Forventer at tjene færre penge

Derudover henviser Danske Bank til højere udgifter til såkaldt compliance. Det er et udtryk for, at Danske Bank bruger flere penge på at sikre sig, at de overholder gældende regler, og at de opfylder deres forpligtelser til at indberette eksempelvis mistænkelige transaktioner.

På plussiden har banken haft nogle indtægter, der ikke kommer igen. Eksempelvis har Danica Pension solgt sin svenske del for 1,9 milliarder kroner i det første halvår af 2019.

Det faktum, at banken ikke kan regne med samme indtægt i 2020, er måske medvirkende til, at Danske Bank forventer at tjene færre penge.

- Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger af de makroøkonomiske forhold, skriver banken.