Penge

Nyt regnestykke opjusterer dansk økonomi: - Vildt og uden fortilfælde, siger økonom

Økonom kalder justeringerne for vilde og "uden fortilfælde".

Danmarks Statistik har opjusteret sidste års vækst i den danske økonomi fra 1,5 procent til 2,4 procent.

Dermed er Danmarks BNP, der er et mål for et lands værditilvækst, for 2018 blevet løftet med hele 22,9 milliarder kroner i løbende priser.

- Det svarer til, at hver dansker er knapt 4000 kroner rigere, end vi gik rundt og troede i går, siger cheføkonom Erik Bjørsted fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd til TV 2.

Dermed stemmer tallene bedre overens med virkeligheden tilbage i 2018, mener Erik Bjørsted.

- Det taler sit tydelige sprog om et opsving, som nu også passer bedre med væksttallene, siger han.

Med revideringen har Danmarks Statistik også ændret på BNP-niveauerne for 2016 og 2017. Væksten i 2016 er blevet opjusteret fra 2,4 procent til 3,2 procent, mens væksten for 2017 er blevet sænket fra 2,3 procent og 2,0 procent.

Lavere forventninger til 2019

Fordi væksten for 2018 er højere end hidtil antaget, må økonomerne nedjustere forventningerne til 2019.

Ifølge Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, falder BNP-væksten for 2019 automatisk et procentpoint. Væksten for 2019 ser nu ud til at ende på omkring en procent.

- Dermed bliver det mere tydeligt, at væksten i dansk økonomi er bremset op i løbet af 2019. Det passer også bedre med det vækstbillede, vi ser på vores største nærmarkeder i Tyskland og Sverige, hvor væksten er bremset tydeligt op i 2019, siger Tore Stramer.

Nye tal fra eksporten

En del af justeringerne handler om, at Danmarks Statistik har inddraget nye tal fra eksporten.

Derudover oplyser de, at en dansk virksomhed i første kvartal 2017 modtog en "større enkeltstående betaling fra udlandet for brug af danskejet patent", der løftede væksten i bruttonationalproduktet i 2017 med 0,4 procentpoint. Det er dog siden blevet besluttet, at betalingen skal indgå i BNP for både 2017 og 2018.

- Der er tale om en meget massiv oprevision af BNP, som især er trukket af eksporten af tjenesteydelser, som igen hænger meget sammen med, hvad danske virksomheder foretager sig i udlandet, siger Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank til TV 2.

Det er ikke første gang, Danmarks Statistik har opjusteret BNP-tallene markant, og det ærgrer Tore Stramer. Han mener, at justeringerne viser, at Danmarks Statistik har svært ved at tage højde for de danske virksomheders stigende globalisering.

- Danmarks Statistik har altså nu foretaget ekstraordinære opjusteringer for i alt 92,7 milliarder kroner siden slutningen af 2016, det er ganske enkelt vildt og uden fortilfælde i dansk økonomisk historie, siger han.

Tore Stramer henviser til, at BNP-væksten for 2013 til 2015 blev opjusteret i november 2016. BNP for 2015 voksede dengang med 41,8 milliarder kroner.

Justeringer kan skabe forvirringer

For den almindelige dansker får justeringerne ikke den store betydning.

- Dagens tal ændrer ikke meget ved, hvordan det egentlig går økonomisk for folk i Danmark, for der er ikke store revisioner af for eksempel beskæftigelse eller løn. Det handler meget om, at de ting, som danske virksomheder producerer i udlandet, hører med til dansk BNP, siger Las Olsen fra Danske Bank.

Han sammenligner det med, at Schweiz’ BNP stiger, hver gang der bliver afholdt OL et sted i verden, fordi den olympiske komité har hovedkvarter i Lausanne.