Penge

Boligejere taber retssag om prishop på lån

Bo Vølund og hans hustru, Pernille, har sagsøgt Totalkredit for at få rullet stigninger i bidragssatsen tilbage. Sagen er blevet behandlet ved Højesteret, der onsdag afsagde dom.  Søren Bidstrup / Ritzau Scanpix

Højesteret har stadfæstet afgørelsen fra Østre Landsret.

Totalkredit og BRFkredit er i deres gode ret til at hæve bidragssatserne på eksisterende lån.

Det har Højesteret netop besluttet i en sag, der kunne have fået betydning for tusindvis af boligejere over hele landet.

- Højesteret fastslog, at aftalegrundlaget indeholdt en adgang for Totalkredit til at forhøje bidraget med de begrundelser, som Totalkredit anførte, skriver Højesteret i sin afgørelse. Der er tale om en stadfæstelse af en afgørelse fra Østre Landsret.

Institutter sagsøgt over prisstigninger

Afgørelsen fra Højesteret vedrører to sager, der er blevet behandlet sammen.

I den ene har en tidligere boligejer, Kim Paulsen, sagsøgt realkreditinstituttet BRFkredit – der i dag hedder Jyske Realkredit - på grund af, hvad han opfatter som en urimelig prisstigning i de såkaldte bidragssatser på sit boliglån.

I 2008 betalte han 12.897 kroner i bidrag, men i 2015 var bidraget steget til 33.895 kroner om året.

Bidragssatsen er et administrationsgebyr, realkreditinstitutter tager for at forvalte et boliglån. Det er ikke afhængigt af lånets rente, men bliver derimod beregnet på baggrund af blandt andet af lånets type, hvor stort lånet er, og om der betales afdrag på lånet.

Den anden af de to sager handler om Totalkredit, der hører under Nykredit. Her er det et ægtepar og en tredje person, der har stævnet realkreditinstituttet. De er ligeledes utilfredse med en stigning i bidragssatsen og årsagen hertil.

- Sagerne drejer sig i bund og grund om, hvorvidt der er givet gode nok begrundelser for at hæve bidragssatserne. Der er tale om, at man ændrer betalingen på aftaler, der allerede er indgået, og løber i ti år, har sagsøgernes advokat, Christian Dahlager, tidligere sagt til dagbladet Politiken.

Omvendt har Totalkredit og BRFkredit fastholdt, at de forhøjede bidragssatser var både nødvendige og rimelige. De har blandt andet henvist til nye kapitalkrav fra EU.

Vigtig sag om principper

Sagerne er blevet vurderet til at have stor principiel betydning. Havde Højesteret dømt mod realkreditinstitutterne, kunne et tocifret milliardbeløb have stået til at skulle blive tilbagebetalt. Derfor har landets øvrige realkreditinstitutter også fulgt Højesterets afgørelse tæt, siger advokat Søren Bergenser til TV 2.

Fordi sagerne er blevet vurderet til at være af stor betydning for mange boligejere, er sagsøgerne blevet bevilliget fri proces. Det vil sige, at det er staten, der har afholdt deres udgifter til retssagerne.

Af samme årsag er sagerne heller ikke blevet behandlet ved byretten, men sprang derimod direkte til Østre Landsret. Den afgjorde sidste år, at realkreditinstitutterne havde loven på deres side, men den afgørelse valgte låntagerne at anke.

Sagerne er blevet behandlet i Højesteret over fire retsdage i starten af juni.

Af Højesterets afgørelse fremgår det, at statskassen skal betale 500.000 kroner i sagsomkostninger til Jyske Realkredit og 625.000 kroner i sagomkostninger til Totalkredit.