Hvidvask Danske Bank

Finanstilsynet frikender sig selv i hvidvasksag i Danske Bank

Finanstilsynet har ikke fundet mange fejl hos sig selv i tilsynet med Danske Bank i stor hvidvasksag.

Finanstilsynet finder, at det har levet op til sine forpligtigelser i forhold til tilsynet med Danske Bank i hvidvask-perioden 2007 til 2018. Selve hvidvasken af et enormt milliardbeløb skete i perioden fra 2007 til 2015.

Det oplyser Finanstilsynet, der overvåger og regulerer den finansielle sektor, i en meddelelse.

- Bestyrelsen vurderer, at Finanstilsynet igennem hele perioden 2007-2018 har levet op til sine forpligtelser som ansvarlig tilsynsmyndighed for Danske Bank og ageret i overensstemmelse med ansvarsfordelingen på hvidvaskområdet mellem Finanstilsynet og det estiske finanstilsyn, skriver Finanstilsynets bestyrelsesformand David Lando i meddelelsen.

Er blevet kritiseret

Finanstilsynet har fået stor kritik for ikke at have opdaget, at omkring 1500 milliarder kroner flød uhindret gennem Danske Banks estiske afdeling over flere år.

Pengene er for en stor dels vedkommende relateret til hvidvask af penge.

Samtidig har det været påtalt, at Finanstilsynets tidligere formand havde en fortid i Danske Bank.

Esternes ansvar

Finanstilsynet henviser i meddelelsen til, at det var tilsynet i Estland, der skulle kontrollere den estiske afdeling. Og tilsynet skriver videre, at Finanstilsynet har svaret på alle henvendelser fra de estiske - og i et tilfælde russiske - myndigheder.

- Det må dog konstateres, at indsatsen med at spørge ind, inddrage oplysningerne fra EFSA’s (det estiske finanstilsyn red.) hvidvasktilsyn med den estiske filial og gå mere i detaljen for at få retvisende oplysninger ikke gav det ønskede resultat, da oplysningerne i sidste ende alligevel ikke i alle tilfælde var retvisende, skriver Finanstilsynet.

Sidstnævnte refererer til, at Danske Bank i flere tilfælde oplyste Finanstilsynet om, at der var styr på sagerne i Estland.

Udmeldinger som Finanstilsynet accepterede.