Penge

Bankernes formand siger undskyld for hvidvask

Michael Rasmussen opfordrer i sin tale ved årsmøde bankerne til at stramme op på det etiske grundlag.

Michael Rasmussen, der er formand for bankernes og pengeinstitutternes brancheforening, Finans Danmark, undskylder i sin tale på foreningens årsmøde for de sager om hvidvask og svindel med refusion af udbytteskat, som har præget medierne de forgangne måneder.

- Vi har i årets løb set sager, hvor vi i sektoren har begået så alvorlige fejl, at der er tale om brud på den kontrakt med samfundet, vi som banker og kreditinstitutter har til opgave at leve op til.

- For de fejl vil vi som samlet sektor gerne sige undskyld til vores kunder og til samfundet, lød det i formandens tale.

Ridser i bankernes lak

Han minder mødedeltagerne om, at sagerne har kostet alvorlige ridser i lakken på bankernes image.

- Når danskerne ser på os - altså de af os herinde, der er direktører i en finansiel virksomhed - så tror jeg, at mange af dem ser en gruppe mænd og kvinder, der har tænkt mere i egen indtjening end i samfundets ve og vel.

- Vi skal gøre os klart, at problemet starter og slutter hos os - ikke hos medarbejderne i sektoren, siger formanden.

Han fremhæver i talen, at Finans Danmark vil gøre det nødvendige for at få ryddet op i branchen.

Taskforce skal forhindre kriminalitet

Man har oprettet en særlig taskforce, der skal komme med bud på, hvordan man forhindrer kriminelle i at udnytte banksektoren.

Foreningen bakker samtidig op om de politiske initiativer, som sagerne måtte føre med sig.

Og så opfordrer Michael Rasmussen, der er koncernchef i Nykredit, sine kolleger til at se sig selv grundigt i spejlet.

- Vi skal hver især gå tilbage til den virksomhed, vi står i spidsen for, og så skal vi sammen med kolleger og ejere gøre os helt klart, hvordan netop vores virksomhed bidrager positivt til samfundet.

Skal give mening for samfundet

- Vi skal gøre op med os selv, om vi laver forretninger, der ikke kan forklares og forsvares.

- Hvis svaret er ja, så skal man ikke lave de forretninger. Det gælder alt - herunder i forhold til hvidvask, skat og udbytte.

- Vi kan ikke nøjes med at sige til hinanden og omverdenen, at det, vi laver, og de forretninger, vi gør, er meningsfulde, fordi de giver økonomisk mening. De skal også give mening for samfundet i bredeste forstand, lyder det i talen.