Penge

Nu udbetales 16,7 milliarder i skat – men hver femte får tilbageholdt deres penge

Tirsdag bliver overskydende skat udbetalt til de, der har betalt for meget i 2017. Jonas Vandall Ørtvig / Scanpix Denmark

Tirsdag udbetaler Skat de 16,7 milliarder kroner, som skatteyderne har betalt for meget i 2017.

4900 kroner i gennemsnit. Så meget kan de danskere, der har penge til gode, se frem til at få overført til deres Nemkonto den 10. april.

3,4 millioner borgere står til at modtage penge i år, oplyser Skat.

Men en stor del af dem, nemlig mere end hver femte eller cirka 610.000 personer i alt, vil ikke få de penge, de har til gode.

Skylder staten penge

En af grundene til, at Skat ikke udbetaler overskydende skat, er, at borgere har gæld til det offentlige. Det kan for eksempel være skat fra tidligere år, licens eller underholdsbidrag.

Det er der 360.000 skatteydere, der har. Her vil den overskydende skat blive brugt som modregning.

Er gælden mindre end det, borgeren har til gode i skat, vil resten blive udbetalt.

Mangler oplysninger

Omkring 250.000 borgere vil opleve, at deres overskydende skat tilbageholdes, fordi Skat vurderer, at der er oplysninger, der ikke er angivet, og det rette beløb derfor ikke har kunnet beregnes.

Det kan for eksempel dreje sig om overskud ved forældrekøbte lejligheder, indtægter fra solceller eller gevinst eller tab ved salg af værdipapirer.

De manglende oplysninger kan være blevet fanget af Skats nye digitale skattekontrol, der afslører snyd og fejl, når danskere giver sig selv fradrag. De digitale stopklodser blev lanceret sidste år og omfatter 35 digitale alarmer, der er bygget ind i Skats tast-selv-funktion.

Alarmerne udløses, hvis en borger laver en ulogisk eller usandsynlig rettelse i sin årsopgørelse, og så blokerer stopklodserne automatisk for borgerens mulighed for at færdiggøre sin opgørelse.

- Mange af vores rettelser handler om befordringsfradrag. Det er jo, fordi man skal ind og indtaste, hvor meget man har kørt i forhold til ens arbejde. Da det er langt den største del af rettelserne, vi har, så er det også her, vi har set flest fejl eller måske også folk, der har forsøgt at få et større fradrag, end de har krav på, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skat, til TV 2.

Har betalt for meget

For omkring 2,8 millioner danskere er det til gengæld bare at læne sig tilbage og vente på, at pengene tikker ind på kontoen.

Man kan også sigte efter at have lidt flere penge til rådighed i løbet af året næste gang.

- Vil man undgå at betale for meget eller for lidt i årets løb, er det vigtigt at sikre sig, at forskudsopgørelsen stemmer, forklarer Ineke Petersen, kontorchef i SKAT.

Det er ikke for sent

Lidt overraskende er det måske, at man faktisk stadig kan nå at ændre sine oplysninger.

For selv om Skat hvert år modtager omkring 200 millioner oplysninger fra for eksempel banker og arbejdsgivere, skal borgerne enten selv oplyse eller kontrollere visse data.

Det kan være oplysninger om befordring, køb og salg af værdipapirer eller indtægter fra deleøkonomi.

For langt de fleste borgere er det den 1. maj, der er sidste frist for ændringer af årsopgørelsen.

Disse stopklodser fra Skat skal du være opmærksom på

 1. Når borger i TastSelv indberetter et beløb i feltet for fradrag for fredede ejendomme og ikke er registreret med en fredet ejendom.

 2. Når borger i TastSelv indberetter et beløb i feltet for befordring, og der ikke er registreret en AM-indkomst.

 3. Når borger i TastSelv indberetter et beløb, der er højere end det beløb, som er indberettet  for renter af offentlig gæld.

 4. Når borger i TastSelv indberetter et beløb i feltet for Fiskere og DIS-Indkomst (feltet indeholder også fradrag for befordring til kronisk syge og fredede ejendomme) og skatteyder ikke har en indkomst, der modsvarer fradraget eller er registreret med en fredet ejendom.

 5. Når borger i TastSelv angiver et samlet beløb i felterne for:
  Befordring
  Øvrige lønmodtagerudgifter
  Rejseudgifter
  Øvrige fradrag i personlig indkomst 
  som er over XX % af den AM-bidragspligtige indkomst

 6. Når borger i TastSelv indtaster et fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter, og skatteyder ikke har en AM-bidragspligtig indkomst.

 7. Når borger i TastSelv indtaster et fradrag for Øvrige fradrag i personlig indkomst, og skatteyder ikke har en indkomst, der modsvarer dette fradrag.

 8. Når borger i TastSelv indtaster fradrag for rejseudgifter samtidigt med fradrag for gæstestuderende.

 9. Når borger i TastSelv indtaster fradrag for etablerings- eller iværksætterkonto, og skatteyder ikke har en AM-bidragspligtig indkomst (NY i 2018).

Kilde: Skat.