Penge

26.000 fanget i digitalt skattetjek - og det mest udbredte fradrag volder flest problemer

Skat har aktiveret en digital kontrol, der afslører fejl og fup, når danskere udfylder deres over årsopgørelser.

På bare én uge har Skats digitale stopklodser fanget mere end 26.000 mistænkelige årsopgørelser. 

Skat har aktiveret en digital skattekontrol, der afslører snyd og fejl, når danskere giver sig selv fradrag. De digitale stopklodser blev lanceret sidste år og omfatter 35 digitale alarmer, der er bygget ind i Skats tast-selv-funktion. 

Kørselsfradrag volder problemer

Alarmerne udløses, hvis en borger laver en ulogisk eller usandsynlig rettelse i sin årsopgørelse, og så blokerer stopklodserne automatisk for borgerens mulighed for at færdiggøre sin opgørelse.

- Mange af vores rettelser handler om befordringsfradrag. Det er jo fordi, at man skal ind og indtaste, hvor meget man har kørt i forhold til ens arbejde. Da det er langt den største del af rettelserne, vi har, så er det også her, vi har set flest fejl eller måske også folk, der har forsøgt at få et større fradrag, end de har krav på, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skat, til TV 2.

De digitale stopklodser er ment som en hjælp til borgerne, forklarer Karoline Klaksvig:

- Vi ser det som en stor service for borgerne, fordi vi stopper for forkerte indberetninger til Skat, der jo betyder, at folk kan få en kedelige restskat senere. Før skulle vi manuelt gennemgå alle indberetninger for at finde dem, der havde lavet fejl eller ønsket bevidst at snyde. Nu sker det automatisk på grund af de digitale kontroller, og det er selvfølgelig et meget mere effektivt system.

Er det blevet lettere at fange dem, der forsøger at snyde med fradragene?

- Ja, nu vil man ramme en stopklods, og så bliver man bedt om at rette henvendelse til Skat, hvis man stadig synes, at man skal have det fradrag. Sidste år kunne vi se, at 85 procent af dem, der blev stoppet, ikke ønskede at fastholde deres fradrag. Vi tror, at det er fordi, de har været inde og læse på det og fundet ud af, at det var en fejl – eller også fordi de har forsøgt at snyde, og så har opgivet det, siger underdirektøren i Skat.

Især kilometerne justeres

At det især er kørselsfradraget, der volder Skat og danskerne problemer, når årsopgørelsen skal rettes til, kommer ikke bag på Henning Boye Hansen, der er chefkonsulent i revisionsfirmaet BDO:

- Kørselsfradraget er det mest udbredte fradrag, derfor er det ikke underligt, at det netop er her, at flest går ind og korrigerer. Hvis jeg skal gætte på, hvad folk korrigerer, vil jeg tro, at især kilometerne justeres op. Der er sikkert en del, der vælger en lidt længere rute til eksempelvis arbejde, fordi den er hurtigere. Det må man gerne, hvis det er inden for rimelighedens grænser, og det skal så rettes til.

- Selvfølgelig er der også dem, der snyder, men de færreste er nok klar over, hvor lidt det betyder på bundlinjen, hvis man fifler med 50 kilometers ekstra kørsel per dag, siger Henning Boye Hansen til TV 2.

Disse stopklodser fra Skat skal du være opmærksom på

 1. Når borger i TastSelv indberetter et beløb i feltet for fradrag for fredede ejendomme og ikke er registreret med en fredet ejendom.

 2. Når borger i TastSelv indberetter et beløb i feltet for befordring, og der ikke er registreret en AM-indkomst.

 3. Når borger i TastSelv indberetter et beløb, der er højere end det beløb, som er indberettet  for renter af offentlig gæld.

 4. Når borger i TastSelv indberetter et beløb i feltet for Fiskere og DIS-Indkomst (feltet indeholder også fradrag for befordring til kronisk syge og fredede ejendomme) og skatteyder ikke har en indkomst, der modsvarer fradraget eller er registreret med en fredet ejendom.

 5. Når borger i TastSelv angiver et samlet beløb i felterne for:
  Befordring
  Øvrige lønmodtagerudgifter
  Rejseudgifter
  Øvrige fradrag i personlig indkomst 
  som er over XX % af den AM-bidragspligtige indkomst

 6. Når borger i TastSelv indtaster et fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter, og skatteyder ikke har en AM-bidragspligtig indkomst.

 7. Når borger i TastSelv indtaster et fradrag for Øvrige fradrag i personlig indkomst, og skatteyder ikke har en indkomst, der modsvarer dette fradrag.

 8. Når borger i TastSelv indtaster fradrag for rejseudgifter samtidigt med fradrag for gæstestuderende.

 9. Når borger i TastSelv indtaster fradrag for etablerings- eller iværksætterkonto, og skatteyder ikke har en AM-bidragspligtig indkomst (NY i 2018).

Kilde: Skat.