Penge

Nu kan du se din årsopgørelse - her er fradragene, du ikke må glemme

Befordringsfradrag, donationer og småfornødenheder. Listen med fradrag, som danskerne glemmer, er lang, men her kan du se nogle af de vigtigste.

Mandag åbner Skattestyrelsen officielt op for, at skatteborgerne kan se, om de skal have penge tilbage i skat eller ej.

Men ligesom tidligere år vil Skattestyrelsen muligvis give danskerne adgang til deres årsopgørelser før tid. Det gør de blandt andet for at teste systemet og se, hvordan de skal prioritere ressourcerne, så systemet kan holde til de næsten tre millioner, der vil logge på skat.dk i løbet af de første par dage.

Det oplyser Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen.

Selv når årsopgørelsen er ude, kan du indberette de fradrag, du er berettiget til.

I listen herunder kan du se flere fradrag, der er værd at være opmærksom på, om du er berettiget til.

Årsopgørelsen 2018: Her er fradragene, du ikke må glemme

 1. Befordringsfradrag (kørselsfradrag)

  Hvis din samlede kørsel mellem dit hjem og dit arbejde overstiger 24 kilometer per dag, kan du få fradrag for befordring.

  Befordringsfradraget er 1,94 kroner per kilometer i skatteåret 2018, hvis du har mellem 24 og 120 kilometer i alt til og fra dit arbejde.

  Har du længere end 120 kilometer i alt til og fra arbejde, kan du dog kun trække 0,99 kroner fra for den del af turen, der ligger udover de 120 kilometer.

  Det gode råd:
  Et godt tip er at beregne fradraget ud fra de faktiske antal kørte kilometer og ikke ud fra ”fugleflugtslinjen”. Tjek derfor kilometerantallet, når du holder i din indkørsel, og når du igen holder i din garage efter at have været på arbejde og hjem igen.

  Hvis du bruger Krak som vejviser, er den korteste vej ikke nødvendigvis den hurtigste. Såfremt du kører en anden vej, som er mere hensigtsmæssig, skal du derfor huske at anføre de faktiske antal kilometer.

  Vær også opmærksom på, at Skat normalt tager udgangspunkt i 216 arbejdsdage til beregning af kørselsfradraget. Er du flere eller færre dage på arbejde i løbet af året, skal du tage udgangspunkt i det antal gange, du rent faktisk kørte til din arbejdsplads i løbet af året. Har du en sygedag, hvor du ikke kører til arbejde, kan du for eksempel ikke tage befordringsfradrag for denne dag.

  Befordringsfradraget skal du skrive på årsopgørelsens rubrik 51 og i felt 417 på forskudsopgørelsen. 

 2. Pendlerfradrag: Træk broen fra (befordringsfradrag)

  Krydser du en betalingsbro på vej til arbejde, kan du trække en del af udgiften til broen fra for hver tur over broen.

  Brofradrag per tur over Storebælt:

  Bil eller motorcykel: 110 kroner – skattebesparelse: 30,36 kroner
  Tog/offentlig transport: 15 kroner – skattebesparelse: 4,14 kroner

  Brofradrag per tur over Øresund:

  Bil eller motorcykel: 50 kroner – skattebesparelse: 13,80 kroner
  Tog/offentlig transport: 8 kroner – skattebesparelse: 2,21 kroner
  Bemærk: Betaler arbejdsgiveren transporten, kan du ikke trække broafgiften fra.

  Rubrik på årsopgørelsen: 51.

 3. Servicefradrag (håndværkerfradrag)

  Du kan trække i alt 18.300 kroner fra på løn til arbejdsopgaver, der er udført i dit hjem eller i fritidsboligen i løbet af 2018. Som noget nyt i år kan du få fradrag for installation af tyverialarmer.

  Beløbet er fordelt på 12.200 kroner per person (over 18 år) til grønne forbedringer af boligen samt 6100 kroner per person til serviceydelser som børnepasning og rengøring.

  Grønne forbedringer
  Får du for eksempel skiftet vinduer eller døre ud eller isoleret boligen, kan du trække op til 12.200 kroner fra til håndværkernes arbejdsløn.

  Serviceydelser i hjemmet
  Du kan ligeledes trække 6100 kroner fra på arbejdslønnen til serviceydelser i dit hjem som for eksempel rengøring, børnepasning og havearbejde. Bruger du hele fradraget på 6000 kroner, giver det dig en kontant skatterabat på 1656 kroner.

  Du kan få håndværkerfradrag i disse boliger
  Bor du i ejerbolig, andelsbolig eller har du et fritidshus, kan du få håndværkerfradrag. Bor du i lejebolig, skal du selv have betalt for arbejdet for at få fradrag, ligesom du skal have ret til at vedligeholde boligen.

  Regningen skal være betalt senest…

  Du kan kun få håndværkerfradrag for 2018, hvis regningen er betalt senest 28. februar 2019.
   
  Betal elektronisk
  Husk, at betaling med kontanter ikke giver fradrag. Betaling skal være sket elektronisk - via dankort, Mobilepay, Swipp eller netbank.
   
  Du skal gå ind på TastSelv på Skats hjemmeside og vælge punktet Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag) eller ret årsopgørelsens rubrik 460.

 4. Få fradrag for donationer til velgørenhed

  Hvis du har indbetalt til velgørenhed til eksempelvis Kræftens Bekæmpelse, Børnefonden, Amnesty International eller andre organisationer, kan du få fradrag for beløbet.

  For at få fradraget skal du tjekke, om organisationerne har indberettet beløbene til Skat. Du kan nemlig kun få fradrag, hvis organisationerne har indberettet dine bidrag til Skat. Du har fradrag for det indbetalte beløb. Dog højst 16.300 kroner i alt i 2019 (15.900 kroner i 2018).

  Fradragets værdi er ca. 26 %, så hvis du giver 100 kr., sparer du cirka 26 kr. i skat

  Hvis dine bidrag ikke fremgår af din årsopgørelse, skal du rette henvendelse til den organisation, du har indbetalt bidragene til, idet du ikke selv kan ændre dette felt på årsopgørelsen.

  Du bør derfor gemme giroindbetalingskort eller andet, der kan bekræfte, at du har indbetalt beløbene.

  Du får ikke fradrag for kontingenter og varekøb.

  Fradrag for donationer fremgår af rubrik 55.

 5. Kost, logi og småfornødenheder som udsendt

  Bliver du 'sendt ud' i forbindelse med dit arbejde i mere end 24 timer, er der mulighed for at få et fradrag for udgifter forbundet med kost og logi.

  For at få del i dette fradrag skal du have haft et såkaldt 'midlertidigt arbejdssted'. Du skal minimum være hjemmefra i 24 timer som følge af udsendelsen fra dit arbejde. Derudover skal afstanden til det midlertidige arbejdssted være så stor, at man ikke har mulighed for at rejse frem og tilbage hver dag og tilbringe natten i sin egen seng.

  For eksempel kan du få dette fradrag, hvis du normalt arbejder i Jylland som håndværker, men arbejder midlertidigt på Sjælland - eller omvendt.

  Fradraget for kost og logi udgør uden dokumentation henholdsvis 498 og 214 kroner for 2018 og henholdsvis 509 og 219 kroner for 2019.

  'Uden dokumentation' betyder, at man ikke skal fremvise kvitteringer.

  Man får ikke del i fradraget, hvis udgifterne er dækket af arbejdsgiveren. Det er dog fordelt på hver sit, så hvis man 'kun' har fået dækket udgiften til logi, kan du stadig trække 498 kroner fra for den kost, du selv skal dække og omvendt.

  Der er dog en mulighed for at få et fradrag, selvom arbejdsgiveren dækker rejseudgifterne i form af kost og logi. Gør arbejdsgiveren dette, kan man alligevel fratrække 25 procent af den aktuelle kostsats til dækning af småfornødenheder.

  Rubrik på årsopgørelsen: 53.

 6. Tab på aktier og investeringsforeningsbeviser

  Husk at kontrollere, om Skat har oplysninger om din beholdning af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser. I modsat fald er der risiko for, at du ikke kan få fradrag for tab på børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser, når du engang i fremtiden sælger dem.

  Har du solgt børsnoterede aktier med tab i tidligere år, så kontrollér også, at Skat har disse oplysninger, da tab kan modregnes i fremtidige gevinster og udbytte på børsnoterede aktier.

  Hvis din ægtefælle har en gevinst på en børsnoteret aktie, så overføres dit tab til modregning i ægtefællens aktiegevinster og udbytte af børsnoterede aktier.

  Har du haft et tab, skal det anføres med et minus foran beløbet på årsopgørelsen.

  Rubrik på årsopgørelsen: 66.

 7. Børne- og underholdsbidrag

  Børne- og underholdsbidrag bliver alene indberettet til Skat, hvis ordningen går via det offentlige. Rigtig mange fraskilte personer indgår selv bindende aftaler om børne- og underholdsbidrag. Disse personer skal selv sørge for at fratrække det fradragsberettigede bidrag på årsopgørelsen.

  Hvis der er betalt bidrag til en fraskilt ægtefælle i forbindelse med et barns dåb eller konfirmation, kan disse bidrag i visse tilfælde være fradragsberettigede. Også disse bidrag skal indberettes, idet de alene fremgår af årsopgørelsen, hvis der er tale om en ordning, der går via det offentlige.

  Du skal huske at indberette cpr.nr. på modtageren af børne- og underholdsbidraget samt beløb, hvis det ikke betales gennem det offentlige. I modsat fald kan du ikke få fradrag for det for skatteåret 2018.

  Fradraget skal indberettes i rubrik 56.

 8. Boligkøb/salg – ejendomsværdiskat med videre

  Ved køb af fast ejendom skal du normalt kun betale ejendomsværdiskat fra overtagelsesdatoen og ikke fra det tidspunkt, hvor du skrev under på købsaftalen.

  Tilsvarende skal du normalt kun betale ejendomsværdiskat, når du flytter ind i den nye bolig.

  Du skal på årsopgørelsen angive det tidspunkt, hvor du har beboet ejendommen.

  Har du i forbindelse med salg eller køb af en ejendom betalt nogle renter eller fået nogle renter tilbage i forbindelse med en såkaldt refusionsopgørelse, skal de også indberettes til Skat. Det sker ikke automatisk.

  Hvis det er en renteindtægt, kan beløbet indberettes i rubrik 39 – anden kapitalindkomst.

  Hvis det er renteudgifter, kan beløbet indberettes i rubrik 44 – renteudgifter af anden gæld.

 9. Har du købt bolig i 2018?

  I forbindelse med køb af ny bolig skal du typisk stille en bankgaranti. Det vil sige, at man betaler en garantiprovision til banken, der kan trækkes fra i skat.

  Beløbet er ikke indberettet til Skat. Tjek derfor gerne op på det – det er typisk op til et par tusinde kroner.

  Fradraget indberettes i rubrik 44.

 10. Stiftelsesprovision på korte lån

  Stiftelsesprovisioner på lån med en aftalt løbetid på under to år kan også trækkes fra.

  Er stiftelsesprovisionen mere end 2,5 procent af lånebeløbet, kan du højst trække 2,5 procent af lånebeløbet fra i det år, hvor provisionen forfalder til betaling.

  Fradraget indberettes i rubrik 44.

 11. Låneomkostninger

  Der er kun fradrag for låneomkostninger, hvis lånet optages i fremmed valuta, for eksempel i euro. Der er ikke fradragsret for låneomkostninger for personer, hvis lånet optages i danske kroner. Der er kun fradrag for den del af låneomkostningerne, som kan henføres til årets afdrag.

  Er der fradrag, og er der tale om et realkreditlån, skrives fradraget i rubrik 41.

 12. Renteudgifter på private pantebreve

  Du kan kun få fradrag for dine renteudgifter på private pantebreve - for eksempel i forbindelse med køb af sommerhus, hvis Skat har oplysning om, hvem du betaler til.

  Du skal derfor indberette navn, adresse med videre til Skat på den person, som modtager ydelserne.

  Renteudgifter på private pantebreve skal enten fremgå af rubrik 42 (hvis pantebrevene er i depot) eller i rubrik 44, hvis de ikke ligger i et depot.

 13. Renter på fælleslån

  Bor du i ejerlejlighed er der mulighed for at få et fradrag, hvis du betaler renter til et fælleslån. Det kan eksempelvis være et lån, der er optaget i forbindelse med etableringen af et nyt tag, nye faldstammer eller udskiftning af vinduer.

  For at man kan få fradrag for sine renteudgifter, skal gælden og renteudgifterne dog være fordelt ud blandt ejerne - gælden skal med andre ord være tilknyttet de enkelte personer i ejendommen.

  Der har været sager, hvor man ikke fik fradrag for renteudgifterne, da lånene ikke påhvilede de enkelte medlemmer i foreningen, men alene ejerforeningen, så det er ikke sikkert, man kan få det. Undersøg eventuelt dette med din ejerforening.

  I andelsforeninger vil man i princippet også kunne få fradrag for renteudgifter på fælleslån fordelt ud blandt de enkelte ejere. Det vil dog være sjældent, at det i sidste ende bliver billigere – fælleslån blandt andelsboligejere vil nemlig typisk skulle tages som et banklån, mens et lån taget af selve andelsforeningen kan tages som realkreditlån, hvor renten typisk er lavere.

  For ejere af andelsboliger vil det derfor sjældent være en god forretning, fordi fælleslån fordelt ud på de enkelte andelshavere typisk vil være med en højere rente end det, foreningen kan optage i et realkreditselskab.

 14. Renter på bolig- eller banklån

  De renter, du betaler på dit bolig- eller banklån, bliver automatisk indberettet. Banker og realkreditinstitutter informerer Skat om dine renteudgifter.

  For en sikkerheds skyld er det dog en god ide at tjekke, at renteudgifterne er korrekte, så du betaler den rigtige skat.

Kilde: Skat og Per Ørtoft Jensen, skatterådgiver hos revisionsselskabet Pwc.

Herunder kan du også regne ud, hvor meget du skal betale i renter, hvis du regner med at skulle betale penge tilbage i skat.

Tjek her:Hvor stort bliver dit rentesmæk?Din restskat:

Indsæt din restskat i feltet for at se, hvor meget den koster dig i renter.Hov, slap lige af. Testen går kun op til 100 millioner.
Det koster dig kroner om dagen i renter frem til den 2. juli.
I alt vil det koste dig...
kroner i renter, hvis du betaler i dag ()
kroner i renter, hvis du betaler den 2. juli.
kroner i renter, hvis du venter til efter den 2. juli.
kroner i renter, hvis du havde betalt den 11. marts, da årsopgørelsen kom ud.
Betaler du din restskat i perioden 1. januar til 1. juli 2019, skal du betale en rente på 2,2 procent, regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen. Betaler du efter den 1. juli 2019, skal du dog i stedet for renten betale et fast procenttillæg på 4,2 procent.Er din restskat på under 20.944 kroner, bliver den del op til dette beløb regnet ind i din skat for 2020. Den del af beløbet, der er over de 20.944 kroner, bliver opkrævet i tre rater i august, september og oktober 2019.