Penge

Det betyder den nye boligskat for dig

Et nyt boligskattesystem er kommet på plads. Forstå her, hvordan det fungerer.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale har indgået forlig om et nyt boligskattesystem.

I alt bliver der givet en rabat på 20 milliarder kroner til boligejerne, og ifølge regeringen betyder det, at 60 procent af danskerne kommer til at betale mindre i boligskat, når aftalen træder i kraft fra 2021.

- Det er positivt for boligmarkedet, at der kommer en aftale, for så har vi en bedre ide om, hvordan fremtidens boligskattesystem ser ud. Når folk køber en bolig, vil de meget gerne kunne regne på, hvad de har til sig selv i fremtiden. Det er ret afgørende, og det har også betydning for prisudviklingen, siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

For boliger, der er mere end seks millioner kroner værd, når der er taget højde for det såkaldte forsigtighedsprincip, bliver skatten 1,4 procent, men kun på den del, der overstiger seks millioner.

Forsigtighedsprincippet betyder, at der fratrækkes 20 procent af vurderingen. Derfor vil det kun være boliger, der på papiret er mindst 7,5 millioner værd, der reelt set skal betale den høje sats.

Værdier under seks millioner beskattes med 0,55 procent.

Grundskyld indefryses

Kernepunktet i det nye boligskattesystem er, at grundskyld bliver indefrosset i stedet for at blive fastfrosset.

Det betyder, at grundskylden godt kan stige, men at boligejere først får regningen den dag, de sælger huset.

De danskere, der ejer bolig i dag, bliver ved med at have den nuværende boligskat, mens dem, der køber bolig i fremtiden, vil blive ramt af det nye boligskattesystem. Det betyder, at boligejere, der står til at betale en højere grundskyld, når de nye ejendomsvurderinger træder i kraft i 2019, ikke kommer i problemer.

Der kommer med andre ord en forskel på skatten for nuværende boligejere og for fremtidige boligejere. Dem, der køber huse efter 2021, kommer til at skulle betale mere.

Godt og skidt for boligmarkedet

Det skal give mere sikkerhed for boligejere og gøre det nemmere at købe nyt hus.

- Jo mere info, de har om fremtidens skattesystem, des bedre kan de (boligkøbere, red.) træffe beslutning om, hvilken bolig de skal købe, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Samtidig kan det nye skattesystem også betyde, at det bedst kan betale sig at blive siddende i sin bolig. Det mener cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Signe Roed-Frederiksen.

- Både indefrysningen af ejendomsværdiskatten og grundskylden samt skatterabatten giver boligejerne et incitament til at blive boende i deres bolig. Skatterabatten frafalder den dag man sælger boligen, og den indefrosne boligskat skal ligeledes betales ved et boligsalg. Det vil altså til en vis grad mindske mobiliteten på boligmarkedet, særligt i de områder hvor skatterabatten er stor, hvilket særligt gælder ejerlejligheder i de store byer og huse omkring de store byer, siger hun.

Find din nye boligskat

skatteministeriets hjemmeside, har regeringen lagt følgende regneeksempler ud:

  • En ejer af et hus i København, der er vurderet til 4,6 mio. kr. kan se frem til en samlet boligskatteregning på 48.600 kr. i 2021, når de nye regler træder i kraft. Det er knap 3.000 kr. mindre end i dag. Boligejeren skal dog kun betale samlet set 46.000 kr. i 2021, da resten indefryses. Derudover får boligejeren aflyst grundskyldsstigninger for knap 53.000 kr. på sigt.
  • For ejere af almindelige parcelhuse i Guldborgsund går den samlede boligskatteregning fra 11.400 kr. i dag til 6.400 kr. i 2021. Det er en skattelettelse på 3.700 kr. Boligejeren kan derudover se frem til at få tilbagebetalt godt 18.000 kr. i boligskat, fordi boligejeren siden 2011 har betalt skat af en for høj ejendomsvurdering.
  • Ejeren af en dyrere ejerlejlighed i Aalborg skal i 2021 betale 15.500 kr. i samlede boligskatter. Det er lidt mindre end i dag, og det skyldes blandt andet skatterabatten, som boligejeren har så længe, han eller hun bliver boende i sin lejlighed.
  • I Vejle kan boligejeren i huset til 1,8 mio. kr. se frem en boligskat, der er omkring 1.000 kr. lavere i 2021 end med de nuværende regler. Regningen falder nemlig fra 19.600 kr. i dag til i alt 18.500 kr. om året.
  • Boligejeren i et dyrt hus i Rudersdal – vurderet til 7,5 mio. kr. – betaler i dag omkring 76.200 kr. i samlede boligskatter. I 2021 står husejeren til en regning, der samlet set er lidt højere, nemlig 79.800 kr. i 2021. Men boligejeren får indefrosset skattestigningen, så den boligskat, han eller hun skal betale i 2021, lyder på godt 68.000 kr. Derudover får aflyses grundskyldsstigninger for omkring 37.000 kr., som boligejeren kunne se frem til med de gældende regler.

På hjemmesiden nye-ejendomsvurderinger.dk kan man du se eksempler på, hvad aftalen betyder for forskellige boligtyper fordelt på forskellige kommuner.

Tre tænkte eksempler

På TV 2 har vi også fået privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen til at lave tre simple regneeksempler for, hvordan den fremtidige boligskat kan komme til at se ud.

Med et skattestop siden 2001 er der nemlig forskel på, hvorvidt boligejere kan se frem til en lavere eller en højere boligskat.