Disse fradrag må du ikke glemme

Her f√•r du en liste over nogle af de fradrag som flest skal huske at f√• med p√• √•rsopg√łrelsen, s√• du ikke snyder dig selv i skat.

Skat √•bner for √•rsopg√łrelserne senest p√• mandag, s√• skatteborgerne kan se, om de f√•r penge tilbage i skat eller om de f√•r et skattesm√¶k.

De seneste år har Skat dog givet danskerne adgang allerede fredag aften. Uanset hvornår danskerne får svar på, om de skal have penge tilbage i skat, er der en række vigtige fradrag, du kan læse op på, så du ikke betaler for meget i skat.

Herunder f√•r du en liste med 15 fradrag, der kan v√¶re givtige for din pengepung at huske. I tv-indslaget √łverst f√•r du desuden et lynhurtigt overblik over tre vigtige fradrag, som mange skal huske.

Listen er lavet i samarbejde med revisor hos PwC, S√łren Bech.

√Örsopg√łrelsen 2016: Her er fradragene, du glemmer

befordringsfradrag (k√łrselsfradrag)

Hvis din samlede kørsel mellem dit hjem og dit arbejde overstiger 24 kilometer per dag, kan du få fradrag for befordring.
Befordringsfradraget er 1,99 kroner per kilometer i skatteåret 2016, hvis du har mellem 24 og 120 kilometer i alt til og fra dit arbejde.
Har du længere end 60 kilometer (120 kilometer i alt til og fra arbejde) kan du dog kun trække 1 krone fra for den del af turene, der ligger ud over de 120 kilometer.
Udkantskommuner:
Bor du i en af de såkaldte udkantskommuner, kan du dog trække 1,99 kroner fra for hele turen, der går udover de 24 kilometer. Også den del, der går udover 120 kilometer per dag, kan du trække fra. Se meget mere om befordringsfradreget i tv-indslaget herover.
Udkantskommuner:
Jylland: Læsø, Morsø, Brønderslev, Norddjurs, Hjørring, Tønder, Frederikshavn, Vesthimmerland, Jammerbugt, Skive, Struer, Sønderborg, Thisted, Aabenraa.
Østdanmark og Fyn: Langeland, Lolland, Ærø, Samsø, Svendborg, Bornholm, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Odsherred, Slagelse, Vordingborg.
Ekstra kørselsfradrag:
Du kan få et ekstra kørselsfradrag, hvis du tjente mindre end 310.400 kroner i 2016. Du kan højst få ekstra fradrag på 11.300 kroner for skatteåret 2016. Fradraget nedsættes gradvist for indkomster over 260.400 kroner og op til 310.400 kroner i 2016. Det ekstra kørselsfradrag beregnes automatisk.
Det gode råd:
Et godt tip er at beregne fradraget ud fra de faktiske antal kørte kilometer og ikke ud fra ”fugleflugtslinjen”. Tjek derfor kilometerantallet, når du holder i din indkørsel og når du igen holder i din garage efter at have været på arbejde og hjem igen. Hvis du bruger Krak som vejviser, er den korteste vej ikke nødvendigvis den hurtigste. Såfremt du bruger en anden vej, som er mere hensigtsmæssig, skal du derfor huske at anføre de faktiske antal kilometer.
Vær også opmærksom på, at Skat normalt tager udgangspunkt i 216 arbejdsdage til beregning af kørselsfradraget. Er du flere eller færre dage på arbejde i løbet af året, skal du tage udgangspunkt i det antal gange, du rent faktisk kørte til din arbejdsplads.
Befordringsfradraget skal du skrive på årsopgørelsens rubrik 51.

Pendlerfradrag: Træk broen fra (befordringsfradrag)

Krydser du en betalingsbro på vej til arbejde, kan du trække en del af udgiften til broen fra for hver tur over broen.
Brofradrag per tur over Storebælt:
Bil eller motorcykel: 110 kroner – skattebesparelse: 31,46 kroner per tur
Tog/offentlig transport: 15 kroner – skattebesparelse: 4,29 kr per tur
Brofradrag per tur over Øresund:
Bil eller motorcykel: 50 kroner – skattebesparelse: 14,3 kr per tur
Tog/offentlig transport: 8 kroner – skattebesparelse: 2,29 kr per tur
Bemærk: Betaler arbejdsgiveren transporten, kan du ikke trække broafgiften fra.
Rubrik på årsopgørelsen: 51

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Du kan trække i alt 18.000 kroner fra på arbejdsløn til arbejdsopgaver, der er udført i dit hjem i løbet af 2016.
Beløbet er fordelt på 12.000 kroner til grønne forbedringer af boligen samt 6.000 kroner til serviceydelser som børnepasning og rengøring.
Grønne forbedringer
Får du for eksempel skiftet vinduer eller døre ud eller isoleret boligen, kan du trække op til 12.000 kroner fra til håndværkernes arbejdsløn. Trækker du alle 12.000 kroner fra, giver det dig en kontant skattebesparelse på 3.432 kroner.
Serviceydelser i hjemmet
Du kan ligeledes trække 6.000 kroner fra til arbejdslønnen til serviceydelser i dit hjem som for eksempel rengøring, børnepasning og havearbejde. Bruger du hele fradraget på 6.000 kroner, giver det dig en kontant skatterabat på 1.716 kroner.
Du kan få håndværkerfradrag i disse boliger
Bor du i ejerbolig, andelsbolig, en lejebolig eller har du et fritidshus, kan du få håndværkerfradrag. Bor du i lejebolig, skal du selv have betalt for arbejde for at få fradrag, ligesom du skal have ret til at vedligeholde boligen.
De kan få fradrag
Du kan få fradrag. Din ægtefælle kan også få fradrag. Bor du med en samlever og har I fælles økonomi, kan I også begge benytte jer af fradraget, således at I har et fradrag på maksimalt 36.000 kroner.
Hjemmeboende børn over 18 år kan ligeledes benytte fradraget, hvis de betaler deres del af regningen.
Regningen skal være betalt
Du kan kun få håndværkerfradrag for 2016, hvis regningen er betalt senest den 28. februar 2017.
Betal elektronisk
Husk, at betaling med kontanter ikke giver fradrag. Betaling skal være sket elektronisk - via dankort, Mobilepay, Swipp eller netbank.
Du kan se flere detaljer om, hvornår du kan få håndværkerfradrag i indslaget ovenfor.
Du skal gå ind på TastSelv på SKATs hjemmeside og vælge punktet Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag) eller Ret årsopgørelsens rubrik 460.
Det gode råd:
Har du glemt at indberette håndværkerfradraget for 2013, 2014 eller 2015, kan du nå det endnu. Gå ind på Skat.dk under "Håndværkerfradrag (servicefradrag)" på den side, der hedder "Ret årsopgørelsen".

F√• fradrag for donationer til velg√łrenhed

Hvis du har indbetalt til velgørenhed til eksempelvis Kræftens Bekæmpelse, Børnefonden, Amnesty International eller andre organisationer, kan du få fradrag for beløbet.
For at få fradraget skal du tjekke, om organisationerne har indberettet beløbene til Skat. Du kan nemlig kun få fradrag, hvis organisationerne har indberettet dine bidrag til Skat. Du har fradrag for det indbetalte beløb. Dog højst 15.200 kroner i alt i 2016.
Hvis d betaler 100 kroner om måneden (1.200 kroner årligt), får du en kontant skatterabat på 343 kroner.
Bruger du det maksimale fradrag på 15.200 kroner om året, får du en skatterabat på 4.347 kroner. Du kan altså donere 15.200 kroner, selvom din egen relle udgift efter skat begrænser sig til 10.853 kroner.
Hvis dine bidrag ikke fremgår af din årsopgørelse, skal du rette henvendelse til den organisation, du har indbetalt bidragene til, idet du ikke selv kan ændre dette felt på årsopgørelsen.
Du bør derfor gemme giroindbetalingskort eller andet, der kan bekræfte, at du har indbetalt beløbene.
Fradrag for donationer fremgår af rubrik 55.

Tab på aktier og investeringsforeningsbeviser

Husk at kontrollere, om Skat har oplysninger om din beholdning af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser. I modsat fald er der risiko for, at du ikke kan få fradrag for tab på børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser, når du engang i fremtiden sælger dem.
Har du solgt børsnoterede aktier med tab i tidligere år, så kontrollér også, at Skat har disse oplysninger, da tab kan modregnes i fremtidige gevinster og udbytte på børsnoterede aktier.
Hvis din ægtefælle har en gevinst på en børsnoteret aktie, så overføres dit tab til modregning i ægtefællens aktiegevinster og udbytte af børsnoterede aktier.
Har du haft et tab, skal det anføres med et minus foran beløbet på årsopgørelsen.
Rubrik på årsopgørelsen: 66

B√łrne- og underholdsbidrag

Børne- og underholdsbidrag bliver alene indberettet til Skat, hvis ordningen går via det offentlige. Rigtig mange fraskilte personer indgår selv bindende aftaler om børne- og underholdsbidrag. Disse personer skal selv sørge for at fratrække det fradragsberettigede bidrag på årsopgørelsen.
Hvis der er betalt bidrag til en fraskilt ægtefælle i forbindelse med et barns dåb eller konfirmation, kan disse bidrag i visse tilfælde være fradragsberettigede. Også disse bidrag skal indberettes, idet de alene fremgår af årsopgørelsen, hvis der er tale om en ordning, der går via det offentlige.
Du skal huske at indberette cpr.nr. på modtageren af børne- og underholdsbidraget samt beløb, hvis det ikke betales gennem det offentlige. I modsat fald kan du ikke få fradrag for det for skatteåret 2016.
Fradraget skal indberettes i rubrik 56.

Boligk√łb/salg ‚Äď ejendomsv√¶rdiskat m.v.

Ved køb af fast ejendom skal du normalt kun betale ejendomsværdiskat fra overtagelsesdatoen og ikke fra det tidspunkt, hvor du skrev under på købsaftalen. Tilsvarende skal du normalt kun betale ejendomsværdiskat, når du flytter ind i den nye bolig.
Du skal på årsopgørelsen angive det tidspunkt, hvor du har beboet ejendommen.
Har du i forbindelse med salg eller køb af en ejendom betalt nogle renter, eller fået nogle renter tilbage i forbindelse med en såkaldt refusionsopgørelse, skal de også indberettes til SKAT. Det sker ikke automatisk.
Hvis det er en renteindtægt, kan beløbet indberettes i rubrik 39 – anden kapitalindkomst.
Hvis det er renteudgifter, kan beløbet indberettes i rubrik 44 – renteudgifter af anden gæld.
 

Har du k√łbt bolig i 2016

I forbindelse med køb af ny bolig skal du typisk stille en bankgaranti. Det vil sige, at man betaler en garantiprovision til banken, der kan trækkes fra i skat. Beløbet er ikke indberettet til Skat. Tjek lige op på det – det er typisk op til et par tusinde kroner.
Fradraget indberettes i rubrik 44.

Stiftelsesprovision på korte lån

Stiftelsesprovisioner på lån med en aftalt løbetid på under 2 år kan også trækkes fra. Er stiftelsesprovisionen mere end 2,5 procent af lånebeløbet, kan du højst trække 2,5 procent af lånebeløbet fra i det år, hvor provisionen forfalder til betaling.
Fradraget indrettes i rubrik 44.

Låneomkostninger

Der er kun fradrag for låneomkostninger, hvis lånet optages i fremmed valuta, for eksempel i euro. Der er ikke fradragsret for låneomkostninger for personer, hvis lånet optages i danske kroner. Der er kun fradrag for den del af låneomkostningerne som kan henføres til årets afdrag.
Er der fradrag og er der tale om et realkreditlån, skrives fradraget i rubrik 41

Differencerenter

Hvis man har omlagt sine lån og betalt nogle ”differencerenter”, skal man huske selv at indberette dem til SKAT.
Tal eventuelt med dem som har hjulpet dig med at omlægge dine lån. Det er typisk banken.
Differencerenterne indberettes normalt i rubrik 41.

Renteudgifter på private pantebreve

Du kan kun få fradrag for dine renteudgifter på private pantebrev for eksempel i forbindelse med køb af sommerhus, hvis SKAT har oplysning om, hvem du betaler til.
Du skal derfor indberette navn, adresse m.v. til SKAT på den person, som modtager ydelserne.
Renteudgifter på private pantebreve skal enten fremgå af rubrik 42 (hvis pantebrevene er i depot) eller i rubrik 44, hvis de ikke ligger i et depot.

Renter på fælleslån

Bor du i ejerlejlighed eller andelsbolig, er der mulighed for at få et fradrag, hvis du betaler renter til et fælleslån. Det kan eksempelvist være et lån, der er optaget i forbindelse med etableringen af et nyt tag, nye faldstammer eller udskiftning af vinduer.
For at man kan få fradrag for sine renteudgifter, skal gælden og renteudgifterne dog være fordelt ud blandt ejerne - gælden skal med andre ord være tilknyttet de enkelte personer i ejendommen.
Der har været sager, hvor man ikke fik fradrag for renteudgifterne, da lånene ikke påhvilede de enkelte medlemmer i foreningen, men alene ejerforeningen, så det er ikke sikkert, man kan få det. Undersøg eventuelt dette med din ejerforening.

Kost, logi og sm√•forn√łdenheder som udsendt

Bliver du 'sendt ud' i forbindelse med dit arbejde, er der mulighed for at få et fradrag for udgifter forbundet med kost og logi.
For at få del i dette fradrag skal du have haft et såkaldt 'midlertidigt arbejdssted', hvilket er defineret som et arbejdsophold på op til 12 måneder. Du skal minimum være hjemmefra i 24 timer som følge af udsendelsen fra dit arbejde. Derudover skal afstanden mellem det midlertidige arbejdssted være så stort, at man ikke har mulighed for at rejse frem og tilbage hver dag og tilbringe natten i sin egen seng.
For eksempel kan du få dette fradrag, hvis du normalt arbejder i Jylland som håndværker, men arbejder midlertidigt på Sjælland - eller omvendt.
Fradraget for kost og logi udgør uden dokumentation hhv. 477 kroner og 205 kroner, hvilket samlet set kan give et fradrag på 682 kroner pr. dag og samlet op til 26.200 kroner i 2015. 'Uden dokumentation' betyder, at man ikke skal fremvise kvitteringer.
Man får ikke del i fradraget, hvis udgifterne er dækket af arbejdsgiveren. Det er dog fordelt på hver sit, så hvis man 'kun' har fået dækket udgiften til logi, kan du stadig trække 477 kroner fra for den kost, du selv skal dække og omvendt.
Der er dog en mulighed for at få et fradrag, selvom arbejdsgiveren dækker rejseudgifterne i form af kost og logi. Gør arbejdsgiveren dette, kan man alligevel fratrække 25 procent af den aktuelle kostsats til dækning af småfornødenheder. Da kostsatsen i 2016 lyder på 477 kroner per dag, så svarer det til et ligningsmæssigt fradrag på 119,25 kroner per døgn, hvilket giver en kontant skattebesparelse på 34 kroner per dag.
Betaler arbejdsgiveren en godtgørelse, der overstiger 25 procent af kostsatsen beregnet for den samlede rejse, skal hele beløbet dog regnes med i den personlige indkomst. Fik du over 596,25 kroner pr. dag i 2016 med i 'lommepenge' af din arbejdsgiver til mad, kan du med andre ord ikke bruge denne del af fradraget til noget.
Rubrik på årsopgørelsen: 53

Renter på bolig- eller banklån

De renter, du betaler på dit bolig- eller banklån bliver automatisk indberettet. Banker og realkreditinstitutter informerer skat om dine renteudgifter.
For en sikkerheds skyld er det dog en god ide at tjekke, at renteudgifterne er korrekte, så du betaler den rigtige skat.

Det store flertal bliver m√łdt af et gr√łnt tal som er udtryk for, at de skal have penge tilbage, og pengene bliver udbetalt 11. april.

H√łrer du til de cirka 25 procent, der bliver m√łdt af et r√łdt tal, betyder det, at du f√•r et skattesm√¶k.

Bel√łbet bliver s√• forrentet med 2 procent, hvilket svarer til en rente p√• 3 procent f√łr skat, fordi du ikke kan tr√¶kke denne rente fra i skat.

Der er tale om en såkaldt dag-til-dag-rente. Det betyder i praksis, at du betaler færrest renter af dit skattesmæk, des hurtigere du betaler. Betaler du senest 3. juli i år, slipper du med denne rente.

Hvis du forventer et skattesm√¶k, kan du taste det forventede bel√łb ind herunder og se, hvor meget du kommer til at betale i renter til skat.

Tjek her:Hvor stort bliver dit rentesmæk?Din restskat:

Indsæt din restskat i feltet for at se, hvor meget den koster dig i renter.Hov, slap lige af. Testen går kun op til 100 millioner.
Det koster dig kroner om dagen i renter frem til den 2. juli.
I alt vil det koste dig...
kroner i renter, hvis du betaler i dag ()
kroner i renter, hvis du betaler den 2. juli.
kroner i renter, hvis du venter til efter den 2. juli.
kroner i renter, hvis du havde betalt den 11. marts, da √•rsopg√łrelsen kom ud.
Betaler du din restskat i perioden 1. januar til 1. juli 2019, skal du betale en rente p√• 2,2 procent, regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen. Betaler du efter den 1. juli 2019, skal du dog i stedet for renten betale et fast procenttill√¶g p√• 4,2 procent.Er din restskat p√• under 20.944 kroner, bliver den del op til dette bel√łb regnet ind i din skat for 2020. Den del af bel√łbet, der er over de 20.944 kroner, bliver opkr√¶vet i tre rater i august, september og oktober 2019.

Skat sætter renten op

Betaler du ikke dit skattesm√¶k senest 3. juli i √•r, bliver renten sat op til 4 procent svarende til 6 procent f√łr skat. Nu er det vigtigt at v√¶re opm√¶rksom p√•, at der ikke l√¶ngere er tale om en dag-til-dag-rente, men i stedet en fast rente. Dit skattesm√¶k bliver i dette tilf√¶lde overf√łrt til forskudsopg√łrelsen for 2018, og du kan derfor ikke l√¶ngere betale din restskat p√• skat.dk.

Er dit skattesm√¶k st√łrre end 19.968 kroner inklusiv renter, bliver det bel√łb, der g√•r udover de 19.968 kroner betalt i tre rater i henholdsvis august, september og oktober. De resterende 19.968 kroner bliver indregnet i forskudsopg√łrelsen 2018.

I tv-indslaget herunder får du opsummeret reglerne får restskat.

Har du fået et skattesmæk, er det typisk en god ide at betale det hurtigst muligt.