Penge

Svinkløv Badehotel gik op i flammer: Sikkerheden på gamle hoteller skal forbedres

TV2 Nord logo
I samarbejde med TV2 Nord

Reglerne for brandsikring af gamle hoteller var onsdag til debat på et stort anlagt møde i Birkerød.

Onsdag eftermiddag mødtes repræsentanter fra Danske Beredskaber, Nordjyllands Beredskab, Horesta, Kommunernes Landsforening, Trafik- og Byggestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen hos Beredskabsstyrelsen i Birkerød.

Anledningen til det store møde er branden på Svinkløv Badehotel i september, der efterlod forpagterne med et hotel af forkullet træ og aske.

Hotellet, der blev 90 år inden flammerne opslugte det, var bygget udelukkende af træ og brandsikringen på hotellet var, helt som det er tilladt, ikke blevet opdateret gennem årene. Det var derfor en gæst på hotellet, der måtte slå alarm og ikke et moderne automatisk varslingsanlæg.

Reglerne, der tillader gammeldags sikring på gamle hoteller, var til debat til det stort anlagte møde.

- Vi havde en god og konstruktiv dialog, og der bliver nu set på mulighederne for at foretage ændringer fremadrettet, siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber og fortsætter:

- Det er godt, at der kommer fokus på den generelle sikkerhed på ældre hoteller og overnatningssteder ved sådan et møde mellem de relevante parter, men et møde er altså ikke nok. Jeg kan godt frygte, at der kommer for lidt handling ud af de mange gode intentioner.

Danske Beredskaber som Bjarne Nigaard repræsenterer var kort efter den ødelæggende brand på Svinkløv Badehotel ude og sætte fokus på den manglende sikkerhed på de gamle hoteller, og de fastholder at der er behov for regler om at man skal opdatere sikkerhedsniveauet.

- Det kan ikke nytte, at vi går på kompromis med opdaterede hjælpemidler såsom automatisk brandalarmeringsanlæg, sprinklere og røgalarmer, bare fordi bygningens opførelsesdato ligger langt tilbage i historien. Tværtimod er der noget paradoksalt i, at sikkerheden er ringere i en bygning, der antageligt, på grund af sin alder, er det samme hvad angår flugtveje, materialer og brandhæmmere, siger Bjarne Nigaard.

Danske Beredskaber har udover de gamle hoteller også fokus på brandsikkerheden - eller mangel på samme - på for eksempel efterskoler, der bruges til overnattende gæster og på spejderhytter.