Penge

Tjek selv: Så meget får du ud af regeringens skattelettelser

Indtast din løn herunder og se, hvordan regeringens 2025-plan får indflydelse på din økonomi, hvis planen bliver gennemført.

Regeringen har fremlagt en 2025-plan, der indeholder et nyt jobfradrag, topskattelettelser samt en afskaffelse af den grønne check.

Derfor har TV 2 lavet en beregner, hvor du kan indtaste din løn. Når du har gjort det, kan du se, hvor meget ekstra, du får til dig selv per år. Beregneren er designet på baggrund af beregninger som Danske Bank har lavet for TV 2.

Interaktiv: Sådan vil regeringens 2025-udspil påvirke din økonomi

Vælg din kommune og indtast din månedsløn (uden pension) for at se, hvordan regeringens foreslåede “Helhedsplan” påvirker din privatøkonomi i kroner og ører.

Topskattelettelse
Nyt jobfradrag og pensionsbonus
Afskaffelse af grøn check
Samlet årlig besparelse
Beregneren antager, at planen træder i kraft med det samme. Reelt bliver ændringerne først indfaset over flere år, så de endelige beløb vil afvige. Desuden antager den, at personer med årsindtægter på over 300.000 gør fuld brug af deres pensionsbonus ved at indbetale mere end 7,5 procent til pension. Den tager ikke højde for følgende foreslåede ændringer, der også kan påvirke din privatøkonomi:
  • Nedsættelsen af rentefradrag.
  • Fjernelse af PSO-afgiften.
  • Omlægning af SU på kandidatuddannelse fra ydelse til lån.
  • Loft over børnechecken.
  • Jobpræmie til langtidsledige.
  • En måneds dagpengekarens for nyuddannede.
  • Socialt frikort til hjemløse.
Beregningerne er foretaget af Danske Bank for TV 2.

Regeringens egne beregninger viser, at et almindeligt såkaldt LO-par med to børn, der bor i lejebolig vil få 10.600 kroner ekstra til sig selv om året som en direkte konsekvens af jobreformen, hvis regeringen kommer igennem med 2025-planen.

Bor LO-parret i ejerbolig, får de 7.600 kroner mere at bruge.

Jobreformen vil årligt sende 9.800 kroner ekstra ned i lommerne på et funktionærpar med to børn i ejerbolig, mens et  ufaglært HK-par med to børn vil få 8.900 kroner ekstra. En enlig pensionist vil få 300 kroner mere at bruge som følge af jobreformen.

Er der i stedet tale om et pensionistpar i lejebolig, får de 100 kroner mindre at bruge.

En enlig dagpengemodtager får 200 kroner mere til sig selv.

En enlig LO'er uden børn i en lejebolig får 5.400 kroner ekstra at bruge af.

En direktørfamilie med to børn, der bor i ejerbolig får 32.300 kroner mere, mens en højtlønnet funktionærfamilie med to børn og ejerbolig får 25.000 kroner ind i husholdningen.

Statsministeren: Lavere skat til lavtlønnede

- De laveste indkomster slipper syv procent billigere i skat. Det er effekten af et nyt jobfradrag på 17.000 kroner, som vi målretter til de lavest lønnede, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen på sit pressemøde i Statsministeriet tirsdag, da han præsenterede regeringens 2025-plan.

- Men den største gevinst i jobreformen tilfalder den langstidsledige, der går fra ledig til job. Vi vil indføre en særlig jobpræmie, som udbetales over 18 måneder, hvis man flytter sig fra kontanthjælp eller dagpenge ind på arbejdsmarkedet. Den kan maksimalt udgøre 45.000 kroner. Og den kommer oven i det nye jobfradrag, siger statsministeren og peger på, at det vil give dem, der flytter sig ind på arbejdsmarkedet op til 34.000 kroner ekstra at bruge per år.

Regeringens beregninger er lavet på baggrund af Skatteministeriets såkaldte familietype-beregninger. Beregningerne afspejler virkningen af regeringens plan, når den er fuldt indfaset i 2025, - hvis den bliver gennemført i den nuværende form.

Her får du overblik over regeringens 2025-plan: