Penge

Overvejer du forældrekøb? Her er fordele og ulemper

Det kan give skattemæssige fordele, men kan også ende ud i en tom og dyr lejlighed. Se her om forældrekøb er en god idé for dig.

Der bliver solgt flere og flere lejligheder til unge mennesker, hvor mor og far betaler. 

Og så bliver lejlighederne, som forældrene køber til deres børn, større og mere eksklusive. 

Det har affødt kritik, fordi det ifølge flere ordførere er med til at skævvride boligmarkedet, da det øger skattefordelene for de købelystne og købestærke forældre.   

Men hvad er præcist fordelene og ulemperne ved et forældrekøb frem for et kollegium eller en privat lejebolig? 

Dit barn får et hjem

Den helt umiddelbare fordel er, at dit barn - eller børn - får et sted at bo på et boligmarked, som er hårdt presset op til studiestart. 

Flere end nogensinde - over 66.000 - har fået en plads på de danske uddannelser. Det betyder, at boligmarkedet bliver rødglødende, når tusindvis af unge skal finde et sted at bo i en af landets studiebyer.

Derudover kan der være økonomiske fordele - her skal  man som forældre være opmærksom på de skattetekniske detaljer, alt efter hvilken beskatningsmetode, man vælger ift. huslejeindtægten.  

 1. Skat efter de almindelige skatteregler - Fordelen ved de almindelige skatteregler er, at de er meget nemme at administrere, men rent skattemæssigt kan det sjældent betale sig.
 2. Virksomhedsordningen - Virksomhedsordningen giver den fordel, at renteudgifterne kan fratrækkes direkte i overskuddet, så du skal betale mindre i AM-bidrag og eventuel topskat. Ulempen er, at der er mange krav forbundet med ordningen.
 3. Kapitalafkastordningen - Kapitalafkastordningen kan være et godt alternativ til virksomhedsordningen, da ordningen er nemmere at administrere. Der beregnes et kapitalafkast, som beskattes som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst. Derved betaler du mindre i AM-bidrag og eventuel topskat end efter de almindelige skatteregler.

Renter og udgifter kan desuden i nogen grad trækkes fra i skat, hvilket du kan læse mere om på SKATs hjemmeside

Du kan desuden lave en vejledende beregning, på hvilken beskatning der passer dig bedst, herunder: 

Du kan ende med en tom lejlighed

Et forældrekøb kan synes som en sikker investering - men er det ikke nødvendigvis. Særligt ikke hvis dit barn vælger at flytte efter et par år, og lejligheden skal sælges igen.  

Det forklarer forsker i boligøkonomi Morten Skak. 

- Man skal gerne have en horisont på mindst fem år, hvilket svarer nogenlunde til en studietid. Man påtager sig en risiko, og man ved ikke om det er en god eller dårlig fidus, og om du mister eller tjener penge, før man har solgt, siger han og fortsætter:  

- Har du flere børn, som kan overtage lejligheden efter hinanden, kan der være et ræsonnement i at købe en lejlighed, som kan blive brugt i mange år. 

Hans råd - for at undgå at stå med en dyr og tom lejlighed - er derfor i første omgang at tage en snak med dit barn om, at der er tale om en langsigtet investering. 

Derefter er næste skridt at tage en snak med banken om finansiering og lånetyper. 

Herunder kan du se ti gode råd, hvis du vil i gang med forældrekøb. 

Forældrekøb: Her er ti gode råd

 1. Få snakket grundigt igennem om forældrekøb er den rigtige løsning for jer som forældre, og om I er villige til at give afkald på en del af jeres privatøkonomiske råderum.

  Tænk også scenariet igennem, hvordan I vil have det, hvis forældrekøbet i sidste ende giver et økonomisk tab, men at jeres barn trods alt fik en god studietid?

 2. Få en fornemmelse af om der er en anerkendelse fra barnets side i forhold til, at det skal være en mere langsigtet løsning.

  Lav endvidere aftaler omkring, hvad man kan forvente af vedligeholdelse og pleje af lejligheden.

   

 3. Tænk på hvorvidt lejligheden kan blive mere langsigtsholdbar, og man derved kan mindske udgifterne forbundet med køb og salg af bolig.

  Er lejligheden stor nok til, at en evt. kæreste kan flytte ind? Har man lyst til at blive boende, når man får job med en efterfølgende pæn lønstigning i forhold til SU-indkomst? Kan lillebror/lillesøster få gavn af lejligheden?

   

 4. Ved køb af lejlighed skal man sikre sig, at udlejning er tilladt i henhold til ejerforeningens vedtægter.

   

 5. Få rådgivning i forhold til skatteordninger i relation til forældrekøbet.

 6. Få rådgivning omkring den ”rette” markedsleje til huslejeposten og få lavet en lejekontrakt, der sikrer dig, at barnet kan opnå boligsikring.

   

 7. Tænk nærmere over din renterisiko ved finansiering af køb, hvor du også inddrager din finansiering i eksisterende bolig.

   

 8. Forældrekøb er ikke den eneste måde at hjælpe sit barn på i studietilværelsen – det kan i stedet være via eksempelvis tilskud til studiebøger eller husleje via eksempelvis en skattefri gave.

  En far og en mor kan hver maksimalt give deres barn en gave på op til 60.700 kroner om året (2015-niveau), uden det bliver beskattet. Det udgør i sagens natur en mindre økonomisk risiko end forældrekøbet.

   

 9. Vær opmærksom på, at der er såkaldt asymmetri i beskatningen ved salg af lejligheden. Du bliver beskattet af evt. gevinst, men du får ikke fradrag ved formuetab.

  Man har I øvrigt mulighed for at sælge lejligheden videre til sit barn til 15 procent under den offentlige ejendomsvurdering. Bemærk dog, at lejligheden skal have en vurdering som en ”fri" lejlighed og ikke som udlejet, hvor værdien typisk er lavere.

   

 10. Forældrekøb bør ikke ses som en investering i kroner og øre – det skal først og fremmest foretages, fordi man gerne vil hjælpe sit barn, og dermed er udgangspunktet nytteværdien for familien.

  Hvis man ønsker at investere sine penge, er der mere fordelagtige måder at gøre dette på.