Penge

Så meget vil de nye skatteregler koste en dansk familie

Der er udsigt til en ekstraregning til de danske familier, hvis regeringens nye planer føres ud i livet.

Regeringen arbejder i øjeblikket benhårdt på at afskaffe den udskældte PSO-afgift, og nu ligger der en køreplan klar. 

Bundskatten skal hæves fra år 2017 til 2021, og samtidig skal personfradraget beskæres i samme periode, erfarer TV 2.

Regeringens udspil er ikke en gratis omgang for de danske skatteydere.

PSO-afgiften

  • PSO-afgiften (Public Service Obligations-afgiften) blev indført 1998 som en ekstra afgift på elregningen i forbindelse med en aftale om liberalisering af energimarkederne.
  • Indtægterne fra afgiften bliver givet som et statsligt tilskud til danske producenter af vedvarende energi.
  • De vedvarende energiproducenter såsom sol- og vindenergi modtager derfor et statsligt tilskud, der finansieres igennem PSO-afgiften.
  • PSO'ens størrelse afhænger af prisen på el. Når elprisen falder 2 øre, stiger afgiften 1 øre. Når elprisen stiger 2 øre, falder PSO'en 1 øre.

Bliver det ført ud i livet, vil det resultere i en ekstraregning på et par tusinde kroner om året til de danske husholdninger.

Det viser beregninger, som Danske Bank har udført for TV 2.

- De rigtige vindere i det her spil er erhvervslivet, der betaler en hel del i PSO-afgift hvert år. De har betalt cirka halvdelen af gildet, og det er den udgift, der nu ser ud til at blive væltet over på husholdningerne, siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

Her er ekstraregningen til en dansk familie

Bundskatten skal hæves løbende, så den til sidst vil være hævet med 0,31 procentpoint, og samtidig vil regeringen i samme periode løbende beskære danskernes såkaldte personfradrag, så det til sidst vil være 1.100 kroner mindre om året.

Man skal nok regne med, at ens rådighedsbeløb bliver reduceret med et par tusinde om året.

Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank

Udfasningen af PSO-afgiften vil betyde, at danskernes får en elregning, der bliver mindre og mindre i årene frem til 2021, men samtidig vokser skattebetalingen år for år, lyder det.

- Og det går ikke lige op, kan man se. Besparelsen på elregningen er ikke stor nok til at opveje den stigende bundskat, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Indfases bundskatteforhøjelsen med samme beløb hvert år frem til 2021, vil det betyde, at en gennemsnitlig dansk børnefamilie med to børn kommer til at betale 598 kroner mere skat i 2017 svarende til cirka 50 kroner mere i skat om måneden, mens besparelsen på deres elregning kun vil være på 208 kroner i 2017.

Og beløbene vokser og vokser år for år.

Danske Banks beregninger

Forudsætningen bag beregningen er, at indfasningen af bundskatteforhøjelsen finder sted med samme sats om året - altså en reduktion i personfradraget på en femtedel af 1100 kroner i 2017 og en forhøjelse af satsen på 0,06 i 2017.

Danske Bank har taget udgangspunkt i en dansk børnefamilie med fire medlemmer, der tilsammen tjener 850.000 kroner før skat, og som har et årligt elforbrug 5181 kWh, og en børnefamilie med fire medlemmer, der bor i lejlighed.

Den enliges indtægt er sat til at være 450.000 kroner om året før skat.

Således står de til at skulle betale en ekstraregning på 390 kroner i 2017, og yderligere cirka 390 kroner i årene frem. I 2021 vil familiens rådighedsbeløb være reduceret med op til 2.000 kroner, viser Danske Banks beregninger. 

For en familie, der bor i lejlighed, bliver det nominelle rådighedsbeløb alt andet lige reduceret med 475 kroner i 2017, det dobbelte i 2018, 950 kroner i 2019, 1.425 kroner i 2020 og omkring 2.400 kroner i år 2021.

Et par tusinde om året

Louise Aggerstrøm Hansen understreger, at beregningerne fortsat er omfattet af betydelig usikkerhed, men at de nye regler alt andet lige vil resultere i en større reduktion af danskernes rådighedsbeløb.

- Det virker ikke umiddelbart af meget, men når det er fuldt indfaset, vil det selvfølgelig have en væsentlig større betydning for husholdningernes rådighedsbeløb, lyder Louise Aggerstrøm Hansen kommentar til beregningerne. 

- Man skal nok regne med, at ens rådighedsbeløb bliver reduceret med et par tusinde om året, siger hun til TV 2.

For forbrugerne er det hip som hap, om de betaler på den ene eller den anden måde.

Claus Hjort Frederiksen, Finansminister (V)

De bliver hårdest ramt

Enlige, der bor i lejlighed, kommer i gennemsnit til at spare 65 kroner på elregningen, da de typisk har et mindre elforbrug, men deres bundskat kommer til at stige med 370 kroner om året fra til 2021.

Generelt viser beregningerne fra Danske Bank, at det er den gruppe af danskere, der tjener mest, og som har det mindste elforbrug, der bliver hårdest ramt på pengepungen, hvis regeringens planer føres ud i livet.

 - De får den største ekstraregning i bundskatten samtidig med, at de ikke får den store besparelse på elregningen, slutter Danske Banks privatøkonom.

Claus Hjort: For forbrugerne er det hip som hap

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) er ikke enig i Danske Banks udregninger.

- Det kan gøres på en måde, så det er fordelingsmæssigt neutralt. og det vil også kunne være en fordel for forbrugerne. Det er jo ikke kun at hæve skatten, vi taler om, og for forbrugerne er det hip som hap, om de betaler på den ene eller den anden måde, siger han til TV 2.

Skatteministeriets egne beregninger over konsekvenserne medregner en forventning om, at afskaffelsen af PSO-afgiften vil lempe betingelserne for erhvervslivet så meget, at det vil medføre en højere realindkomst i Danmark. Regner man disse indirekte effekter vil de danske familier ifølge skatteministeriet få mellem 20 og 320 kr. mere årligt at gøre godt med.

Se interviewet med Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) her:

Hvor meget af din elregning går egentlig til strøm?

Ren elprisGebyrer og afgifter
Træk i håndtaget for at give dit bud.Dit bud: 0 procent går til gebyrer og afgifter.
Se om du ramte rigtigt
Dit bud: procent
Det rigtige svar: procent går til gebyrer og afgifter.
Ren strøm
Elafgifter og moms
Transport
Abonnementer
Elprisen kan opdeles i fire hovedelementer: 1. Prisen på kommerciel strøm (ren strøm). 2. Abonnementer til leverandøren og netselskabet. 3. Betaling for transport af el samt betaling af tarif, der går til det overliggende elnet. 4. Afgifter og moms. Momsen udgør 20 procent, elafgifterne 38 procent og PSO-afgiften er på 11 procent.
Se fordelingen (5)