SĂĄ meget vil de nye skatteregler koste en dansk familie

Der er udsigt til en ekstraregning til de danske familier, hvis regeringens nye planer føres ud i livet.

Regeringen arbejder i øjeblikket benhĂĄrdt pĂĄ at afskaffe den udskældte PSO-afgift, og nu ligger der en køreplan klar. 

Bundskatten skal hæves fra ĂĄr 2017 til 2021, og samtidig skal personfradraget beskæres i samme periode, erfarer TV 2.

Regeringens udspil er ikke en gratis omgang for de danske skatteydere.

PSO-afgiften

  • PSO-afgiften (Public Service Obligations-afgiften) blev indført 1998 som en ekstra afgift pĂĄ elregningen i forbindelse med en aftale om liberalisering af energimarkederne.
  • Indtægterne fra afgiften bliver givet som et statsligt tilskud til danske producenter af vedvarende energi.
  • De vedvarende energiproducenter sĂĄsom sol- og vindenergi modtager derfor et statsligt tilskud, der finansieres igennem PSO-afgiften.
  • PSO'ens størrelse afhænger af prisen pĂĄ el. NĂĄr elprisen falder 2 øre, stiger afgiften 1 øre. NĂĄr elprisen stiger 2 øre, falder PSO'en 1 øre.

Bliver det ført ud i livet, vil det resultere i en ekstraregning pĂĄ et par tusinde kroner om ĂĄret til de danske husholdninger.

Det viser beregninger, som Danske Bank har udført for TV 2.

- De rigtige vindere i det her spil er erhvervslivet, der betaler en hel del i PSO-afgift hvert ĂĄr. De har betalt cirka halvdelen af gildet, og det er den udgift, der nu ser ud til at blive væltet over pĂĄ husholdningerne, siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

Her er ekstraregningen til en dansk familie

Bundskatten skal hæves løbende, så den til sidst vil være hævet med 0,31 procentpoint, og samtidig vil regeringen i samme periode løbende beskære danskernes såkaldte personfradrag, så det til sidst vil være 1.100 kroner mindre om året.

Man skal nok regne med, at ens rĂĄdighedsbeløb bliver reduceret med et par tusinde om ĂĄret.

Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank

Udfasningen af PSO-afgiften vil betyde, at danskernes fĂĄr en elregning, der bliver mindre og mindre i ĂĄrene frem til 2021, men samtidig vokser skattebetalingen ĂĄr for ĂĄr, lyder det.

- Og det gĂĄr ikke lige op, kan man se. Besparelsen pĂĄ elregningen er ikke stor nok til at opveje den stigende bundskat, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Indfases bundskatteforhøjelsen med samme beløb hvert ĂĄr frem til 2021, vil det betyde, at en gennemsnitlig dansk børnefamilie med to børn kommer til at betale 598 kroner mere skat i 2017 svarende til cirka 50 kroner mere i skat om mĂĄneden, mens besparelsen pĂĄ deres elregning kun vil være pĂĄ 208 kroner i 2017.

Og beløbene vokser og vokser ĂĄr for ĂĄr.

Om Danske Banks beregninger

Forudsætningen bag beregningen er, at indfasningen af bundskatteforhøjelsen finder sted med samme sats om året - altså en reduktion i personfradraget på en femtedel af 1100 kroner i 2017 og en forhøjelse af satsen på 0,06 i 2017.

Danske Bank har taget udgangspunkt i en dansk børnefamilie med fire medlemmer, der tilsammen tjener 850.000 kroner før skat, og som har et ĂĄrligt elforbrug 5181 kWh, og en børnefamilie med fire medlemmer, der bor i lejlighed.

Den enliges indtægt er sat til at være 450.000 kroner om året før skat.

SĂĄledes stĂĄr de til at skulle betale en ekstraregning pĂĄ 390 kroner i 2017, og yderligere cirka 390 kroner i ĂĄrene frem. I 2021 vil familiens rĂĄdighedsbeløb være reduceret med op til 2.000 kroner, viser Danske Banks beregninger. 

For en familie, der bor i lejlighed, bliver det nominelle rĂĄdighedsbeløb alt andet lige reduceret med 475 kroner i 2017, det dobbelte i 2018, 950 kroner i 2019, 1.425 kroner i 2020 og omkring 2.400 kroner i ĂĄr 2021.

Et par tusinde om ĂĄret

Louise Aggerstrøm Hansen understreger, at beregningerne fortsat er omfattet af betydelig usikkerhed, men at de nye regler alt andet lige vil resultere i en større reduktion af danskernes rĂĄdighedsbeløb.

- Det virker ikke umiddelbart af meget, men nĂĄr det er fuldt indfaset, vil det selvfølgelig have en væsentlig større betydning for husholdningernes rĂĄdighedsbeløb, lyder Louise Aggerstrøm Hansen kommentar til beregningerne. 

- Man skal nok regne med, at ens rĂĄdighedsbeløb bliver reduceret med et par tusinde om ĂĄret, siger hun til TV 2.

For forbrugerne er det hip som hap, om de betaler pĂĄ den ene eller den anden mĂĄde.

Claus Hjort Frederiksen, Finansminister (V)

De bliver hĂĄrdest ramt

Enlige, der bor i lejlighed, kommer i gennemsnit til at spare 65 kroner pĂĄ elregningen, da de typisk har et mindre elforbrug, men deres bundskat kommer til at stige med 370 kroner om ĂĄret fra til 2021.

Generelt viser beregningerne fra Danske Bank, at det er den gruppe af danskere, der tjener mest, og som har det mindste elforbrug, der bliver hårdest ramt på pengepungen, hvis regeringens planer føres ud i livet.

 - De fĂĄr den største ekstraregning i bundskatten samtidig med, at de ikke fĂĄr den store besparelse pĂĄ elregningen, slutter Danske Banks privatøkonom.

Claus Hjort: For forbrugerne er det hip som hap

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) er ikke enig i Danske Banks udregninger.

- Det kan gøres pĂĄ en mĂĄde, sĂĄ det er fordelingsmæssigt neutralt. og det vil ogsĂĄ kunne være en fordel for forbrugerne. Det er jo ikke kun at hæve skatten, vi taler om, og for forbrugerne er det hip som hap, om de betaler pĂĄ den ene eller den anden mĂĄde, siger han til TV 2.

Skatteministeriets egne beregninger over konsekvenserne medregner en forventning om, at afskaffelsen af PSO-afgiften vil lempe betingelserne for erhvervslivet så meget, at det vil medføre en højere realindkomst i Danmark. Regner man disse indirekte effekter vil de danske familier ifølge skatteministeriet få mellem 20 og 320 kr. mere årligt at gøre godt med.

Se interviewet med Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) her:

Hvor meget af din elregning går egentlig til strøm?

Ren elprisGebyrer og afgifter
Træk i håndtaget for at give dit bud.Dit bud: 0 procent går til gebyrer og afgifter.
Se om du ramte rigtigt
Dit bud: procent
Det rigtige svar: procent gĂĄr til gebyrer og afgifter.
Ren strøm
Elafgifter og moms
Transport
Abonnementer
Elprisen kan opdeles i fire hovedelementer: 1. Prisen på kommerciel strøm (ren strøm). 2. Abonnementer til leverandøren og netselskabet. 3. Betaling for transport af el samt betaling af tarif, der går til det overliggende elnet. 4. Afgifter og moms. Momsen udgør 20 procent, elafgifterne 38 procent og PSO-afgiften er på 11 procent.
Se fordelingen (5)