Whistleblower

6 svar: Det skal du overveje, når du vælger ejerskifteforsikring

Det er enormt svært at vælge den rigtige ejerskifteforsikring, fordi der udover den lovbestemte findes fem forskellige udvidede af slagsen.

Hvilken ejerskifteforsikring du skal vælge, afhænger af, hvilken slags bolig, du bor i, og boliger i Danmark er inddelt i 31 forskellige typer.

Læg dertil, at der findes fem forskellige udvidede ejerskifteforsikringer, udover den lovbestemte.

- Kunderne har ikke en chance for at gennemskue det. Det er nemlig ikke sikkert, at den forsikring, der umiddelbart ser bedst ud, er bedst til det konkrete hus, siger Søren Ahlgren Mortensen fra Ejerskiftehjælpen.dk til TV 2.

Søren Ahlgren Mortensen giver herunder svar på nogle af de spørgsmål, man kan stille, når man vælger, hvor og hvilken ejerskifteforsikring, man vil tegne.

1. Hvorfor er der så stor prisforskel på ejerskifteforsikringer?

- Det er der umiddelbart ikke en god årsag til. Ifølge de store selskaber, er der store risici forbundet med at tilbyde ejerskifteforsikringer, hvilket er årsagen til de høje priser. Der er dog ikke nogen særlig grund til, at nogle af de store selskaber er så meget dyrere end de mindre selskaber, der har specialiseret sig. De dækker det samme eller mindre for en højere pris.

2. Er den dyreste også den bedste, eller skal jeg bare vælge den billigste?

- Du får ikke den bedste ejerskifteforsikring ved at vælge den dyreste forsikring. Du får i udgangspunktet den samme dækning hos alle de selskaber, der tilbyder ejerskifteforsikringer. Det kræver loven. Dog findes der selskaber, der tilbyder en udvidet dækning. Du kan ikke gå efter prisen alene. Du er nødt til at nærlæse betingelserne, for det dyreste tilbud er ikke nødvendigvis det bedste. Faktisk kan det vise sig, at det er den billigste af de udvidede forsikringer, der dækker bedst.

3. Er der dækningsmæssige forskelle på ejerskifteforsikringer fra selskab til selskab?

- Ja, der kan være store forskelle. Fem af de 13 selskaber, som tilbyder en ejerskifteforsikring i Danmark, tilbyder en udvidet dækning, som i dækningsomfang dækker mere end lovens krav. De fem selskaber har hver deres beskrivelse af, hvad en udvidet dækning omfatter, så dem bør man nærlæse. Det er nærmest en umulig opgave at sammenligne dem, men det er man tvunget til.

4. Hvad er typisk forskellen på en standard og en udvidet ejerskifteforsikring?

- Den vigtigste forskel på en standard og en udvidet ejerskifteforsikring er, at en udvidet ejerskifteforsikring typisk også dækker ulovlige bygningsindretninger beboelsesrum - eksempelvis en tilbygning, der ikke opfylder bygningsreglementets krav på opførelses- eller udførelsestidspunktet. En udvidet dækning kan også omfatte: Olieforurening af grunden; ulovlige kloak og stikledninger uden for husets fundament eller kosmetiske forskelle i bad og toiletrum eller noget helt femte.

5. Skal jeg vælge en ejerskifteforsikring, der dækker i fem eller ti år?

- Man bør vælge en tiårig dækning. Man har ofte mulighed for at vælge en femårig ejerskifteforsikring med mulighed for at forlænge med yderligere fem år, men det er ikke altid, at man husker at få det gjort, og prisforskellen på en femårig og en tiårig aftale er typisk ikke ret stor på tegningstidspunktet. Man risikerer tværtimod, at prisen stiger efter fem år, og det kan derfor blive en dyr fornøjelse at gå efter en forlængelse.

6. Skal hus og ejerskifteforsikring være i samme forsikringsselskab?

- Nej. I mange år har man talt for, at man skal tegne både ejerskifteforsikring og husforsikring i samme forsikringsselskab for at undgå, at de to selskaber bekriger hinanden, men i dag er det anderledes. I dag skal kunderne selv løfte bevisbyrden for, at de har en skade, som er dækningsberettiget, hvilket de færreste kan. Derfor er det en god idé at have de to forskellige forsikringer i to forskellige selskaber, da det selskab, der har husforsikringen, i nogle tilfælde kan hjælpe med at få ejerskifteforsikringen til at dække dækningsberettigede fejl og mangler på boligen. Det skyldes, at husforsikringen altid går forud for ejerskifteforsikring. Dertil har Ankenævnet også en praksis, der siger, at ejerskifteforsikringen skal dække, hvis det selskab, man har tegnet villaforsikring hos, siger, at der er tale om en fejlkonstruktion i forbindelse med en dækket skade på villaforsikringen.

Gik du glip af dokumentarprogrammet 'Whistleblower - Forsikringer med beskidte metoder', kan du se det lige nu på TV 2 Play