Penge

Danskerne glemmer millioner: Sådan får du fat i feriepengene 

Vil du have fingre i dine feriepenge fra optjeningsåret 2014, er det nu, du skal i gang.

Der ligger millioner af glemte feriepenge-kroner hos FerieKonto, danskerne aldrig får udbetalt. Hver eneste år er der nemlig feriepenge, danskerne af den ene eller anden grund ikke får fingrene i.  

I perioden 2002 til 2012 drejede det sig ifølge HK om mere end 630 millioner kroner, der ikke var blevet udbetalt. 

I disse dage er det en god idé at tjekke, om du har feriepenge stående, du skal have udbetalt. Det nye ferieår starter nemlig 1. maj og løber til 30. april 2017.

Du kan - på borger.dk - tjekke, om du har feriepenge til gode, som er optjent i perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2014. 

Er du en af dem, der har feriepenge til gode fra 2014, skal du sørge for at have holdt ferie inden 1. maj i år, hvis du vil have glæde af ferien.

Til gengæld kan du anmode om at få udbetalt pengene helt indtil 30. september i år, forklarer Klara Hoffritz, advokat hos HK Privat. 

Penge fra ikke afholdt ferie

Du kan få feriepengene udbetalt, hvis beløbet vedrører ferie ud over 20 dage eller fire uger, altså den femte ferieuge, og hvis ferien skulle have været afholdt i det ferieår, der netop er overstået. 

Det betyder eksempelvis, at hvis du har optjent fem ugers ferie - men kun har afholdt tre af dem - kan du få udbetalt feriepenge for en uge ved ferieårets afslutning mens pengene til den anden uge, du ikke har nået at afholde, tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond, forklarer Klara Hoffritz. 

Du har også en anden mulighed. Fik du ikke holdt al din ferie inden den 30. april 2016, har du mulighed for at overføre ferie, der er optjent ud over 20 dage - altså den 5. ferieuge - til næste ferieår. Så kan du holde den ekstra uge efter 1. maj 2016 og dermed stadig få glæde af dine feriepenge.

Her skal du lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om overførslen af feriedagene inden 30. september i år.

Derfor udbetales penge ikke

En af årsagerne til de manglende udbetalinger kan være, at folk glemmer, at de har feriepenge til gode. Enten fordi, de ikke bruger dem til ferien, eller fordi de ikke holder ferie.

Langtidssygemeldinger, barselsorlov eller skiftende arbejde kan alt sammen være grund til, at danskerne ikke lige får holdt ferie, og derfor ikke savner feriepengene.

Men det kan også skyldes, at personer der har skiftet job til højere løn, i mindre grad er interesseret i at holde ferie til en lavere sats, forklarer Klara Hoffritz.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har ferie til gode, eller hvordan du gør, hvis du skal have pengene udbetalt, så kontakt din faglige organisation, anbefaler Klara Hoffritz.

Omkring 88 millioner til gode 

Præcist hvor mange feriepenge, danskerne har til gode for, er ikke til at sige præcist, siger områdechef Søren Balslev fra Feriekontoret i Beskæftigelsesministeriet.  

Men de seneste år har det været op imod 88 millioner om året, der forbliver uhævede. 

Der kan være flere årsager til, at danskerne ikke får udbetalt deres feriepenge. 

- En del af pengene stammer fra folk på offentlig forsørgelse, som eksempelvis er blevet fyret.  For dem kan det ikke betale sig at få udbetalt feriepengene, da de så bliver trukket fra overførselsindkomsten, siger Søren Balslev.  

Men hvad sker der med de mange millioner? 

En del går til staten som kompensation for, at de uhævede penge stammer fra personer på overførselsindkomst - omkring 42 procent, forklarer Søren Balslev.  

Men størstedelen går til Arbejdsmarkedets Feriefond. Her er pengene med til at sende vanskeligt stillede børn og familier på ferie.